Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ & ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ !!!
Τι γράφει το capital.gr :

Επαρκή μαξιλάρια ρευστότητας προκειμένου να διευκολύνουν την ομαλή χαλάρωση των capital controls, θα πρέπει να διατηρούν οι τράπεζες, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μνημόνιο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως αναφέρεται στο σκέλος για τη ρευστότητα των τραπεζών, οι επιπτώσεις από τη χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών θα αξιολογούνται με πλήρη συνεννόηση με τους "θεσμούς". Αναφορικά με τις συνεταιριστικές τράπεζες, αναφέρεται ότι οποιεσδήποτε κεφαλαιακές ελλείψεις θα πρέπει να καλυφθούν μέχρι τον Ιούνιο 2018.

Όσον αφορά στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, η ΤτΕ σε συνεργασία με την ΕΚΤ και τον SSM θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε οι στόχοι για τη μείωση των NPEs να παραμείνουν φιλόδοξοι και ρεαλιστικοί, παρακολουθώντας και την επάρκεια της στρατηγικής των τραπεζών για την επίτευξή τους. Η ΤτΕ, σε τριμηνιαία βάση, θα παρουσιάζει στους "θεσμούς" αναλυτική αναφορά της προόδου στους 18 επιμέρους στόχους που έχουν τεθεί, των αιτιών ενδεχόμενης αποτυχίας ή υποεπίδοσης στους στόχους, καθώς και συστάσεων για τη θεραπεία τυχόν προβλημάτων.Σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό και την αφερεγγυότητα φυσικών προσώπων (ν. Κατσέλη), το επικαιροποιημένο μνημόνιο αναφέρει ότι εντός του Ιουνίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες προκειμένου να ενισχυθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες με νέους υπαλλήλους υποστήριξης, μέσω του διαγωνισμού ΑΣΕΠ που προκηρύχθηκε τον Μάρτιο 2017, έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να αποσυμφορηθεί το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εκκρεμών αιτήσεων του νόμου Κατσέλη στα Ειρηνοδικεία.

Ως προαπαιτούμενο – αναφέρεται -, οι αρχές θα πρέπει να προχωρήσουν σε τροποποιήσεις του ν. Κατσέλη όπως αυτές συμφωνήθηκαν στο τεχνικό μνημόνιο, και δη στο "φιλτράρισμα" των αιτήσεων στο αρχικό στάδιο της υποβολής τους, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης στο νόμο και να μειωθεί ο χρόνος μεταξύ της κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής και της έκδοσης της δικαστικής απόφασης. Επίσης αναφέρεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών και η Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους θα παρέχουν σε τριμηνιαία βάση πληροφορίες σχετικά με την απορρόφηση των κρατικών επιδοτήσεων (επιδότηση δόσης δανειοληπτών) που αφορούν το νόμο Κατσέλη (3869/2010).

Τέλος, αναφορικά με τη διακυβέρνηση ΤΧΣ και τραπεζών, το επικαιροποιημένο μνημόνιο αναφέρει ότι επεκτείνεται μέχρι το 2022 η αποστολή του ΤΧΣ, του οποίου η ανεξαρτησία θα πρέπει να είναι απολύτως σεβαστή και η διακυβέρνησή του με κριτήρια ιδιωτικοοικονομικά και χωρίς πολιτικές ή άλλες παρεμβάσεις. Από το ρόλο του ενεργού μετόχου στις ελληνικές τράπεζες, το ΤΧΣ θα επιβλέπει την εφαρμογή της σωστής διακυβέρνησης από τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών, συστήνοντας αλλαγές αν χρειαστεί, και αξιολογώντας το μεσαίο και ανώτερο μάνατζμεντ των τραπεζών.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates