Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

ΣΚΑΝΕ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΗΛΩΤΑ AIRBNB !!!

ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ...
Την ίδια ώρα κάποιοι παίρνουν στεγαστικά για να μπούνε στις βραχυχρόνιες μισθώσεις !!!
Ξεκίνησε το σαφάρι της Εφορίας προκειμένου να εντοπιστούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που τα ενοικιάζουν μέσω πλατφορμών Airbnb ή Booking και δεν δηλώνουν τα εισοδήματα, παρά το γεγονός ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου οικονομικών για την δημιουργία του μητρώου βραχυχρόνιας διαμονής δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία. Οι έλεγχοι έχουν ήδη ξεκινήσει στις περιοχές που κυριαρχεί το φαινόμενο Airbnb με τους φοροελεγκτές να προσεγγίζουν τους ιδιοκτήτες ή τους διαχειριστές των κατοικιών παριστάνοντας τους… τουρίστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε φορολογούμενους για τους οποίους υπάρχουν υποψίες ή ενδείξεις ότι κρύβουν τα εισοδήματα που εισπράττουν από τη βραχυχρόνια μίσθωση των ακινήτων τους. Για αυτές τις περιπτώσεις ο έλεγχος συνεχίζεται με τη διασταύρωση των στοιχείων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τα εμβάσματα που έχουν πληρωθεί.

Οι ιδιοκτήτες που θα ειδοποιηθούν από την εφορία θα πρέπει να δικαιολογήσουν τα ποσά των εμβασμάτων που απέκτησαν από την Airbnb για την τουριστική εκμετάλλευση των ακινήτων τους.

Τα πρώτα… ραβασάκια της εφορίας ήρθαν και σε Χανιώτες που έχουν βραχυχρόνια μίσθωση μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών.


Οι έλεγχοι θα ενταθούν τις επόμενες ημέρες με την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας όπου οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία για τα ακίνητα που εκμισθώνουν στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. Όλες οι συμβάσεις που συνάπτονται από την 1η Ιανουαρίου 2018 και μετά θα πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά. Σε διαφορετική περίπτωση οι διαχειριστές των ακινήτων απειλούνται με πρόστιμα έως 5.000 ευρώ.

Η μέθοδος των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων, που ξεκίνησε από το κέντρο της Αθήνας έχει επεκταθεί πλέον σε όλη τη χώρα, ενώ το έξτρα εισόδημα που μπορεί να έχει ένας ιδιοκτήτης που ενοικιάζει το σπίτι του μέσω Airbnb ή μέσω άλλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας ξεπερνά τα 500 – 600 ευρώ το μήνα.

Οι ενεργές αγγελίες για βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων μόνο στην Αθήνα είναι σήμερα περισσότερες από 6.500, όταν πριν από σχεδόν ένα χρόνο ο αριθμός τους μόλις και ξεπερνούσε τις 2.500.


Οι υποχρεώσεις των Διαχειριστών

Ο Διαχειριστής κάθε ακινήτου το οποίο εκμισθώνεται μέσω κάποιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης τις επόμενες ημέρες που θα ανοίξει η εφαρμογή της ΑΑΔΕ θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

1. Εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Η Διαδικασία Εγγραφής και Οριστικοποίησης στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.aade.gr από κάθε «Διαχειριστή» με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης που διαθέτει στο TAXISnet.
Ο «Διαχειριστής», στην περίπτωση που είναι και ιδιοκτήτης, προκειμένου να λάβει αριθμό εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», απαιτείται να έχει επιβεβαιωθεί ο Α.Τ.ΑΚ. που αναγράφει με τα στοιχεία που τηρούνται στα υποσυστήματα (Ο.Π.Σ. Περιουσιολόγιο) της ΔΗΛΕΔ και να αντιστοιχεί σε εμπράγματα δικαιώματα πλην της ψιλής κυριότητας, ενώ στην περίπτωση που είναι υπεκμισθωτής θα πρέπει να έχει επιβεβαιωθεί και ο αριθμός Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που έχει συνάψει με τουλάχιστον έναν ιδιοκτήτη του ακινήτου που προτίθεται να εγγράψει.

2. Υποβολή της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής ανά μισθωτή. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στη «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» ανά βραχυχρόνια μίσθωση είναι τουλάχιστον:

– ο αριθμός εγγραφής στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής»,

– το συνολικό συμφωνηθέν μίσθωμα ή το συνολικό ποσό βάσει της πολιτικής ακύρωσης,

– η επωνυμία έκαστης ψηφιακής πλατφόρμας,

– τα στοιχεία του μισθωτή, η έναρξη λήξη της μίσθωσης και

– ο τρόπος πληρωμής του μισθώματος.

3. Ως «Ακίνητο» ορίζεται:

– Το διαμέρισμα,

– Η μονοκατοικία, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας,

– Οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια,

– Τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών. Τα «Ακίνητα» που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση δύναται να είναι ενιαίοι χώροι, ή να μισθώνονται τμηματικά.

4. Καταχώρηση στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής στοιχείων (συνδικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά κ.α.) απαραίτητων για τον προσδιορισμό του ετήσιου εισοδήματος, ανά δικαιούχο εισοδήματος.

5. Δημόσια κατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) του ποσού που αναλογεί σε αγνώστους δικαιούχους εισοδήματος, τους οποίους ο Διαχειριστής, δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει κατά την εγγραφή του Ακινήτου στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

6. Ως Διαχειριστής βραχυχρόνιας μίσθωσης ορίζεται είτε ο κύριος του ακινήτου ή ο επικαρπωτής ή ο υπεκμισθωτής ή τρίτος (κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστής κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, προσωρινός διαχειριστής, μεσεγγυούχος, επίτροπος ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης ή γονέας, που ασκεί τη γονική μέριμνα κατά περίπτωση).

7. Σε περίπτωση, που ο Διαχειριστής εκμισθώνει διακριτά στην πλατφόρμα περισσότερους του ενός χώρους στο ίδιο ακίνητο θα πρέπει να αποκτά ξεχωριστό αριθμό μητρώου για κάθε έναν από αυτούς. Υπογραμμίζεται ότι για κάθε ένα ακίνητο ορίζεται ένας μόνο «Διαχειριστής».


Παίρνουν στεγαστικά για να «φτιάξουν» Airbnb

Την αγορά της στεγαστικής πίστης ξαναζεσταίνει η έκρηξη που εμφανίζει στη χώρα μας η βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων μέσω Airbnb, Homeaway κ.α. οδηγώντας στην αύξηση έως και 50% της ζήτησης για στεγαστικά δάνεια. Η βραχυχρόνια μίσθωση αποτελεί ιδανική λύση για κατόχους ακινήτων που αναζητούν διέξοδο στην προσπάθειά τους να καλύψουν τα υπέρογκα έξοδα που βαραίνουν σήμερα την ιδιοκτησία και οι οποίοι δεν διστάζουν να καταφύγουν σε ένα μικρό επισκευαστικό δάνειο προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την ανακαίνιση της κατοικίας τους για να τη διαθέσουν προς ενοικίαση στη συνέχεια.

Στοιχεία από τις τράπεζες δείχνουν ότι το πρώτο πεντάμηνο του έτους η ζήτηση για νέα στεγαστικά δάνεια είναι αυξημένη έως 50%, ενώ στο 30% ανέρχεται η αύξηση για νέες εκταμιεύσεις. Αν και τα ποσά που εκταμιεύονται δεν είναι μεγάλα για να μιλήσουμε για ένα ισχυρό come back των στεγαστικών δανείων, δείχνουν ωστοσο μια αισιόδοξη τάση στην αγορά της στεγαστικής πίστης που παρέμενε παγωμένη εδώ και χρόνια.

Σημειώνεται ότι με βάση σχετική μελέτη της Grant Thornton για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο συνολικός αριθμός των ακινήτων που έχουν καταχωρισθεί προς εκμίσθωση μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών υπολογίζεται σε 42.155 πανελλαδικά και τα ετήσια έσοδα από τη διαμονή στα εν λόγω ακίνητα υπολογίζονται σε 860 εκατ. ευρώ.

Ενδεικτικό της νέας τάσης που διαμορφώνεται στην αγορά ακινήτων είναι το νέο στεγαστικό πρόγραμμα «Alpha Ανακαίνιση Κατοικίας», που ανακοίνωσε η Alpha Bank και το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο προκειμένου να μπορέσει κάποιος να καλύψει τα έξοδα των εργασιών που απαιτούνται για την ανακαίνιση της κατοικίας του γρήγορα και μέχρι ενός ποσού χωρίς τα έξοδα για την προσημείωση του ακινήτου. Συγκεκριμένα το «Alpha Ανακαίνιση Κατοικίας» δίνει τη δυνατότητα εκταμίευσης του δανείου για εργασίες μικρής έκτασης και με προϋπολογισμό από 5.000 έως 15.000 ευρώ χωρίς την εγγραφή προσημείωσης επί του ακινήτου, μειώνοντας σημαντικά το χρόνο και τα έξοδα για την εκταμίευση του δανείου. Το δάνειο χορηγείται σε δύο ισόποσες δόσεις, η διάρκεια αποπληρωμής κυμαίνεται από τρία (3) έως και οκτώ (8) έτη και το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο βάσει του επιτοκίου euribor τριών μηνών πλέον σταθερού περιθωρίου 7%. Για εργασίες μεγαλύτερης έκτασης το δάνειο μπορεί να φτάσει έως τα 40.000 και η διάρκεια του δανείου έως τα είκοσι (20) χρόνια. Στην περίπτωση αυτή το δάνειο χορηγείται με προσημείωση του ακινήτου και το επιτόκιο μειώνεται στο 4%. Το «Alpha Ανακαίνιση Κατοικίας» δίνει τη δυνατότητα περιόδου χάριτος έως και έξι (6) μηνών με καταβολή την περίοδο αυτή μόνο των αναλογούντων τόκων για το διάστημα που εκτελούνται οι εργασίες και τα έξοδά σας είναι αυξημένα, ενώ επιτρέπει και την προεξόφληση του δανείου μερικώς ή ολικώς χωρίς καμία επιβάρυνση.πηγες: mononews.gr , mononews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates