.

Κυριακή 4 Μαρτίου 2018

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΜΜΕ & ΔΙΑΠΛΟΚΗ, ΟΤΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ;;;

ΠΟΣΕΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΩΝ ΕΓΙΝΑΝ ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΑ & ΜΜΕ ;;;
Η τράπεζα, λέει, εκ των υστέρων διαπίστωσε - δλδ δήθεν δεν το γνώριζε - ότι οι χρεοπιστώσεις πραγματοποιήθηκαν από κωδικό που ανήκε στον τότε προϊστάμενο χορηγήσεων του καταστήματος της, μέσω συμψηφιστικών λογιστικών εγγραφών, ενώ η χορήγηση των ποσών ήταν παράτυπη, καθώς ουδέποτε εκδόθηκαν καταθετήρια για τις εκταμιεύσεις, ούτε και ελήφθησαν εμπράγματες εξασφαλίσεις υπέρ της Τράπεζας !!!Αγωγή «μαμούθ» της Τράπεζας Πειραιώς κατά Ροδίτη επιχειρηματία

Συζητήθηκε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αγωγή της Τράπεζας Πειραιώς, κατά Ροδίτη επιχειρηματία, μέσω λογαριασμού του οποίου διακινήθηκαν χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 14 εκατ. ευρώ, σε βάθος τριετίας από εσωτερικό λογαριασμό της, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως.
Η Τράπεζα Πειραιώς, διεκδικεί περίπου 11 εκατ. ευρώ από τον επιχειρηματία με την αγωγή που υπέβαλε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, την 27η Φεβρουαρίου 2013.
Την υπόθεση είχε αποκαλύψει η «δημοκρατική» τον Δεκέμβριο του 2006 και η τράπεζα αναφέρει στην αγωγή της ότι ο επιχειρηματίας, από τις 2 Οκτωβρίου 2002 έως την 6η Ιουνίου 2006, πιστώθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς 15 φορές παράτυπα, αχρεωστήτως και χωρίς καμία εξασφάλιση με διάφορα χρηματικά ποσά με αντίστοιχη χρέωση εσωτερικού λογαριασμού της Τράπεζας. Συνολικά πιστώθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς με το ποσό των 14.235.000 €!Η Τράπεζα στην αγωγή της αναφέρει ότι οι χορηγήσεις αυτές προέρχονταν από ίδια κεφάλαια της Τράπεζας Πειραιώς, με αντίστοιχη χρέωση εσωτερικού λογαριασμού του Καταστήματος Ρόδου.
Εγίναν όμως παράτυπα, δηλαδή εκτός των εγκριτικών διαδικασιών της Τράπεζας και χωρίς καμία απολύτως εξασφάλιση του αναληφθέντος πιστωτικού κινδύνου.
Οι παράτυπες αυτές χρεοπιστώσεις φέρονται να έγιναν αντιληπτές από την τράπεζα στις αρχές Δεκεμβρίου του 2006, οπότε άμεσα ζητήθηκε να προσκομιστούν από το αρχείο της τα παραστατικά συγκεκριμένων ημερομηνιών του έτους 2006, όπου εμφανίζονταν τέτοιες συναλλαγές. Διαπιστώθηκε όμως ότι δεν υπήρχαν τα αντίστοιχα παραστατικά χρέωσης του εσωτερικού λογαριασμού τάξεως του καταστήματος Ρόδου και αντίστοιχης πίστωσης του επιχειρηματία.
Το γεγονός αυτό οδήγησε άμεσα στη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου από κλιμάκιο επιθεωρητών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας, το οποίο μετέβη στις 14 Δεκεμβρίου 2006 στο κατάστημα Ρόδου για περαιτέρω έρευνα.
Κατά την έρευνα αυτή, ζητήθηκε άμεσα και παράχθηκε από το ηλεκτρονικό σύστημα της τράπεζας, παραμετροποιημένη κατάσταση, στην οποία εμφανίζονται οι συμψηφιστικές λογιστικές εγγραφές του εσωτερικού λογαριασμού τάξεως του καταστήματος Ρόδου με τις αντίστοιχες πιστώσεις στον επιχειρηματία.
Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι οι χρεοπιστώσεις πραγματοποιήθηκαν με χρήστη διενέργειάς τους από κωδικό που ανήκε στον τότε προϊστάμενο χορηγήσεων του καταστήματος. Εγίναν δε μέσω συμψηφιστικών λογιστικών εγγραφών.
Σύμφωνα με την αγωγή ο συγκεκριμένος υπάλληλος, αυτοβούλως και σε συνεννόηση με τον επιχειρηματία, φέρεται να προέβη στις παραπάνω ημερομηνίες σε άτυπη, αχρεώστητη και παράτυπη, δηλαδή εκτός των εγκριτικών διαδικασιών της τράπεζας, χορήγηση των ανωτέρω ποσών, συνολικού ύψους 14.235.000 €, για να χρησιμοποιηθούν για τις δραστηριότητές του σε οικοδομικές επιχειρήσεις, χρεώνοντας αντιστοίχως τον εσωτερικό λογαριασμό της τράπεζας.
Την ίδια ημέρα φέρεται να κλήθηκε από το κλιμάκιο επιθεωρητών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας και παρέστη στο κατάστημα Ρόδου ο επιχειρηματίας, ώστε να δώσει εξηγήσεις για τις παράτυπες αυτές χορηγήσεις. Ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε τη χορήγηση των παραπάνω ποσών, αναγνώρισε την οφειλή του προς την τράπεζα, παραδέχθηκε ότι είχε λάβει όλα τα παραπάνω ποσά ως δάνειο, αποφεύγοντας την παροχή εμπράγματης εξασφάλισης των δανειακών απαιτήσεων και να κατέβαλε στην Τράπεζα το ποσό των 4.200.000 ευρώ που αποτελούσε το υπόλοιπο των λογαριασμών του από επενδύσεις σε χρεόγραφα, αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές.
Στην ίδια αγωγή αναφέρεται ότι η χορήγηση των ποσών στον επιχειρηματία ήταν παράτυπη, καθώς ουδέποτε εκδόθηκαν καταθετήρια για τις εκταμιεύσεις, ούτε και ελήφθησαν εμπράγματες εξασφαλίσεις υπέρ της Τράπεζας, για τις χορηγήσεις αυτές.
Η τράπεζα υποστηρίζει ότι ο επιχειρηματίας δέχθηκε, το ανεξόφλητο υπόλοιπο των εκταμιευμένων ποσών που συνολικά έλαβε, ήτοι το συνολικό ποσό των 10.065.000 ευρώ, να λάβει πλέον τη νομότυπη μορφή εγγράφως συνομολογουμένου δανείου και να παρασχεθούν πλέον οι αναγκαίες εμπράγματες εξασφαλίσεις στην Τράπεζα.
Ειδικότερα, στις 15 Δεκεμβρίου 2006, παρουσία δύο δικηγόρων του, φέρεται να υπέγραψε σύμβαση στεγαστικού τοκοχρεωλυτικού δανείου με επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ποσού 10.065.000 ευρώ και να συναίνεσε προς εξασφάλιση του δανείου αυτού, στην εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης επί ακινήτων ιδιοκτησίας του.
Στις 21 Οκτωβρίου 2009, όφειλε στην Τράπεζα Πειραιώς το συνολικό ποσό των 11.111.148,65 ευρώ.
Λόγω της υπερημερίας του όμως ως προς την καταβολή των οφειλόμενων δόσεων του δανείου, η τράπεζα κατήγγειλε την σύμβαση στεγαστικού δανείου, κήρυξε ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και το άληκτο κεφάλαιο των υπόλοιπων δόσεων του δανείου και έκλεισε τον λογαριασμό.

Πηγή:www.dimokratiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates