Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΟΜΒΑ ΤΟΥ ΣτΕ: ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ 65 CD !!!

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΒΓΑΖΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ 5ΕΤΙΑ ΣΕ 10ΕΤΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2006-2010 ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΤΩΝ 65 CD ΜΕ ΤΟΥΣ 1.300.000 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ
Σύμφωνα με την απόφαση δεν αποτελούν «συμπληρωματικά» στοιχεία που να δικαιολογούν παράταση της προθεσμίας παραγραφής υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος από τα 5 στα 10 χρόνια οι καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων !!!
Η απόφαση όμως αφήνει ζωντανό το δικαίωμα στο Δημόσιο να προχωρήσει σε φορολογικούς ελέγχους στις κινήσεις λογαριασμών του εξωτερικού όπως των λιστών Λαγκάρντ, Μπόργιανς και εμβασμάτων !!!Σοκ για το Ελληνικό Δημόσιο αποτελεί η ετυμηγορία του Σ.τ.Ε. σχετικά με το αν μπορούν ή όχι να χαρακτηριστούν ως «συμπληρωματικά» φορολογικά στοιχεία για την έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου ή για την παράταση της παραγραφής, τα στοιχεία των τραπεζικών καταθέσεων του φορολογουμένου στις ημεδαπές τράπεζες.

Mε την εν λόγω απόφαση το Σ.τ.Ε. δέχθηκε ότι, τα στοιχεία των τραπεζικών καταθέσεων του φορολογουμένου στις ελληνικές τράπεζες ευρίσκονταν ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του φορολογικού ελέγχου ή, τουλάχιστον, ο φορολογικός έλεγχος μπορούσε ανά πάσα στιγμή να λάβει γνώση αυτών. Για τον λόγο αυτό, τα εν λόγω στοιχεία δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία τα οποία δεν είχε, ούτε μπορούσε να έχει δικαιολογημένα υπόψη του η φορολογική αρχή κατά τον αρχικό έλεγχο ή την αρχική φορολογική εγγραφή. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία των τραπεζικών καταθέσεων, ανεξαρτήτως του αν στοιχειοθετούν την απόκτηση εισοδήματος, δεν μπορούν να θεωρηθούν «συμπληρωματικά» φορολογικά στοιχεία υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 68 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, προκειμένου να δικαιολογήσουν την έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου ή την παράταση της παραγραφής.

Συνεπώς, δεν είναι νόμιμη η παράταση της περιόδου παραγραφής των αξιώσεων του Δημοσίου από 5ετία σε 10ετία προκειμένου να διενεργηθούν φορολογικοί έλεγχοι στις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών κατά τα έτη 2006-2010 1,3 εκατομμυρίων φορολογουμένων που περιλαμβάνονται στη λίστα-μαμούθ των «65 CD». Κι αυτό διότι τα στοιχεία των κινήσεων των λογαριασμών τους κατά τα έτη αυτά δεν θεωρούνται πλέον «συμπληρωματικά» και δεν μπορούν οι φορολογικές αρχές να βασιστούν σ’ αυτά για να παρατείνουν την περίοδο παραγραφής έως και το 2006. Συνεπώς, οι φορολογικοί έλεγχοι για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων μέσω των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών φυσικών προσώπων κατά τα έτη 2006-2010 βρίσκονται «στον αέρα», καθώς οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος των ετών αυτών θεωρούνται πλέον παραγεγραμμένες.

Αντιθέτως ζωντανό παραμένει το δικαίωμα του Δημοσίου να ελέγξει υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος των ετών 2006-2010 για φυσικά πρόσωπα για τα οποία έχει στη διάθεσή του στοιχεία κινήσεων λογαριασμών του εξωτερικού, προερχόμενα από τις λίστες Λανγκάρντ, Μπόργιανς και εμβασμάτων εξωτερικού, δεδομένου ότι τα στοιχεία των ξένων αυτών λογαριασμών μπορούν να θεωρηθούν «συμπληρωματικά» καθώς δεν υπήρχαν στη διάθεση των ελληνικών φορολογικών αρχών κατά την κανονική 5ετή περίοδο παραγραφής αλλά έγιναν γνωστά μετά την πάροδο της 5ετίας.Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates