.

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018

(ΒΙΝΤΕΟ) Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΑ ΝΔ & ΠΑΣΟΚ !!!

ΕΤΣΙ ΒΓΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ Η ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΑΣΟΚ & ΝΔ
https://www.kinima-ypervasi.gr/2017/11/blog-post_257.html

Μετά την πρόσφατη τηλεοπτική, αναλυτική ενημέρωση, σχετικά με την δικογραφία για τα δάνεια των κομμάτων, από τον αρμοδιότερο όλων, τον διορισθέντα ειδικό πραγματογνώμονα, καθηγητή Τραπεζικής Οικονομίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κο Γεράσιμο Σαπουντζόγλου, αισθανόμαστε απόλυτα δικαιωμένοι για τον αγώνα που δώσαμε, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και το Κίνημα Υπέρβαση, προκειμένου η δικογραφία να βγει από το αρχείο και να παραπεμφθούν επιτέλους στην δικαιοσύνη οι τραπεζίτες και οι κομματικοί διευθυντές που, με το κόλπο των κομματικών θαλασσοδανείων, έκλεψαν κυριολεκτικά από το τραπεζικό σύστημα περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ.Πράγματι, ο κος Σαπουντζόγλου, την προηγούμενη Παρασκευή, στην ΕΡΤ και στην εκπομπή 2η ΜΑΤΙΑ, ερωτώμενος ειδικά από την έγκριτη δημοσιογράφο κα Κατερίνα Ακριβοπούλου, ανέλυσε στην πράξη το σκεπτικό και την βάση του κατηγορητηρίου, με το οποίο παραπέμπονται στην δικαιοσύνη τα 50 τραπεζικά στελέχη της ΑΤΕ και της Εθνικής Τράπεζας, μαζί με τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ.

ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΕΡΤ ΜΕ ΤΟΝ Κο ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ:
https://webtv.ert.gr/ert1/devteri-matia/14sep2018-deyteri-matia/

Από την ανωτέρω ανάλυση του κου Σαπουντζόγλου επιβεβαιώθηκε με τον πανηγυρικότερο τρόπο το περιεγχόμενο της από 11/03/2016 μηνυτήριας αναφοράς Νικολόπουλου και των επ’ αυτής καταθέσεων των μαρτύρων κκ Κυριάκου Τόμπρα και Λεωνίδα Στάμου, με την οποία ζητούσαμε να βγεί από το αρχείο η δικογραφία για τα δάνεια των κομμάτων, επειδή, οι περιπτώσεις των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, δεν εμπίπτουν στην ασυλία της από 04/04/2013 τροπολογίας με γενικό αριθμό 390 και ειδικό αριθμό 37 του Υπουργείου Ανάπτυξης, αφού προκύπτει αβίαστα ότι δεν συντρέχει η προϋπόθεση υπ’ αριθ. (β) αυτής, καθόσον δεν τηρήθηκαν σε καμία περίπτωση κατά τη χορήγησή τους οι σχετικές κανονιστικές πράξεις του κου Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΠΔΤΕ).

Ταυτόχρονα όμως, από την ανωτέρω μαρτυρία του κου Σαπουντζόγλου, επιβεβαιώθηκε με τον πανηγυρικότερο τρόπο και το δεύτερο σημείο της από 11/03/2016 μηνυτήριας αναφοράς Νικολόπουλου, σχετικά με τις ευθύνες της Τράπεζας της Ελλάδος και των δυο επιθεωρητών της που, πλέον, αποδεικνύεται με τον πανηγυρικότερο τρόπο, ότι, ψευδομαρτύρησαν ενώπιον των αρμοδίων εισαγγελέων, εκτελώντας οδηγίες «δικαστικής προστασίας» των εμπλεκομένων τραπεζικών στελεχών και κομματικών διευθυντών του ΠΑΣΟΚ και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

Ειδικότερα, ο ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, επεσήμανε τα εξής:

Ο κος Σαπουντζόγλου, επιβεβαίωσε ότι τα δάνεια και οι πάσης φύσης πιστώσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, προαξιολογήθηκαν, εγκρίθηκαν, συνομολογήθηκαν, χορηγήθηκαν, εκταμιεύθηκαν, ρυθμίστηκαν, αναδιαρθρώθηκαν και αναχρηματοδοτήθηκαν από τις πιστώτριές τράπεζες αυτών, παραβιάζοντας ευθέως τις κανονιστικές πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος ΠΔΤΕ 2595/20.8.2007, ΠΔΤΕ 2630/2010,2588/2007, 2589/2007, 2590/2007, 2646/2011, 2655/19.03.2012, 2645/2011, 2594/2007,2595/2007, 2635/2010 και ΠΔΤΕ 2620/28.08.2009, με τις οποίες ολοκληρώθηκε, κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 3601/2007, η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των εξειδικευμένων διατάξεων των Οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ, σχετικά με την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, γνωστό κατά τα ανωτέρω και ως ΒΑΣΙΛΕΙΑ II (26/06/2004) και, ειδικότερα, αντίθετα με τις υποχρεώσεις του ΠΥΛΩΝΑ 1, που αφορά τις μεθόδους προσδιορισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των κινδύνων που κατά κανόνα αντιμετωπίζουν οι πιστώτριες τράπεζες του ΠΑΣΟΚ και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων τους και καθιερώνονται κεφαλαιακές απαιτήσεις και για το λειτουργικό κίνδυνο, αντίθετα με τις υποχρεώσεις του ΠΥΛΩΝΑ 2, που αφορά τις αρχές, τα κριτήρια και τη διαδικασία με την οποία οι πιστώτριες τράπεζες του ΠΑΣΟΚ και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αξιολογούν την επάρκεια των κεφαλαίων και των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων σε σχέση με τους πάσης φύσεως κίνδυνους στους οποίους εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν, πέραν αυτών που αντιμετωπίζονται στον Πυλώνα 1 και αντίθετα με τις υποχρεώσεις του ΠΥΛΩΝΑ 3, που αφορά τη δημοσιοποίηση στοιχείων για την ενίσχυση της διαφάνειας και της πειθαρχίας της αγοράς με την παροχή στους ενδιαφερόμενους της δυνατότητας σύγκρισης της πολιτικής για τη διαχείριση κινδύνων και την κεφαλαιακή και οργανωτική επάρκεια των πιστωτριών τραπεζών του ΠΑΣΟΚ και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Ειδικότερα, τα δάνεια και οι πάσης φύσης πιστώσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, προαξιολογήθηκαν, εγκρίθηκαν, συνομολογήθηκαν, χορηγήθηκαν, εκταμιεύθηκαν, ρυθμίστηκαν, αναδιαρθρώθηκαν και αναχρηματοδοτήθηκαν από τις πιστώτριές τράπεζες αυτών, παραβιάζοντας ευθέως τις διατάξεις των ανωτέρω κανονιστικών πράξεων ΠΔΤΕ της Τράπεζας της Ελλάδος: (α) ως προς την αναλογικότερη σύνδεση των ιδίων κεφαλαίων προς τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, κατά την οποία διευρύνεται η κλίμακα των προκαθορισμένων συντελεστών με τους οποίους σταθμίζεται κάθε κατηγορία χρηματοδότησης και λαμβάνονται υπόψη παράμετροι όπως η πιστοληπτική διαβάθμιση των πιστούχων από αναγνωρισμένους Εξωτερικούς Οργανισμούς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ), η διασπορά των κινδύνων που επιτρέπει τη μείωση από 100% σε 75% του συντελεστή στάθμισης για τον κίνδυνο των μέχρι ποσού 1.000.000 ευρώ, η εξασφάλιση από κατοικίες που επιτρέπει τη μείωση του συντελεστή στάθμισης των αντιστοίχων πιστωτικών συμβάσεων από 50% σε 35% ενώ, αντιθέτως, η εμφάνιση καθυστέρησης αποπληρωμής άνω των 90 ημερών οδηγεί σε αύξηση του συντελεστή και, ενώ ακόμη, δεν υφίσταται ουδεμία διάταξη ή έστω πρόβλεψη που να επιτρέπει την έκθεση των πιστωτριών τραπεζών του ΠΑΣΟΚ και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ στον κίνδυνο των μελλοντικών κρατικών χρηματοδοτήσεων του Ν. 3023/2002/ΦΕΚ Α 146/25.06.2002, αφού η στάθμιση του συγκεκριμένου αυτού κινδύνου δεν προσδιορίζεται ούτε ακόμη σε ποσοστό μεγαλύτερο του 100%, επειδή ο συγκεκριμένος αυτός κίνδυνος δεν πληροί σε καμία περίπτωση τους όρους του τραπεζικού δανεισμού, καθώς είναι αδύνατο να προσδιοριστεί ποια θα είναι η κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων για τα επόμενα 5 - 8 χρόνια, προκειμένου να μπορεί ένα τραπεζικό ίδρυμα να θεωρήσει ως ασφαλές στοιχείο εγγύησης ενός δανείου, τη μελλοντική κρατική χρηματοδότηση του δανειοδοτούμενου κόμματος από τον κρατικό προϋπολογισμό, (β) ως προς την προσέγγιση των εσωτερικών διαβαθμίσεων με τη μεθοδολογία υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων με βάση παραμέτρους κινδύνου, όπως εν προκειμένω η πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και η ζημία των πιστωτριών τραπεζών τους σε περίπτωση αθέτησης, (γ) ως προς την καθιέρωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων για το λειτουργικό κίνδυνο που αφορά στις ενδεχόμενες ζημίες που μπορεί να προκληθούν από ανεπάρκεια ή λάθη διαδικασιών ή προσώπων, καλύπτοντας και τον νομικό κίνδυνο, (δ) ως προς τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο αγοράς και δη τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, με την ειδικότερη υποχρέωση των πιστωτριών τραπεζών του ΠΑΣΟΚ και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, να υπολογίζουν επιπλέον κεφαλαιακές απαιτήσεις, σύμφωνα με την εκτίμηση της δυνητικής ζημιάς κάτω από ακραίες συνθήκες, να υπολογίζουν επιπλέον κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο αθέτησης και μεταβολής της πιστοληπτικής αξιοπιστίας αυτών, να διενεργούν, κατ’ ελάχιστον, υποθετικό εκ των υστέρων δοκιμαστικό έλεγχο για την αξιολόγηση των εσωτερικών υποδειγμάτων δυνητικής ζημίας, να αυξάνουν το συντελεστή στάθμισης από 4% σε 8% για τον ειδικό κίνδυνο, για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής απαίτησης με βάση την τυποποιημένη μέθοδο και την υποχρέωση να καθιερώσουν διαδικασίες με τις οποίες θα προσαρμόζουν την τρέχουσα αξία των στοιχείων τους, τα οποία δεν είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα, (ε) ως προς τη θέσπιση ποιοτικού χαρακτήρα κριτηρίων υπολογισμού της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτριών τραπεζών του ΠΑΣΟΚ και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, με τον καθορισμό των λεγόμενων «εσωτερικών κεφαλαίων», ήτοι των κεφαλαίων που αυτές πρέπει να διαθέτουν σε επάρκεια από πλευράς ποσότητας, ποιότητας και κατανομής για την αντιμετώπιση των πάσης φύσεως κινδύνων που έχουν αναλάβει ή στους οποίους ενδέχεται να εκτεθούν, ιδιαίτερα δε αυτούς που δεν καλύπτονται ή δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς στο πλαίσιο του Πυλώνα 1, όπως ο κίνδυνος συγκέντρωσης, ο κίνδυνος στρατηγικής, αλλά και εξωγενείς κίνδυνοι που απορρέουν από το θεσμικό και το οικονομικό, (στ’) ως προς την αναγνώριση εξασφαλίσεων που μειώνουν το ύψος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων, κατ΄ αντιστοιχία με τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω ΠΔΤΕ τις σχετικές με τον πιστωτικό κίνδυνο και τον καθορισμό χωριστού ορίου για το σύνολο των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων τους έναντι των συνδεδεμένων με αυτούς προσώπων, (ζ) ως προς τους συντελεστές που εφαρμόζονται επί ορισμένων κατηγοριών απαιτήσεων σε καθυστέρηση, για τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού προβλέψεων, που καθορίζονται για εποπτικούς σκοπούς και συνδέονται με την αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτριών τραπεζών του ΠΑΣΟΚ και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, με τον κατάλογο των εγγράφων που αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης να αναφέρεται στις ΠΔΤΕ 2442/29.1.1999, ΠΔΤΕ 2513/15.1.2003, ΠΔΤΕ 2557/2005, ΠΔΤΕ 2565/2005, ΕΤΠΘ 254/7/2007 και ΠΔΤΕ 2619/ 30.07.2009, κατά τις οποίες αυτές όφειλαν να ενσωματώσουν τις απαραίτητες προσαρμογές των κριτηρίων έγκρισης ή απόρριψης των πιστώσεων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κατά τη διαδικασία της προαξιολόγησης, με τα κριτήρια αυτά να έπρεπε να αναγνωρίζουν τη δυναμική του γενικότερου πολιτικο-οικονομικού περιβάλλοντος στην πολιτική ανάληψης κινδύνων και την ταχεία πιστωτική επέκταση του ΠΑΣΟΚ και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Ακόμη, επιβεβαιώθηκε ότι, οι πιστώτριες τράπεζες του ΠΑΣΟΚ και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, είχαν κατά τα ανωτέρω την υποχρέωση να ενισχύουν τη λειτουργία διαχείρισης των αναλαμβανόμενων κινδύνων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων τους και να συσχετίζουν τους κινδύνους αυτούς με τις εποπτικές, καθώς και με τις εσωτερικά εκτιμώμενες κεφαλαιακές απαιτήσεις τους, με αποτέλεσμα, κατά τη σύναψη των επίμαχων πιστωτικών συμβάσεων και την χορήγηση του δανείσματος αυτών να έχουν την υποχρέωση : (α) να υιοθετούν όσον το δυνατόν πιο εξελιγμένες προσεγγίσεις υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των αναλαμβανόμενων κινδύνων, (β) να προωθούν τη διαχείριση των κινδύνων σε όλο το εύρος του οργανισμού τους και (γ) να εξασφαλίζουν την ενεργότερη συμμετοχή της ανώτατης διοικητικής βαθμίδας και δη του διοικητικού τους συμβουλίου, στη διαχείριση κινδύνων και στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων τους, εισάγοντας τα ζητήματα αυτά στην ημερήσια διάταξη των συζητήσεων και των προβληματισμών των διοικητικών τους συμβουλίων, αναγνωρίζοντας έτσι ότι η άσκηση τραπεζικών δραστηριοτήτων και δη της σύναψης και συνομολόγησης των πάσης φύσης πιστωτικών συμβάσεων και, έτσι, της χορήγησης των δανείων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από αυτές.

Από όλα τα ανωτέρω και, μετά την αποκαλυπτική μαρτυρία του κου Σαπουντζόγλου, αποδεικνύεται πέρα πάσης αμφιβολίας ότι, επειδή τα δάνεια και οι πάσης φύσης πιστώσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, προαξιολογήθηκαν, εγκρίθηκαν, συνομολογήθηκαν, χορηγήθηκαν, εκταμιεύθηκαν, ρυθμίστηκαν, αναχρηματοδοτήθηκαν και αναδιαρθρώθηκαν από τις πιστώτριες τράπεζες, παραβιάζοντας ευθέως όλες τις ΠΔΤΕ περί εκτίμησης και στάθμισης πιστωτικού και λειτουργικού κινδύνου, κινδύνου κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην από 11/03/2016 Μηνυτήρια Αναφορά μου, δεν εμπίπτουν στην περίπτωση της Τροπολογίας 390/37/2013, επειδή προκύπτει αβίαστα ότι δεν συντρέχει η προϋπόθεση υπ’ αριθ. (β) αυτής και, έτσι, η σχετική δικογραφία, για την οποία σχηματίστηκε η ανωτέρω πορισματική αναφορά του εισαγγελέα κου Καλούδη, ανασύρθηκε επιτέλους από το αρχείο και η έρευνα πλέον συνεχίζεται και για τις λοιπές πιστώτριες τράπεζες του ΠΑΣΟΚ και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, πέρα της ΑΤΕ και της Εθνικής Τράπεζας.

Επίσης, τα ανεξόφλητα υπόλοιπα των τραπεζικών δανείων που έχουν λάβει από την Αγροτική Τράπεζα (ΑΤΕ) το ΠΑΣΟΚ και η ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, με αποκλειστική ευθύνη της Τράπεζας της Ελλάδος, θεωρήθηκαν την 27/07/2012, ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε η απορρόφηση του υγιούς τμήματος της ΑΤΕ από την Τράπεζα Πειραιώς, ότι είναι δήθεν ενήμερα στο σύνολό τους και, έτσι, κατέληξαν στην «καλή ATE» και στο ενεργητικό του νέου τραπεζικού σχήματος που προέκυψε μετά το διαχωρισμό της ΑΤΕ σε «καλή» και «κακή» τράπεζα, υπό την προϋπόθεση ότι, μετά από ένα τετράμηνο, ήτοι μέχρι την 26/11/ 2012, τα δάνεια αυτά που χορήγησε κατά τα ανωτέρω η ΑΤΕ στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, έπρεπε να αξιολογηθούν από ανεξάρτητο ελεγκτή και να αποφασιστεί τότε η οριστική τους τύχη, αφού λαμβανόμενα την 27η Ιουλίου 2012 ως δήθεν ενήμερα και εισπράξιμα κατά τεκμήριο, δεν κατέληξαν στην «κακή ΑΤΕ», αλλά στην Τράπεζα Πειραιώς, που κατέστη διάδοχος της «καλής ΑΤΕ». Όμως, το γεγονός ότι τα ανωτέρω δάνεια του ΠΑΣΟΚ και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έπρεπε κατά την από 27/07/2012 κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος να επαναξιολογηθούν μέχρι την 26/11/2012 και, μάλιστα, από ανεξάρτητο ελεγκτή, αποδεικνύει πέρα πάσης αμφιβολίας ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είχε από τότε, αν όχι την απόλυτη βεβαιότητα, τουλάχιστον την βάσιμη ένδειξη ότι τα δάνεια αυτά δεν ήταν πραγματικά εξασφαλισμένα και, έτσι, εξυπηρετήσιμα, κατά την έννοια των κανονιστικών πράξεων ΠΔΤΕ περί εκτίμησης και στάθμισης πιστωτικού και λειτουργικού κινδύνου και του κινδύνου κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην από 11/03/2016 Μηνυτήρια Αναφορά μου. 


Έτσι, πρέπει σήμερα να επανεξεταστούν και να σταθμιστούν, υπό το πρίσμα των συγκεκριμένων αυτών πραγματικών περιστατικών, μετά και τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις του κου Σαπουντζόγλου, οι καταθέσεις των μαρτύρων της Τράπεζας της Ελλάδος, που οδήγησαν τη δικογραφία της πορισματικής αναφοράς Καλούδη στο αρχείο, επειδή, πράγματι, οι ειδικού βάρους αυτοί μάρτυρες, με τις καταθέσεις τους, βεβαίωσαν ψευδώς τους εισαγγελικούς λειτουργούς και, έτσι, τους έπεισαν, ότι όλα έγιναν δήθεν καλώς κατά την προαξιολόγηση, έγκριση, χορήγηση, εκταμίευση, ρύθμιση, αναδιάρθρωση και αναχρηματοδότηση των ανωτέρω δανείων και των πάσης φύσης σχετικών πιστώσεων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ότι δήθεν τηρήθηκαν όλες οι σχετικές κανονιστικές πράξεις ΠΔΤΕ της Τράπεζας της Ελλάδος και ότι, έτσι, αυτοί δεν διαπίστωσαν παρατυπίες στην πιστοδοτική πολιτική και τις διαδικασίες που ακολούθησαν οι πιστώτριες τράπεζες, ούτε κατά την ανάληψη του πιστωτικού και του λειτουργικού κινδύνου του ΠΑΣΟΚ και της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ούτε κατά την μετά την χορήγηση και εκταμίευση των αντιστοίχων πιστώσεων παρακολούθησή τους, όπως ρητά απαιτείται από τις σχετικές ΠΔΤΕ που αναφέρονται στην από11/03/2016 Μηνυτήρια Αναφορά μου, αφού αν οι ανωτέρω μάρτυρες της Τράπεζας της Ελλάδος, συμμορφούμενοι προς το καθήκον αληθείας, δεν είχαν βεβαιώσει στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό ότι δήθεν πληρείται η προϋπόθεση (β) τηςΤροπολογίας 390/37/2013, η συγκεκριμένη δικογραφία δεν θα είχε τεθεί ποτέ στο αρχείο.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates