Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ !!!

ΣΤΟΧΟΣ Η ΜΕΙΩΣΗ 4.000 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Το ΤΧΣ δεν επικύρωσε το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της Πειραιώς.
Τα νέα προγράμματα εθελουσίας εξόδου που σχεδιάζουν οι τράπεζες και σύντομα θα ενεργοποιηθούν ίσως είναι τα τελευταία που προσφέρουν ευνοϊκούς όρους στους εργαζομένους για να αποχωρήσουν.

Στο μέλλον τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου θα είναι μείγματα κάποιων ελάχιστων ευνοϊκών κριτηρίων μαζί με απολύσεις.

Πρακτικά στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ξεκινάει ένας νέος γύρος μείωσης προσωπικού που θα φθάσει έως τα 4000 άτομα και σε ετήσια βάση θα εξοικονομεί 280 με 290 εκατ ευρώ από τις τράπεζες. Με την Eurobank ήδη να προχωράει σε εθελουσία έως 500 άτομα με όρους σχεδόν πανομοιότυπους με την προηγούμενη εθελουσία, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην Πειραιώς. 

Η Πειραιώς με βάση πληροφορίες από το ΤΧΣ είχε υποβάλλει ένα σχέδιο για εθελουσία περίπου 2000 ατόμων – έως 2100 ατόμων – ωστόσο το Ταμείο ως βασικός μέτοχος με 25% δεν επικύρωσε τους όρους της εθελουσίας και η τράπεζα επανέρχεται με νέα τροποποιημένη πρόταση. 

Η στρατηγική του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι λάθος καθώς σε αυτή την συγκυρία χρειάζονται κίνητρα εξόδου του προσωπικού από την εργασία.
Μια εθελούσια έξοδος για να είναι επιτυχής θα πρέπει να δίνει ισχυρά κίνητρα και το ΤΧΣ πρέπει να συμβάλλει εποικοδομητικά στα σχέδια μείωσης του προσωπικού στις τράπεζες.
Με βάση ορισμένους σχεδιασμούς η Eurobank ήδη προχωράει σε εθελουσία έως 500 άτομα. 

Η Πειραιώς θα προχωρήσει σε εθελουσία 2000 ατόμων ενώ συνολικά για να βρεθεί στον μέσο όρο της αγοράς η Πειραιώς θα πρέπει να μειωθεί το προσωπικό κατά 4.000 άτομα.
Η Εθνική και η Alpha bank σχεδιάζουν επίσης προγράμματα εθελουσίας έως 1500 άτομα και οι δύο τράπεζες μαζί. 

Συνολικά 4000 άτομα θα αποχωρήσουν τους επόμενους μήνες από το τραπεζικό σύστημα μειώνοντας συνολικά τους εργαζομένους σε 38,500 άτομα.Eurobank: Bonus ως 50 μισθούς για πρόωρη αποχώρηση


Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου τρέχει από 22 Ιανουαρίου ως και τις 2 Φεβρουαρίου η Eurobank επιδιώκοντας να αποχωρήσουν από συγκεκριμένες διευθύνσεις ως 500 εργαζόμενοι, ώστε να μειωθούν περαιτέρω τα κόστη της.

Το πρόγραμμα προσφέρει υψηλή αποζημίωση, η οποία κλιμακώνονται με κριτήρια την ηλικία των εργαζομένων, τον τόπο εργασίας και του αριθμού των τέκνων ενώ προσφέρει δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη για 5 χρόνια από το ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα.

Την υψηλότερη αποζημίωση λαμβάνουν όσοι είναι άνω των 55 ετών, οι οποίοι εφόσον αποδεχθούν το πρόγραμμα, θα λάβουν 50 μισθούς. Το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά 30% για όσους απασχολούνταν, την 1 Ιανουαρίου, εκτός της Περιφέρειας Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης. Ως πλαφόν ορίστηκαν οι 180 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικά η αποζημίωση κλιμακώνεται με βάση τα ηλικιακά κριτήρια ως εξής:
- για όσους είναι μεταξύ 50 με 55 ετών, 45 μισθοί
- για όσους είναι μεταξύ 45 με 50 ετών 40 μισθοί
- για όσους είναι μεταξύ 40 με 45 ετών 35 μισθοί
- για όσους είναι μεταξύ 30 με 40 ετών 28 μισθοί
- για όσους είναι κάτω των 30 ετών 25 μισθοίΠροσαύξηση κατά 30% για εργαζόμενους επαρχίας

Επιπρόσθετα, παρέχεται προσαύξηση κατά 30% επί του ποσού που προκύπτει, βάσει ηλικίας, για όσους απασχολούνταν εκτός της Περιφέρειας Αττικής και Νομού Θεσσαλονίκης κατά την 01.01.2018.

Η αποζημίωση προσαυξάνεται κατά δύο μισθούς για κάθε ένα παιδί ηλικίας ως 22 ετών, ενώ προσφέρεται για όσους αποδεχθούν το πρόγραμμα δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για πέντε χρόνια.

Για τους συμμετέχοντες άνω των 50 ετών (ημερομηνία γέννησης έως και 01.01.1968 ) και μόνο, δίνεται ως επιπλέον παροχή ποσό προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για αυτασφάλιση διάρκειας 3 ετών. Ο τρόπος υπολογισμού γίνεται ως εξής:

- για μισθό αναφοράς έως 2.432,25 υπολογίζεται ποσοστό 20% επί του μισθού αναφοράς πολλαπλασιαζόμενο επί 36 μήνες (3 έτη)

- για μισθό αναφοράς άνω των 2.432,25 υπολογίζεται ποσοστό 20% επί του ποσού των € 2.432,25 πολλαπλασιαζόμενο επί 36 μήνες (3 έτη).

Για τους συμμετέχοντες άνω των 50 ετών (ημερομηνία γέννησης έως και 01.01.1968) και μόνο, δίνεται ως επιπλέον παροχή ποσό προς διευκόλυνση τυχόν επιθυμίας για εξαγορά έως και 2 πλασματικών χρόνων κοινωνικής ασφάλισης (στρατός ή/και σπουδές ή/και τέκνα). Τέλος καλύπτει σε κάποιες περιπτώσεις το φόρο αποζημίωσης.


Η δυνατότητα αναγκαστικής άδειας

Το πρόγραμμα έχει και τη δυνατότητα διετούς ή τριετούς άδειας από την εργασία ( sabbatical) μετ΄ αποδοχών. Στην περίπτωση επιλογής της διετούς άδειας οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν το μισθό αναφοράς, όπως ίσχυε τον Δεκέμβριο του 2017. Επίσης θα καταβάλλονται στους ασφαλιστικούς φορείς οι εργοδοτικές εισφορές. Στη λήξη της διετούς άδειας οι εργαζόμενοι θα λάβουν τέσσερις μικτούς μισθούς.

Αν κάποιος εργαζόμενος επιλέξει την τριετή άδεια θα λαμβάνει το 66% του μισθού του και παράλληλα η τράπεζα θα καταβάλει τις εργοδοτικές εισφορές που αναλογούν για όλη την τριετία. Στη λήξη θα καταβληθούν τέσσερις μισθοί ως οικειοθελής αποζημίωση.


Σε ποιους εργαζόμενους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εργαζομένους στις εξής μονάδες:

- γενική διεύθυνση λιανικής τραπεζικής και όλες τις μονάδες που υπάγονται σε αυτή κατά την 1η Ιανουαρίου του 2018

- γενική διεύθυνση νομικών υπηρεσιών ( τόσο εργαζόμενοι, όσο και δικηγόροι με έμμισθη εντολή)

- γενική διεύθυνση global markets και Wealth Management ( Treasury, private banking για Ελλάδα, ΑΕΔΑΚ)

- γενική διεύθυνση ανθρωπίνου δυναμικού

- τομέας εργασιών συναλλακτικής τραπεζικής και κεντροποιημένων υπηρεσιών ομίλου

- Τομέας Εταιρικής Ασφάλειας Ομίλου

- Τομέας Group Loan Administration

- Τομέας Group Capital Markets & Custody Operations

- Τομέας Προμηθειών Ομίλου

- Be-Business Exchanges Α.Ε.

Από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ρητώς εξαιρούνται:

Οι εργαζόμενοι του ομίλου που δεν υπάγονταν στις παραπάνω μονάδες κατά την 01.01.2018

* Από τη Γενική Διεύθυνση Retail Banking εξαιρούνται: Οι εργαζόμενοι της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων που εργάζονται στις Περιφερειακές Αγορές και τα καταστήματα της Περιφέρειας Αττικής και των Νομών Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Γρεβενών και Φλώρινας. Οι εργαζόμενοι της Επιχειρηματικής Μονάδας Direct Banking που υπάγεται στην Eurobank Υπηρεσίες Προώθησης & Διαχείρισης Προϊόντων Καταναλωτικής και Στεγαστικής Πίστης Α.Ε.).

- Οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Financial Shared Services που υπάγεται στην Be-Business Exchanges Α.Ε.

- Οι αμειβόμενοι με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.

- Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.

- Οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είχαν συμπληρώσει 12 μήνες τελευταίας συνεχούς υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 01.01.2018.

- Οι εργαζόμενοι που έχουν ήδη υπογράψει αμοιβαία συμφωνία αποχώρησης στο παρελθόν με την τράπεζα ή θυγατρική της.

Η τράπεζα ή θυγατρικές της επιφυλάσσονται ρητά του δικαιώματός να μην αποδεχτούν τη συμμετοχή κάποιου εργαζόμενου στο ανωτέρω πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές και υπηρεσιακές ανάγκες των μονάδων καθώς και τη θέση του στην υπηρεσία.


πηγες: bankingnews.gr , euro2day.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates