Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

ΑΠΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ !!!

ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Από τον επόμενο χρόνο, δηλαδή για τα φετινά εισοδήματα, οι σύζυγοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις.
Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζει αυτό που είχε αποκαλύψει η «δημοκρατία» από τις 14/3/2018, ότι δηλαδή το μέτρο θα αφορά τις επόμενες φορολογικές δηλώσεις.

Για το θέμα αυτό προωθείται φορολογική ρύθμιση που θα δίνει τις εξής δυνατότητες:● Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των δύο συζύγων το επιθυμεί, θα μπορεί να υποβάλλει χωριστή δήλωση φόρου εισοδήματος, με χωριστό υπολογισμό των στοιχείων εισοδήματος, δαπανών και τεκμηρίων και χωριστή βεβαίωση του φόρου ή της απαίτησης για επιστροφή.
● Εφόσον δεν δηλωθεί η βούληση υποβολής χωριστής δήλωσης από κανέναν εκ των δύο συζύγων, θα υποβάλλεται κοινή δήλωση με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς. Στην περίπτωση αυτή, δεδομένης της ήδη θεσμοθετημένης ξεχωριστής εκκαθάρισης των εισοδημάτων των συζύγων, εξετάζεται η δυνατότητα η υποβολή της κοινής δήλωσης να οδηγεί εξ ορισμού σε ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου ή της απαίτησης για επιστροφή.

Επισημαίνεται για τις τρέχουσες δηλώσεις φορολογικού έτους 2017 ότι θα εξακολουθήσει να υπάρχει η δυνατότητα για ξεχωριστή βεβαίωση φόρου ή επιστροφή φόρου (χωρίς συμψηφισμούς χρεωστικού και πιστωτικού υπολοίπου μεταξύ των συζύγων), όπως ίσχυσε και στα παλαιότερα φορολογικά έτη, κατόπιν αιτήσεως των φορολογουμένων για διαχωρισμό οφειλής στην αρμόδια ΔΟΥ. Η υποβολή ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων έχει πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. Στα πλεονεκτήματα είναι ότι δεν μπλοκάρονται οι επιστροφές φόρου όταν ο ένας σύζυγος έχει οφειλές, ενώ στα μειονεκτήματα είναι ότι δεν μεταφέρεται εισόδημα από τον έναν σύζυγο στον άλλο για την κάλυψη τεκμηρίων.Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates