Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Σάββατο 10 Μαρτίου 2018

ΜΑΖΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ !!!

ΕΝΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΖΗΤΟΥΝ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΩΝ
Στο στόχαστρο και η έκπτωση του 15% για τις έγκαιρες εξοφλήσεις, καθώς και του 6% για τις προπληρωμές.
Διακοπή της ηλεκτροδότησης των καταναλωτών που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ και ελαχιστοποίηση της ρευματοκλοπής είναι τα μέτρα στα οποία θα επιμείνουν οι Θεσμοί κατά τη διάρκεια της τέταρτης αξιολόγησης, προκειμένου να εξομαλυνθεί η οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ, όπως τουλάχιστον αναφέρεται στο Compliance Report που συνόδευσε την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης.

Υπογραμμίζοντας ότι καταγράφεται τάση αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ, οι Θεσμοί θεωρούν ότι για την αντιστροφή αυτής της τάσης, «είναι κρίσιμης σημασίας» να ληφθούν αποφασιστικά μέτρα και ζητεί αύξηση των αποκοπών ηλεκτροδότησης στους κακοπληρωτές και ελαχιστοποίηση των ρευματοκλοπών.

Κάνοντας ανασκόπηση των μέτρων που έχουν συμφωνηθεί μέχρι σήμερα για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας οι Θεσμοί επικεντρώνουν το ενδιαφέρον της στην οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ και στις αιτίες που την προκαλούν, σημειώνοντας μεταξύ άλλων τα εξής:


Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, η ΔΕΗ είχε σημαντική λειτουργική ζημία, η οποία οφείλεται εν μέρει στη:

- συσσώρευση απαιτήσεων για ΥΚΩ από το 2012,

- αδυναμία είσπραξης καθυστερούμενων οφειλών από πελάτες (ιδιωτικούς και δημόσιους) που η ΔΕΗ δεν μπορεί στη συνέχεια να αποσυνδέσει

- εφαρμογή έκπτωσης 15% στους πελάτες που πραγματοποιούν πληρωμές εγκαίρως, καθώς και επιπλέον έκπτωση 6% για προπληρωμές

- αδυναμία μετακύλισης του κόστους της νέας εισφοράς προμηθευτή (ΠΧΕΦΕΛ) για τη χρηματοδότηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Επίσης αναφέρει ότι οιονεί μονοπωλιακή θέση της ΔΕΗ απορρέει κυρίως από τα αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής ενέργειας, τα οποία απονεμήθηκαν στην εταιρία με τον ιδρυτικό της νόμο και παρέχουν στην ΔΕΗ πρόσβαση σε ευρύτερο χαρτοφυλάκιο παραγωγής σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο των Θεσμών το μέγεθος της ΔΕΗ, η ισχύς της στην αγορά που απορρέει από αυτό και η κρατική ιδιοκτησία της πλειοψηφίας των μετοχών της, είναι οι τρεις παράγοντες που έχουν συμβάλει σημαντικά σε ένα στρεβλωμένο ρυθμιστικό σύστημα, το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί εδώ και πολλά χρόνια.

Στη συνέχεια το κείμενο αναφέρει ότι η μεταρρύθμιση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο του προγράμματος ESM επιδιώκει να αντιμετωπίσει τους προαναφερόμενους παράγοντες, και κάνοντας ανασκόπηση των όσων έχουν γίνει και συμφωνηθεί έως σήμερα καταγράφει τα εξής:

«Για να ανοίξει το μονοπώλιο του λιγνίτη στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης και μετά από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τον Δεκέμβριο του 2016, ξεκίνησε διαδικασία βάσει των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ ώστε το 40% της λιγνιτικής δυναμικότητας της ΔΕΗ να περάσει στον έλεγχο άλλων συμμετεχόντων στην αγορά.


Γρήγορα βήματα για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων

Στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης, μετά την υποβολή πρότασης από τις ελληνικές αρχές και market test που έγινε από της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποφασίστηκε η πώληση των λιγνιτικών μονάδων Μελίτη 1 και η άδεια για τη Μελίτη 2, καθώς οι μονάδες 3 και 4 της Μεγαλόπολης με όλα τα σχετικά περιουσιακά στοιχεία και πόρους. Έχουν επίσης συμφωνηθεί βήματα υλοποίησης και θα πρέπει να ακολουθήσουν γρήγορα.


Ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης μέτρων για το άνοιγμα της αγοράς

Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ (δημοπρασίες NOME), οι οποίες παρέχουν στους ανταγωνιστές πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια, αναπαράγοντας το μονοπωλιακό χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ. Η ποσότητα που θα δημοπρατηθεί το 2018 ανέρχεται στο 19% της ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα, η οποία κατανέμεται σε τέσσερις δημοπρασίες. Προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη κατάσταση μετά την εκποίηση των λιγνιτικών μονάδων του λιγνίτη, θα πραγματοποιηθεί παράλληλα σταδιακή μείωση των ποσοτήτων NOME που θα είναι ανάλογη προς την εκχωρηθείσα παραγωγική ικανότητα.

Οι λεπτομέρειες θα προσδιοριστούν σε κοινή αξιολόγηση από τις αρχές και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τον Φεβρουάριο του 2018, η οποία θα αναλύσει επίσης την ανάγκη λήψης πρόσθετων διαρθρωτικών μέτρων.

Σημαντικό στοιχείο της δεύτερης και ειδικότερα της τρίτης αξιολόγησης είναι η τακτοποίηση του ρυθμιστικού συστήματος, το οποίο επίσης αντιμετωπίζει την οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ.


Συνεχής παρακολούθηση του λογαριασμού ΥΚΩ

Στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης πραγματοποιήθηκαν πληρωμές για την κάλυψη των εκκρεμών υποχρεώσεων ΥΚΩ για την περίοδο 2012-2016 στη ΔΕΗ (360 εκατ. Ευρώ), καθώς και τα ποσά για τα προβλεπόμενα ελλείμματα του 2017 και του 2018 προπληρωμένα στον λογαριασμό PSO (116 εκατ. ευρω).

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ΥΚΩ διανέμουν το υψηλότερο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των μη διασυνδεδεμένων νησιών σε όλους τους Έλληνες καταναλωτές. Στη συνέχεια το σύστημα θα αναθεωρείται για να γίνει πιο ευέλικτο και προσαρμόζεται στις αποκλίσεις των στοιχείων του λογαριασμού ΥΚΩ σε ετήσια βάση, ώστε να αποφευχθεί η επανεμφάνιση της παρούσας κατάστασης.


Συμμάζεμα των κάθε είδους οφειλών προς τη ΔΕΗ

Επιπλέον, οι αρχές δεσμεύονται μέχρι το Μάιο του 2018 να καταβάλουν τις οφειλές του δημοσίου προς τη ΔΕΗ.

Συνολικά, οι ενέργειες που ανέλαβαν οι ελληνικές αρχές στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης περιλαμβάνουν πληρωμές στη ΔΕΗ ύψους 436 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2017, γεγονός που θα ενισχύσει την οικονομική θέση της εταιρείας και θα αντιμετωπίσει τα μακροχρόνια διαρθρωτικά προβλήματα που σχετίζονται με τη σιωπηρή διεξαγωγή κοινωνικής πολιτικής μέσω των υπηρεσιών της ΔΕΗ.

Επιπλέον, παράλληλα με τις δράσεις που αναλαμβάνει η ΔΕΗ, όπως η ενεργότερη διαχείριση των καθυστερούμενων οφειλών και η σύναψη σύμβασης με εταιρεία εξειδικευμένη για τη συλλογή καθυστερούμενων οφειλών, πρέπει να αναληφθούν περαιτέρω αποφασιστικές ενέργειες, όπως η ενθάρρυνση της συμμόρφωσης με τις εντολές αποσύνδεσης και ελαχιστοποίηση της κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά τα μέτρα είναι κρίσιμης σημασίας για την αντιστροφή της τάσης των αυξανόμενων καθυστερούμενων οφειλών από πελάτες του ιδιωτικού τομέα.


πηγη: bankingnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates