Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ & ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ !!!

ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΤΖΙΡΟ ΕΩΣ 25.000€ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ
Αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ και μείωση των προστίμων που επιβάλλονται για φορολογικές παραβάσεις φέρνει το φορολογικό πακέτο της γ΄ αξιολόγησης.
Απαλλαγή από τον ΦΠΑ εκατοντάδων χιλιάδων μικρομεσαίων επαγγελματιών και «κούρεμα» προστίμων επιβάλλει η επικαιροποίηση του μνημονίου, που έγινε στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης.

Πλήθος είναι τα προαπαιτούμενα που καλείται να υλοποιήσει η κυβέρνηση στον φορολογικό τομέα, όπως προκύπτει από τον κατάλογο των δεσμεύσεων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της γ’ αξιολόγησης, με ορίζοντα υλοποίησης τον Μάρτιο ή τον Μάιο του 2018.

Πολλά έρχονται από παλαιότερες αξιολογήσεις, καθώς έμειναν σε εκκρεμότητα, ή δεν ωρίμασαν ακόμη οι συνθήκες υλοποίησής τους.


Μεταξύ των αλλαγών που δρομολογούνται είναι η αύξηση του ορίου απαλλαγής μικρών επιχειρήσεων από ΦΠΑ. Οι εκπρόσωποι των δανειστών επέμεναν και στις παλαιότερες αξιολογήσεις ότι πρέπει να απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ οι πολύ μικρές ειχειρήσεις με ετήσιο τζίρο μέχρι 25.000 ευρώ. Το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ έκριναν υψηλό αυτό το πλαφόν και νομοθέτησαν το όριο των 10.000 ευρώ, επιδιώκοντας προφανώς να περιορίσουν την απώλεια εσόδων.

Κατά τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις οι Θεσμοί επανήλθαν στο θέμα, ζητώντας να αυξηθεί αισθητά το όριο του ετήσιου τζίρου, μέχρι το οποίο οι επαγγελματίες δεν θα υπόκεινται σε ΦΠΑ. Θεωρούν ότι με την αύξηση του ορίου απαλλαγής μειώνεται το διοικητικό κόστος τόσο για τη φορολογική διοίκηση όσο και για τις μικρές επιχειρήσεις.

Επίσης, στόχος των Θεσμών είναι να μειωθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων που υπάγονται στο καθεστώς ΦΠΑ, ώστε να ελέγχονται αποτελεσματικότερα οι μεγάλες επιχειρήσεις και να μην απασχολούνται οι φορολογικές αρχές με μικρές επιχειρήσεις, όπου το φορολογικό αντικείμενο είναι περιορισμένο.

Το όριο των 25.000 ευρώ θα αφορά τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα τα οποία πραγματοποιούνται εντός της διαχειριστικής περιόδου από το σύνολο των δραστηριοτήτων και τα οποία λαμβάνοντα υπ’ όψιν για τη φορολογία εισοδήματος.

Οι νέες επιχειρήσεις θα εντάσσονται με την έναρξη τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Από την επόμενη διαχειριστική περίοδο μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή τους στο απαλλασσόμενο καθεστώς, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν το κριτήριο των ακαθάριστων εσόδων.

Για τους μικρομεσαίους το όφελος είναι η απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ (περιοδικής ανά τρίμηνο και εκκαθαριστικής), στις οποίες πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος λαθών που επισύρουν ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα.

Το όριο της απαλλαγής από τον ΦΠΑ οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να το επανεξετάσουν έως τον Μάρτιο.

Όπως έχει αποκαλύψει το Σin, με βάση τα στοιχεία της Κομισιόν, (βλ. σχετικό πίνακα) το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ των 10.000 ευρώ, είναι από τα χαμηλότερα στην ΕΕ. Κάτω από την Ελλάδα είναι μόλις τρεις χώρες: Η Ισπανία και η Ολλανδία που δεν παρέχουν καμία απαλλαγή (οι επιχειρήσεις πληρώνουν ΦΠΑ από τυο πρώτο ευρώ τζίρου) και η Δανία, που έχει όριο απαλλαγής 6.725 ευρώ.

Τα υψηλότερα όρια απαλλαγής από τον ΦΠΑ έχουν σήμερα η Μ. Βρετανία, όπου δεν καταβάλλεται ΦΠΑ για ετήσιο τζίρο μέχρι 97.808 ευρώ. Η Γαλλία έχει τρία όρια απαλλαγής και συγκεκριμένα 33.100, 42.900 και 82.800 ευρώ, η Ιρλανδία έχει δύο όρια απαλλαγής 37.500 και 75.000 ευρώ, ενώ η Γερμανία έχει γενικό όριο απαλλαγής 17.500 ευρώ.
«Ψαλιδίζονται» τα πρόστιμα


Εκτός από την αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ το φορολογικό πακέτο της γ΄ αξιολόγησης περιλαμβάνει και τη μείωση των προστίμων που επιβάλλονται για φορολογικές παραβάσεις.

Οι θεσμοί επέμειναν ξανά στη σχετική παρέμβαση, καθώς διαπιστώνεται πλέον και από το υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι υπερβολικά υψηλά.

Με το καθεστώς που ισχύει επί δεκαετίες, προβλέπονται υψηλά πρόστιμα, που προσαυξάνουν υπέρμετρα την αρχική οφειλή, με αποτέλεσμα η τελική οφειλή να φτάνει σε επίπεδα, που δεν επιτρέπει την είσπραξή τους. Έτσι εξηγείται και η διόγκωση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, το ύψος των οποίων φτάνει στο ποσό των 98 δισ. ευρώ και από αυτά εισπράξιμα είναι λιγότερα, από 20 δισ. ευρώ!


Μεταξύ των προστίμων που θα μειωθούν, αφορούν:


- Περιπτώσεις φοροδιαφυγής

- Υποβολή ανακριβούς δήλωσης εισοδήματος και άλλων φόρων

- Μη υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος και άλλων φόρων

- Μη υποβολή ή ανακριβής δήλωση ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων.


Στο σχετικό απόσπασμα της τεχνικής συμφωνίας της γ΄ αξιολόγησης αναφέρεται συγκεκριμένα ότι:

Οι ελληνικές Αρχές δεσμεύτηκαν ότι:


α) θα αναθεωρήσουν τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών ώστε να προβλέπουν μειωμένα πρόστιμα για τις παραβάσεις που εντοπίζονται κατά τους φορολογικούς ελέγχους

β) θα αναθεωρήσουν και τις διατάξεις της νομοθεσίας για τα πρόστιμα, η οποία ίσχυε πριν από την εφαρμογή του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, δηλαδή πριν από την 1η-1-2014, ώστε και τα παλαιά αυτά πρόστιμα να προσαρμοστούν στα επίπεδα που προβλέπει ο ισχύων από την 1η-1-2014 Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών.


Τα όρια απλλαγής από τον ΦΠΑ στην Ε.Ε.


ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
Όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ
Βέλγιο
25.000
Βουλγαρία
25.565
Κροατία
30.864
Τσεχική Δημοκρατία
37.008
Δανία
6.726
Γερμανία
17.500
Εσθονία
16.000
Ιρλανδία
75.000
37.500
Ελλάδα
10.000
Ισπανία
0
Γαλλία
82.800
42.900
33.100
Ιταλία
25.000
30.000
40.000
45.000
50.000
Κύπρος
15.600
Λετονία
50.000
Λιθουανία
45.000
Λουξεμβούργο
30.000
Ουγγαρία
26.067
Μάλτα
35.000
24.000
14.000
Ολλανδία
0
Αυστρία
30.000
Πολωνία
46.442
Πορτογαλία
10.000
12.500
Ρουμανία
48.725
Σλοβενία
50.000
Σλοβακία
49.790
Φινλανδία
10.000
Σουηδία
3.168
Ηνωμένο Βασίλειο
97.808


πηγη: dealnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates