Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017

EUROBANK & ALPHA BANK ΑΓΟΡΑΣΑΝ ΤΗΝ FAMAR ΓΙΑ...6 ΕΥΡΩ !!!

ΓΙΑ 6,7 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ...
Η Alpha Bank απέκτησε το 47,04% της Famar για 4,7 ευρώ και η Eurobank το 24,37% έναντι 2 ευρώ !!!Σε αρχικό στάδιο φαίνεται πως είναι η διαδικασία εξυγίανσης της υπερχρεωμένης φαρμακοβιομηχανίας Famar, όπως προκύπτει και από την εξαμηνιαία έκθεση της Alpha Bank. Η τελευταία έχει και το μεγαλύτερο ποσοστό (47,04%) στην εταιρεία συμμετοχών που ελέγχει τη φαρμακοβιομηχανία, την Famar SA με έδρα το Λουξεμβούργο, που για δεκαετίες κατείχε η οικογένεια Μαρινόπουλου.

Από την έκθεση μαθαίνουμε πως «η Τράπεζα εντός της τρέχουσας περιόδου απέκτησε το 47,04% των μετοχών της εταιρίας Famar S.A. έναντι τιμήματος τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτών. Η απόκτηση των μετοχών από την Τράπεζα καθώς επίσης και από τρεις ακόμα ελληνικές τράπεζες, πιστωτές της εταιρίας, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της γαλλικής προπτωχευτικής διαδικασίας στην οποία εισήλθε η εταιρία Famar S.A. με σκοπό την αναδιάρθρωσή της”.

Περισσότερο αναλυτική είναι η εξαμηνιαία έκθεση της Eurobank σύμφωνα με την οποία η Τράπεζα απέκτησε το 24,37% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Famar S.A. έναντι τιμήματος δύο ευρώ.

«Η απόκτηση έλαβε χώρα σε εκτέλεση ενός Πρωτοκόλλου Αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με το οποίο η Marinopoulos Holding S.à r.l. είχε συμφωνήσει για την πώληση των μετοχών της εταιρείας στην Eurobank, την Alpha Bank, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς (οι Ελληνικές Τράπεζες).

Στη συνέχεια, η συμμετοχή της Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε σε 23,55%. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας των μετόχων που υπεγράφη την 7 Μαρτίου 2017, τη διοίκηση της Famar S.A. ανέλαβαν η Pillarstone και οι Ελληνικές Τράπεζες.

Επιπλέον, οι Ελληνικές Τράπεζες διέθεσαν στη Famar S.A. νέα κεφάλαια ύψους € 40 εκατ. (η Eurobank συμμετείχε με ποσοστό 24,37%) και το εναπομείναν χρέος της Famar Holding αναδιαρθρώθηκε».


πηγη-περισσοτερα: mononews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates