Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

ΡΑΕ: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΒΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ & ΔΕΔΔΗΕ !!!

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΥΨΟΥΣ 6.000.000 ΕΥΡΩ
Αιτία για τα πρόστιμα οι καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς ΑΠΕ.Βαρύς πέλεκυς αναμένεται από τη ΡΑΕ στη ΔΕΗ, τον ΔΕΔΔΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει φτάσει στο ΥΠΕΝ, για τα ζητήματα που αφορούν τις καθυστερήσεις πληρωμών της επιχείρησης προς τους Διαχειριστές, αλλά και τη διακριτική της μεταχείριση στις αποζημιώσεις των παραγωγών ΑΠΕ και των θερμικών μονάδων στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. 

Έτσι, με βάση την ίδια πληροφόρηση, η Ρυθμιστική Αρχή έχει αποφασίσει να επιβάλει στις τρεις εταιρείες πρόστιμα συνολικού ύψους 6 εκατ. ευρώ. 

Πάντως, με δεδομένο πως είναι βέβαιο πως οι τρεις εταιρείες θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη, κύκλοι του ΥΠΕΝ εκφράζουν την εκτίμηση πως τα ποσά αυτά μπορεί να απομειωθούν με την εκδίκαση των υποθέσεων. Υπενθυμίζουν, μάλιστα, την περίπτωση του προστίμου ύψους 4,4 εκατ. ευρώ, που είχε επιβάλει το 2013 η ΡΑΕ στην επιχείρηση αναφορικά με τα τιμολόγια της Μέσης Τάσης και το οποίο μειώθηκε στη συνέχεια στις 880.000 ευρώ. 

Αιτία για τη διερεύνηση των παραπάνω ζητημάτων από την Αρχή αποτέλεσαν οι καταγγελίες φορέων παραγωγών ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά για πολύμηνες καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις τους. 

Έτσι, στο πλαίσιο αυτών των καταγγελιών, η ΡΑΕ είχε προχωρήσει πριν από το καλοκαίρι σε ακροάσεις των διοικήσεων της ΔΕΗ και των δύο Διαχειριστών.
Στο στόχαστρο της Αρχής βρέθηκαν οι διογκωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ από τη ΔΕΗ, που με τη σειρά τους επιφέρουν καθυστερήσεις στις καταβολές των προβλεπόμενων ποσών από τους δύο Διαχειριστές, προκαλώντας έτσι προβλήματα στη συνολική λειτουργία της αγοράς.

Στα ληξιπρόθεσμα χρέη η ευθύνη

Στις ακροάσεις, η ΔΕΗ απέδωσε τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των δύο Διαχειριστών, στα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχει συσσωρεύσει από τους πελάτες της. 

Οι καταγγελίες των φορέων ΑΠΕ από τα νησιά αφορούσαν το γεγονός ότι η ΔΕΗ δεν αποδίδει στον ΔΕΔΔΗΕ και στη συνέχεια ο ΔΕΔΔΗΕ στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ των ΜΔΝ, τόσο το ΕΤΜΕΑΡ όσο και το ποσοστό του Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους (ΜΜΚμδν) παραγωγής από συμβατικές μονάδες (πε
τρελαϊκές ή μαζούτ), το οποίο προορίζεται ως έσοδο στον εν λόγω λογαριασμό. 

Το αποτέλεσμα είναι οι αποζημιώσεις των παραγωγών ΑΠΕ να σημειώνουν πολύμηνες καθυστερήσεις. 

Αντίθετα, οι θερμικές μονάδες λαμβάνουν συστηματικά τα έσοδα που προβλέπονται από το ανάλογο ποσοστό του ΜΜΚμδν, κάτι που υποδηλώνει πως η ΔΕΗ προχωρά σε αυθαίρετους συμψηφισμούς των σχετικών ποσών. 

Έτσι, ο ΔΕΔΔΗΕ, ως διαχειριστής της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας των μη διασυνδεδεμένων νησιών, κλήθηκε από την Αρχή για να εξηγήσει για ποιον λόγο επιτρέπει στην ΔΕΗ τις παραπάνω πρακτικές, που καταστρατηγούν τον κώδικα διαχείρισης των ΜΔΝ.
Από την άλλη πλευρά, η κλήση του ΑΔΜΗΕ οφειλόταν στο γεγονός ότι, παρόλο που ήταν υποχρεωμένος, δεν τηρούσε λογαριασμό με καταγεγραμμένα τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας.


ΠΗΓΗ: bankingnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates