.

Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017

ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΖΑΝΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΤΗΣ J&P ΑΒΑΞ !!!

ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΟΥ ΖΗΜΙΩΣΑΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά κάθονται ο διευθύνων σύμβουλος της J&P Άβαξ Κωνσταντίνος Μιτζάλης, ο πρώην διοικητής του Τζάνειου Νοσοκομείου Παναγιώτης Περδικούρης και επτά υπηρεσιακοί παράγοντες για το κακούργημα της απάτης από κοινού και κατά μόνας, τετελεσμένη και σε απόπειρα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και για άμεση συνδρομή σε αυτήν, από την οποία το περιουσιακό όφελος και η προκληθείσα ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση !!!
Στο… μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης βρίσκεται ο επικεφαλής μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, της J&P Άβαξ, για συμβάσεις που υπογράφηκαν για τη συντήρηση νεοαναγειρόμενης πτέρυγας του Τζάνειου Νοσοκομείου πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Έστω με καθυστέρηση 13 ετών από τις επίδικες συμβάσεις, η Δικαιοσύνη θα κρίνει αν νόμιμα υπογράφηκαν και κατά συνέπεια αν το Δημόσιο οφείλει να καταβάλει στην κατασκευαστική εταιρεία τίμημα το οποίο ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ, αν συνυπολογιστούν οι τόκοι υπερημερίας.

Αντίθετα, αν επιβεβαιωθεί η κατηγορία της απάτης, τότε κινδυνεύουν με κάθειρξη τόσο ο επικεφαλής της εταιρείας όσο ο πρώην διοικητής και υπηρεσιακοί παράγοντες του νοσοκομείου για τη ζημία που υπέστη το Δημόσιο.

Στο εδώλιο

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά κάθονται ο διευθύνων σύμβουλος της J&P Άβαξ Κωνσταντίνος Μιτζάλης, ο πρώην διοικητής του Τζάνειου Νοσοκομείου Παναγιώτης Περδικούρης και επτά υπηρεσιακοί παράγοντες ως υπεύθυνοι για συμβάσεις με απευθείας ανάθεση που φέρεται να ζημίωσαν το Δημόσιο με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Οι συνολικά εννέα κατηγορούμενοι δικάζονται για το κακούργημα της απάτης από κοινού και κατά μόνας, τετελεσμένη και σε απόπειρα σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και για άμεση συνδρομή σε αυτήν, από την οποία το περιουσιακό όφελος και η προκληθείσα ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση.

Όλα ξεκίνησαν το 1998, με τη διενέργεια διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη και Κατασκευή – Ανέγερση νέας πολυώροφης πτέρυγας» του Τζάνειου, προϋπολογισμού 3.850.000.000 δραχμών.

Σύμφωνα με τον όρο 17.2.2 της Διακήρυξης Δημοπρασίας, με βάση την οποία διενεργήθηκε ο διαγωνισμός: «Ο χρόνος εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, μετά την πάροδο του οποίου διενεργείται η οριστική παραλαβή, καθορίζεται σε τρία χρόνια από τη βεβαιωμένη περάτωσή του».

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 27 της Συγγραφής Υποχρεώσεων 27.1, «ο ανάδοχος οφείλει να διδάξει το προσωπικό του κύριου του έργου στη χρήση και τον χειρισμό των εγκαταστάσεων προ της παράδοσης για χρήση κάθε τμήματος του έργου. 27.2 Μέχρι την πλήρη εκπαίδευση του προσωπικού του κύριου του έργου σε εύλογο χρονικό διάστημα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί τις εγκαταστάσεις με δικό του ειδικευμένο για αυτό προσωπικό».

Παράδοση και δεσμεύσεις

Το έργο παραδόθηκε στις 30/6/2003 και κατά συνέπεια για τα τρία επόμενα χρόνια της αποπερατώσεως, δηλαδή έως τις 30/6/2006, ο ανάδοχος του έργου δεσμευόταν από τις προαναφερόμενες συμβατικές υποχρεώσεις, οι οποίες αποτυπώνονταν στη σύμβαση, στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αλλά και στη διακήρυξη με βάση την οποία έγινε η προσφορά από την ανάδοχο κοινοπραξία.

Όπως επισημαίνεται στο υπ’ αριθμ. 159/2014 παραπεμπτικό βούλευμα, ο ανάδοχος ήταν υπεύθυνος για τη συντήρηση και την καλή λειτουργία επί τρία έτη μετά την αποπεράτωση όχι μόνο του κτιρίου, όπως αναφέρεται στην ειδική συγγραφή, αλλά, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη δημοπρασίας, του όλου έργου, καθόσον δεν νοείται «λειτουργία κτιρίου» χωρίς τη λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων αυτού, δηλαδή των εγκαταστάσεων ψύξης, θέρμανσης, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος κ.λπ.

Τι υπέγραψαν

Παρά ταύτα και ενώ οι ως άνω συμβατικές υποχρεώσεις ήταν γνωστές τουλάχιστον στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της J&P Άβαξ Κ. Μιτζάλη και στον τότε διοικητή του νοσοκομείου, υπέγραψαν στις 16/12/2003 σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και του Τζάνειου για τη λειτουργία και τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της νέας πτέρυγας για έξι μήνες (αρχικής δαπάνης 523.757 ευρώ) με απευθείας ανάθεση, κατά παράβαση των διατάξεων του σχετικού νόμου, επικαλούμενοι ότι το έργο είχε χαρακτηριστεί «κατεπείγον» εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και λαμβανομένου υπόψη ότι το Τζάνειο ήταν «Ολυμπιακό».

Μάλιστα, με άλλες αποφάσεις του ίδιου οργάνου, παρατάθηκε η σύμβαση για χρονικά διαστήματα τριών μηνών, 45 ημερών και 4,5 μηνών έως τις 15/9/2004.

Τη σύναψη της σύμβασης είχε εγκρίνει το Συμβούλιο Διοίκησης του νοσοκομείου, μετά από θετικές εισηγήσεις του προϊσταμένου και του διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, οι οποίοι πλέον κάθονται στο εδώλιο του κατηγορουμένου, ενώ ο κατηγορούμενος διευθύνων σύμβουλος της J&P Άβαξ παρίσταται διά του συνηγόρου υπεράσπισής του.

Όλοι γνώριζαν

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, όλοι οι κατηγορούμενοι γνώριζαν ότι υπόχρεος για τη συντήρηση και την καλή λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων τη νέας πτέρυγας του Τζάνειου Νοσοκομείου έως τις 30/6/2006 ήταν η ανάδοχος του έργου κοινοπραξία, γεγονός που αποσιώπησαν.

Αποτέλεσμα ήταν να παραπλανηθεί ο επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος ενέκρινε χρηματικό ένταλμα και καταβλήθηκε το ποσό των 234.914 ευρώ για τις υπηρεσίες συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της τότε νέας πολυώροφης πτέρυγας.

Επίσης, φέρεται –σύμφωνα πάντα με το παραπεμπτικό βούλευμα– να παραπλανήθηκε το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, στο οποίο προσέφυγε η εταιρεία μετά την άρνηση του επιτρόπου να εγκρίνει δεύτερο χρηματικό ένταλμα για πληρωμή 117.457 ευρώ.

Μάλιστα εκδόθηκε αμετάκλητη δικαστική απόφαση για την καταβολή ποσού 351.496 ευρώ, που αφορούσε την αποπληρωμή του τιμήματος του έργου συντήρησης. Όμως το ποσό αυτό δεν δόθηκε ποτέ, παρά την αμετάκλητη δικαστική απόφαση με απόφαση της επόμενης διοίκησης του Τζάνειου Νοσοκομείου, που διαπίστωσε όσα είχαν συμβεί.

Η τότε διοικήτρια Ευαγγελία Γιαννακάκου παρέπεμψε την υπόθεση στο ΣΕΥΠ και στην Εισαγγελική Αρχή Πειραιά, η οποία, μετά από πολύμηνη ανάκριση, παρέπεμψε την υπόθεση στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά.

Η δίκη θα κρίνει και το… τίμημα

Ανάλογα με την εξέλιξη που θα έχει η δίκη, θα ακολουθήσουν αλυσιδωτές εξελίξεις.

Εφόσον κριθούν ένοχοι οι κατηγορούμενοι, τότε η λογική λέει πως το Δημόσιο θα διεκδικήσει να πάρει πίσω από την κατασκευαστική εταιρεία το ποσό των 234.914 ευρώ που είχε καταβληθεί για την επίδικη σύμβαση.

Αντίθετα, αν αθωωθούν οι κατηγορούμενοι, τότε θα πρέπει να καταβληθούν τα χρήματα που δεν έχουν δοθεί, λόγω της δικαστικής τροπής που πήρε η υπόθεση. Το ποσό που διεκδικεί η κατασκευαστική εταιρεία ως τίμημα για τις επίδικες συμβάσεις ανερχόταν σε περίπου 600.000 ευρώ πριν από τη δικαστική διερεύνηση.

Αν δικαιωθεί η εταιρεία, τότε το Τζάνειο θα κληθεί να καταβάλει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, αν στο αρχικό οφειλόμενο ποσό συνυπολογιστούν οι τόκοι υπερημερίας όλα αυτά τα χρόνια που έχει «παγώσει» η καταβολή του οφειλόμενου ποσού, λόγω της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Στη δίκη, που ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες, κατέθεσε η πρώην διοικήτρια του νοσοκομείου, που έστειλε την υπόθεση στη Δικαιοσύνη, Ευαγγελία Γιαννακάκου, η οποία αναφέρθηκε στις ευθύνες των κατηγορουμένων που απορρέουν από το ότι προχώρησαν στις επιπλέον συμβάσεις, αν και στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων του διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού υπήρχε όρος ότι ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και συντήρηση του κτιρίου για τα επόμενα τρία χρόνια από την ημερομηνία βεβαιωμένης περαίωσής του, στην εκπαίδευση του προσωπικού και στο ότι ο ανάδοχος ήταν υποχρεωμένος να λειτουργεί τις εγκαταστάσεις με δικό του προσωπικό.

Η δίκη συνεχίζεται με καταθέσεις μαρτύρων.πηγη: directnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates