Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2018

ΚΟΥΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ & ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ;;; ΝΑΙ !!! ΚΟΥΡΕΥΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 60% !!!

ΚΟΚΚΙΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ : ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ & ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 60% !!!
Ο πυρήνας της νέας ρύθμισης, που αποτελεί προσωπικό έργο του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΚΚΑΛΗ, έγκειται στη διαγραφή όλων των εξωλογιστικών τόκων, στη δυνατότητα διαγραφής έως 60% του κεφαλαίου, καθώς και στον υπολογισμό των υπολοίπων οφειλής, έχοντας πρώτα εφαρμόσει τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τα πανωτόκια (Ν.3259/2004) !!!Δικαιώνει απόλυτα τις διεκδικήσεις των δανειοληπτών της ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ η νέα ρύθμιση των κόκκινων αγροτικών δανείων !!!

Από 1η Μαΐου 2018 θα μπορούν να εντάσσονται οι αγρότες σ’ αυτήν. Ποια η διαδικασία αιτήματος ρύθμισης, ποιοι οι όροι και ποιες οι προϋποθέσεις ένταξης !!!
Μια νέα ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων τους θα έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν οι αγρότες της χώρας μας από 1η Μαΐου 2018, μετά την έγκριση από την Τράπεζα της Ελλάδος, του αιτήματος της PQH, εταιρεία που έχει αναλάβει την εκκαθάριση της πρώην Αγροτικής και την οποία ρύθμιση σας παρουσιάζουμε αποκλειστικά σήμερα στο site της εφημερίδας μας, στο www. Agroekfrasi.gr.
Η νέα αυτή ρύθμιση η οποία αποτελεί ουσιαστικά προσωπικό έργο του Λαρισαίου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βασίλη Κόκκαλη, αφού μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στο ΥΠΑΑΤ, είχε λάβει το «πράσινο φως» από τον ίδιο τον πρωθυπουργό ώστε να αναλάβει και να καταρτίσει μια ευνοϊκή ρύθμιση όλων των «κόκκινων» δανείων που έχουν οι αγρότες της χώρας μας.

Έτσι λοιπόν, μετά από συνεργασία του κ. Κόκκαλη, τόσο με τον εκκαθαριστή της πρώην ΑΤΕ, την PQH, όσο και με τον Ειδικό γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), κ. Φώτη Κουρµούση, καθώς και με τον επικεφαλή ΕΠΕΚΕ Αγροτικής Ανάπτυξης, βουλευτή Λακωνίας κ. Σταύρο Αραχωβίτη, πήρε «σάρκα και οστά» η νέα ρύθμιση αυτών των δανείων, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα, ο υφυπουργός θα καταρτίσει και ρύθμιση για τα δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Ο πυρήνας της νέας ρύθμισης έγκειται στη διαγραφή όλων των εξωλογιστικών τόκων, στη δυνατότητα διαγραφής έως 60% του κεφαλαίου καθώς και στον υπολογισμό των υπολοίπων οφειλής έχοντας εφαρμόσει τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τα πανωτόκια (Ν.3259/2004).

Να εφαρμοστεί άμεσα το ίδιο μοντέλο στα δάνεια όλων των Ελλήνων και να σταματήσει η κοροϊδία των ψευτορυθμίσεων, που μοναδικό σκοπό έχουν τη νομιμοποίηση κάθε παρανομίας, αυθαιρεσίας και καταχρηστικότητας των δανειακών σμβάσεων !!!
Ας δούμε τώρα αναλυτικά, τι αναφέρει η PQH σχετικά με τη νέα ρύθμιση :

«Από 1 Μαΐου 2018, η PQH (PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε., Ειδικός Εκκαθαριστής των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων) προσφέρει ένα νέο και ιδιαίτερα προνομιακό πρόγραμμα διευθέτησης αγροτικών οφειλών των ιδιωτών αγροτών, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων οφειλετών της.
Βάσει του ισχύοντος για τις εκκαθαρίσεις ειδικού κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου και με τις απαραίτητες εγκρίσεις των εποπτικών αρχών, το εν λόγω πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητα ρύθμισης ή συμβιβασμού των αγροτικών οφειλών με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους και πιο συγκεκριμένα 3 βασικά πλεονεκτήματα:
 1. Διαγραφή όλων των εξωλογιστικών τόκων (εφόσον τηρηθεί η ρύθμιση/συμβιβασμός).
 2. Δυνατότητα διαγραφής έως 60% του λογιστικού υπολοίπου (κεφαλαίου), ανάλογα με το ύψος της οφειλής, την δυνατότητα ρύθμισης ή ολικής εξόφλησης της οφειλής, την ύπαρξη και αξία σχετικών εξασφαλίσεων και την οικονομική δυνατότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.
 3. Υπολογισμός των υπολοίπων οφειλής έχοντας εφαρμόσει τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τα πανωτόκια (Ν.3259/2004).
Κάθε αίτημα θα εξετάζεται αναλυτικά και θα αξιολογείται εξατομικευμένα, λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη τη βιωσιμότητα της οφειλής, την αξία των εξασφαλίσεων, και την πραγματική ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη και του εγγυητή, με πλήρη οικονομική διαφάνεια, έχοντας εξαντλήσει όλα τα περιθώρια πρόσθετης εξασφάλισης.
ΟΥφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Διαδικασία Αιτήματος:
 • Κάθε ιδιώτης οφειλέτης που ασκεί αγροτική, κτηνο/πτηνοτροφική ή αλιευτική δραστηριότητα μπορεί να υποβάλει αίτημα ρύθμισης/συμβιβασμού μέσω της πλατφόρμας Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), στους ιστότοπους της ΕΓΔΙΧ ή του taxis: http://www.keyd.gov.gr/np_ocw_aithsh-link / ή https://login.gsis.gr/sso/pages/login.jsp
 • Στα ίδια links παρέχονται και οδηγίες για τη συμπλήρωση του αιτήματος
 • Το αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται και στην πλατφόρμα ΕΓΔΙΧ
 • Σε κάθε περίπτωση η PQH ενημερώνει τον οφειλέτη για την τελική εξέλιξη του αιτήματος
 • Ο οφειλέτης αποδέχεται την τελική πρόταση της PQH και συνάπτεται συμφωνία ρύθμισης/συμβιβασμού, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το αίτημα ακυρώνεται
Όροι & Προϋποθέσεις:
 • H μεγαλύτερη διάρκεια ρύθμισης μπορεί να είναι έως 10 χρόνια ενώ σε περίπτωση συμβιβασμού (ολικής εξόφλησης) 3 μήνες
 • Για τη ρύθμιση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η είσπραξη προκαταβολής, το ποσό της οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ύψος της νέας δόσης ή τα € 250
 • Το μέρος του Λογιστικού Υπολοίπου που δεν θα ρυθμίζεται κατά τη Ρύθμιση, θα αποθηκεύεται και δεν θα εκτοκίζεται κατά την περίοδο του προγράμματος αποπληρωμής. Το ποσό της «αποθήκης» θα τίθεται σε διαγραφή εάν και εφόσον έχει εξοφληθεί πλήρως το ρυθμισμένο κεφάλαιο, ειδάλλως θα αναβιώνει και θα απαιτείται κανονικά. Η ίδια μεταχείριση θα λαμβάνει χώρα για το μέρος των εξω-λογιστικών τόκων
 • Τα αιτήματα που απαιτούν την έγκριση ανώτερης εγκριτικής επιτροπής (ΕΠΕΙΔΕΚΚΑ), θα ακολουθούν την οριζόμενη από τον Ν.4261 διαδικασία έγκρισης και θα υποστηρίζονται/κρίνονται βάσει της ανωτέρω πρωτοβουλίας
 • Συμπεριλαμβάνονται οφειλέτες με υπάρχουσα ρύθμιση η οποία παρουσιάζει καθυστέρηση τουλάχιστον 30 ημερών στις 31 Δεκεμβρίου 2017
 • Το πρόγραμμα δεν ισχύει για δάνεια με Εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου
Εξυπηρέτηση Οφειλετών
 • Το site της ΕΓΔΙΧ: https://www.keyd.gov.gr/
 • Το site της PQH: https://www.pqh.gr
 • Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ) της ΕΓΔΙΧ
 • Κέντρα ενημέρωσης PQH
 • Τηλέφωνο εξυπηρέτησης οφειλετών (PQH Call Center): 213 0887000
ΠΗΓΗ
http://www.agroekfrasi.gr/%CF%84%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%B7-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CF%81%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CF%8C%CE%BA%CE%BA%CE%B9%CE%BD/

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates