.

Πέμπτη 17 Μαΐου 2018

ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΤΩΡΑ ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ STRESS TESTS TΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ;;;

ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΤΑ STRESS TESTS ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΧΑΛΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ 150 ΔΙΣ
Εθνική τράπεζα: Δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση για την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας ή ότι δεν θα χρειαστεί νέα κεφάλαια !!!Η Εθνική δεν απορρίπτει και το ενδεχόμενο να χρειαστεί επιπλέον κεφάλαια και ρευστότητα εξαιτίας των κανονιστικών αλλαγών.
Χρειάστηκε η έκθεση ανάλυσης των μεγεθών και των προοπτικών της Εθνικής Τράπεζας προς το αμερικανικό επενδυτικό κοινό, για να αναφέρει η διοίκηση της Εθνικής ότι δεν μπορεί να παρασχεθεί καμία διαβεβαίωση για την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας εάν οι συνθήκες στην Ελλάδα δεν βελτιωθούν ή επιδεινωθούν.
Αν και η αναφορά αυτή μπορεί να θεωρηθεί συνήθισμένη σε τέτοιας μορφής νομικά κείμενα, ωστόσο αποδεικνύει ότι γενικώς οι τράπεζες έχουν κεφαλαιακές προκλήσεις.
Ειδικότερα, στην Ετήσια Έκθεση για το έτος 2017 (Form 20-F) προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (US Securities and Exchange Commission, “SEC”), η Εθνική Τράπεζα αναφέρει (σελ. 27) ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι δεν θα χρειαστεί επιπλέον κεφάλαια στο μέλλον προκειμένου να ικανοποιήσει τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις.Και εξηγεί ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί εάν οι συνθήκες στην Ελλάδα δεν βελτιωθούν ή επιδεινωθούν.
Πιθανή επιδείνωση θα σήμαινε επίδραση στην ποιότητα του δανειακού και επενδυτικού χαρτοφυλακίου.
Βεάβαια, ένα τέτοιο σενάριο θα ξεπερνούσε τις τρέχουσες προσδοκίες, δημιουργώντας την ανάγκη για περαιτέρω αναδιαρθρώσεις στο μέλλον προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μείωσης των NPEs.Επίσης, η Εθνική δεν απορρίπτει και το ενδεχόμενο να χρειαστεί επιπλέον κεφάλαια και ρευστότητα εξαιτίας των κανονιστικών αλλαγών.
Εντούτοις, όπως επισημαίνει σε περίπτωση αρνητικού σεναρίου, και σε περίπτωση που πιθανή άντληση κεφαλαίων δεν γίνεται με "ανεκτούς" όρους, τότε η τράπεζα θα προχωρήσει στη μείωση του σταθμισμένου στον κίνδυνο ενεργητικού και στη διάθεση επιπλέον δραστηριοτήτων.
Ένας ακόμη κίνδυνος που στοιχειοθετείται στην έκθεση είναι οι αρχές να μην επιτρέψουν την περαιτέρω αναγνώριση των DTAs ως κεφάλαια, υπό τους κανόνες του νέου λογιστικού προτύπου, του IFRS9, τα οποία με βάση τις καταστάσεις στο τέλος του 2017 ανέρχονταν στα 4,9 δισ. ευρώ (από 5,1 δισ. ευρώ το 2016).

www.bankingnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates