.

Τρίτη 22 Μαΐου 2018

ΓΙΑΤΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & MIG ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΤΟ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ CVC CAPITAL PARTNERS ;;;

H CVC CAPITAL PARTNERS ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ METROPOLITAN HOSPITAL ΓΙΑ 90.000.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΑΣΩ GENERAL ΓΙΑ 48.000.000 ΕΥΡΩ ΤΩΡΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 198.000.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΥΓΕΙΑ
ΓΙΑΤΙ η M.I.G. ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΥΓΕΙΑ;;;
Γράφει ο Λεωνίδας Χ. ΣτάμοςΗ Marfin Investment Group Συμμετοχών ΑΕ (MIG) είναι μία διεθνής εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου με έδρα την Ελλάδα και παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Υπό τη σημερινή της μορφή είναι εισηγμένη εταιρία στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Ιούλιο του 2007.

Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων αποτελείται από ηγέτιδες εταιρίες, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους Τροφίμων & Ποτών, Μεταφορών & Ναυτιλίας, Υγείας, Πληροφορικής, Διαχείρισης Ακινήτων, Τουρισμού & Αναψυχής.

Στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο και τις θυγατρικές της MIG περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρίες: η Attica Group (www.attica-group.com - SUPER FAST, BLUE STAR FERRIES, AFRICA MOROCCO / Κύκλος Εργασιών 2015: €278εκ ) κορυφαία εταιρία της επιβατηγού/οχηματαγωγού ναυτιλίας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου,

η Vivartia (www.vivartia.com - ΔΕΛΤΑ, GOODY’S, FLOCAFE, EVEREST, OLYMPIC CATERING, ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ, LA PASTREIA κλπ / Κύκλος Εργασιών 2015: €601εκ) ηγέτιδα εταιρία στον κλάδο γαλακτοκομικών, κατεψυγμένων τροφίμων και υπηρεσιών εστίασης και ψυχαγωγίας στην Ελλάδα,

ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ (www.hygeia.gr / Κύκλος Εργασιών 2015: €220εκ) κορυφαίος όμιλος ιδιωτικών νοσοκομείων και μαιευτικών κλινικών στην Ελλάδα,

η SingularLogic (www.singularlogic.eu / Κύκλος Εργασιών 2015: €49εκ) η μεγαλύτερη εταιρία στην αγορά ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής στην Ελλάδα,

η Sunce (Bluesun Hotels & Resorts) (www.bluesunhotels.com / Κύκλος Εργασιών 2015: €38εκ) είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους της βιομηχανίας τουρισμού και αναψυχής στην Κροατία.

το Hilton Cyprus (www.cyprus.hilton.com / Κύκλος Εργασιών 2015: €10εκ) το μοναδικό ξενοδοχείο 5 αστέρων στην πρωτεύουσα της Κύπρου, Λευκωσία και

η Robne Kuce Beograd (RKB) (www.rkbeograd.rs / Κύκλος Εργασιών 2015: €5εκ) η μεγαλύτερη εταιρία διαχείρισης εμπορικών ακινήτων στη Σερβία.

Η μετοχική σύνθεση της MIG την 29.03.2018 ήταν η εξής:
ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ΟΤΙ: η Τράπεζα Πειραιώς πέραν μεγαλομετόχου της MIG είναι και ο μεγαλοδανειστής αυτής ως εξής:


Την 21-7-2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών το από 15-6-2011 πρακτικό της Β’ Επαναληπτικής τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και αριθμό Μητρώου 16836/06/Β/88/06, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η έκδοση νέου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «ΜΟΔ») της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 3α και 13 του κ.ν. 2190/1920, ύψους έως 660.281.301,00 ευρώ, με την έκδοση έως 660.281.301 ομολογιών, ονομαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ (€1,00), μετατρέψιμων σε μετοχές έκδοσης της Εταιρείας. Το εύρος της τιμής μετατροπής ορίστηκε μεταξύ πενήντα τεσσάρων λεπτών (€0,54) και δύο ευρώ (€2,00) [ανακοίνωση σε ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 7072/2011]

Τη χρήση 2014, η MIG ανακοίνωσε ότι σε εκτέλεση της στρατηγικής συμφωνίας με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, η τελευταία κάλυψε 251.835.900 ομολογίες της Α΄ Σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της MIG και κατέβαλλε το ποσό των € 251,8 εκ. Το εν λόγω ποσόν χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου RKB προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για τις οποίες είχε παρασχεθεί η εταιρική εγγύηση της MIG. Στα πλαίσια της παραπάνω στρατηγικής συμφωνίας η Τράπεζα Πειραιώς μετέτρεψε 90.000.000 ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης ομολογίας € 1 με ισόποση μείωση του ΜΟΔ. Στο σχετικό ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ της 26.08.2014 αξίζει δε να διαβαστούν οι σελίδες 18 επόμενες 

Στις 20/03/2015 η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι εξέδωσε νέο κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους € 50 εκ. που καλύφθηκε από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ το υπόλοιπο του οποίου στις 31/12/2015 ανήλθε σε € 34,5 εκ. Το δάνειο είναι τριετούς (3) διάρκειας με λήξη το Μάρτιο 2018 ενώ ο σκοπός του αφορά στην κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης. 

Παράλληλα, η Εταιρεία αποφάσισε την έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως € 115 εκ. σε 2 σειρές, που ανέλαβε την υποχρέωση να καλύψει η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για την αναχρηματοδότηση ισόποσων υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας προς αυτήν (την Τράπεζα Πειραιώς). 

Δέον να σημειωθεί ότι, εφόσον η Τράπεζα Πειραιώς μετέτρεπε τα μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια σε μετοχές θα υπερκάλυπτε το 33% της μετοχικής σύνθεσης στη MIG με αναγκαίες αυτού συνέπειες: α) τη δημόσια πρόταση για το σύνολο των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας και β) την εγγραφή στις δικές της ζημίες των δανείων της προς την MIG 

Ν.Β._1: Οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου MIG ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις Οικονομικές Καταστάσεις της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 

NB_2: H MIG στο site της γράφει:
Η εταιρία θεωρεί ότι βρίσκεται σε μοναδική θέση ώστε να εκμεταλλευτεί τις ολοένα αυξανόμενες επενδυτικές ευκαιρίες στην περιοχή, ευκαιρίες τις οποίες παραδοσιακά επενδυτικά οχήματα, που δεν διαθέτουν την περιφερειακή εξειδίκευση, μέγεθος και τεχνογνωσία της MIG, και/ή την επενδυτική ευελιξία και τους οικονομικούς πόρους, ενδέχεται να δυσκολευθούν να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν. 

ΝΒ_3: Με περίπου 14.000 εργαζόμενους, η MIG ανήκει στις 5 πρώτες μεγαλύτερες εταιρείες

ΝΒ_4: Τα Οικονομικά αποτελέσματα Έτους 2015 έδειξαν: Σημαντική αύξηση κατά 82,6% των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών1: €162,8εκ έναντι €89,2εκ το 2014 Κερδοφορία για πρώτη φορά από το 2009 στα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT): κέρδη €42,7εκ έναντι ζημίας €17,8εκ το 2014 (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23.03.2016) 


ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ:

1) ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΤΟΥΣ 2015

2) ΤΟ ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 7072/2011

3) ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 26.08.2014

4) ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23.03.2016Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates