.

Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018

ΤΟ ΔΝΤ ΚΑΡΦΩΝΕΙ SSM+ΤτΕ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ !!!

ΑΦΗΝΕΙ ΑΙΧΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ
Αιχμές για την ποιότητα της εποπτείας που ασκείται στις ελληνικές τράπεζες αφήνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για την ελληνική οικονομία που δόθηκε προχθές στη δημοσιότητα.


Η κριτική του ΔΝΤ εστιάζεται στην ποιότητα της διακυβέρνησης των ελληνικών τραπεζών και στα περαιτέρω μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) και από την Τράπεζα της Ελλάδος ώστε να διασφαλιστεί πως οι ελληνικές τράπεζες διοικούνται σωστά και από τραπεζίτες που έχουν τα εχέγγυα για να το κάνουν αυτό.

«Η Τράπεζα της Ελλάδος και ο SSM θα πρέπει να αυξήσουν την παρακολούθηση της προόδου στην εσωτερική τραπεζική διακυβέρνηση και τις σχετικές εποπτικές ενέργειες, με στόχο την αντιμετώπιση σημαντικών ελλείψεων και παρατυπιών», αναφέρει το ΔΝΤ και επισημαίνει πως η εποπτεία πρέπει να επικεντρωθεί:

-Στο περιβάλλον του εσωτερικού ελέγχου των τραπεζών.

-Στο πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων.

-Στη διακυβέρνηση κατά τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων.

Οι συστάσεις του ΔΝΤ δε γίνονται τυχαία, καθώς συνδέονται με περιπτώσεις του πρόσφατου παρελθόντος, όπου διαπιστώθηκαν σημαντικά εποπτικά κενά και παραλείψεις που τελικά είχαν ως αποτέλεσμα να ζημειωθούν συγκεκριμένες τράπεζες.

Ο χρόνος κατά τον οποίο γίνονται οι συστάσεις του ΔΝΤ δεν είναι καθόλου τυχαίος, Καθώς το Σεπτέμβριο αναμένονται εποπτικές κινήσεις τόσο από την Τράπεζα της Ελλάδος όσο και από το SSM που θα ενισχύσουν την διακυβέρνηση των ελληνικών τραπεζών.

Οι κινήσεις αυτές έχουν αφενός να κάνουν με την επιβολή κυρώσεων σχετικών με κακώς κείμενα του παρελθόντος, αφετέρου με την επισκόπηση της καταλληλότητας των τραπεζικών διοικήσεων.

Στο μικροσκόπιο του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βρίσκονται 3.000 τραπεζίτες πανευρωπαϊκά, συμπεριλαμβανομένων και των Ελλήνων τραπεζιτών, καθώς αξιολογείται η καταλληλότητα τους (fit and proper) βάσει των κριτηρίων που θέτει η Οδηγία 2013/36/ΕΕ γνωστή ως και CRD IV.

Στη βάση της αξιολόγησης αυτής η καταλληλότητα των μελών των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών αξιολογείται με βάση πέντε κριτήρια: την εμπειρία, τη φήμη, τις συγκρούσεις συμφερόντων και την ανεξαρτησία βούλησης, τη διάθεση επαρκούς χρόνου και την καταλληλότητα σε συλλογικό επίπεδο.Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates