.

Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕ: ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ !!!

ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΑΥΣΤΗΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ
Οι πληροφορίες που περιέχει αφορούν το είδος της ασφάλισης, σε τι ασφαλίζεται, σε τι δεν ασφαλίζεται, ποιοι περιορισμοί υπάρχουν στην κάλυψη, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ασφαλισμένου, πότε και πώς θα πληρώνει, πότε θα αρχίζει και πότε θα λήγει η κάλυψη και τέλος πώς θα μπορεί να ακυρώνει τη σύμβαση !!!


Στην ξεκάθαρη και σαφή ενημέρωση του καταναλωτή για την ασφαλιστική κάλυψη που έχει αγοράσει αποσκοπεί το έντυπο πληροφοριών που θα πρέπει να συνοδεύει εφεξής κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Το περιεχόμενο του εντύπου είναι αυστηρώς καθορισμένο από την Ευρωπαϊκή Ενωση και είναι το ίδιο για όλες τις εταιρείες, σε όλα τα κράτη-μέλη.

Περιλαμβάνει ουσιαστικά περιληπτική παρουσίαση της ασφαλιστικής κάλυψης, έτσι ώστε να γίνεται απολύτως κατανοητή από όλους τους ασφαλισμένους. Το έγγραφο είναι λεπτομερώς σχεδιασμένο και τυποποιημένο από την Ευρωπαϊκή Ενωση, όχι μόνον ως προς το είδος της πληροφορίας που θα παρέχει αλλά και ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα την παρέχει. Οι πληροφορίες που περιέχει αφορούν το είδος της ασφάλισης, σε τι ασφαλίζεται, σε τι δεν ασφαλίζεται, ποιοι περιορισμοί υπάρχουν στην κάλυψη, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του ασφαλισμένου, πότε και πώς θα πληρώνει, πότε θα αρχίζει και πότε θα λήγει η κάλυψη και τέλος πώς θα μπορεί να ακυρώνει τη σύμβαση.

Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην προσπάθειά της να εναρμονίσει την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά, αλλά και να ενισχύει την αποταμίευση με βάση ενιαίους κανόνες, προωθεί τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού ασφαλιστικού προϊόντος (Pan European Personal Pensions - PEPP). Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία της ευρωπαϊκής αποταμίευσης μέσω του PEPP, τα χαρακτηριστικά του νέου ασφαλιστικού προϊόντος θα εγκριθούν από την EIOPA, την ευρωπαϊκή αρχή για την εποπτεία των ασφαλιστικών εταιρειών και των επαγγελματικών ταμείων, ενώ ενιαίοι θα είναι και οι κανόνες διανομής τους από τους διαφορετικούς παρόχους στην Ε.Ε.

Η πρόταση για τη δημιουργία ενός ασφαλιστικού προϊόντος με ευρωπαϊκό διαβατήριο, τα δικαιώματα του οποίου κάθε Ευρωπαίος πολίτης θα μπορεί να τα μεταφέρει σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος, έχει τη μορφή κανονισμού και αναμένεται να τεθεί σε άμεση ισχύ μετά την έγκρισή του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, χωρίς, δηλαδή να μεσολαβήσει μεταβατική περίοδος και διαδικασία ενσωμάτωσης από τα εθνικά κοινοβούλια.

Με τον τρόπο αυτόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να καταδείξει τη σημασία που έχει η προώθηση της ιδέας της συμπληρωματικής σύνταξης από ιδιωτικούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, επαγγελματικά ταμεία, ακόμη και τράπεζες ή επενδυτικές εταιρείες, προκειμένου να ενισχυθεί η ατομική αποταμίευση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρόταση κανονισμού PEPP συνοδεύεται από σύσταση της επιτροπής για τη φορολογική μεταχείριση των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του PEPP. Να σημειωθεί ότι μόνο το 27 % των Ευρωπαίων ηλικίας μεταξύ 25 και 59 ετών έχει συνάψει συμβόλαιο για κάποιο συνταξιοδοτικό προϊόν. Η προσφορά είναι συγκεντρωμένη σε λίγα κράτη-μέλη, ενώ σε ορισμένα άλλα είναι σχεδόν ανύπαρκτη.


πηγη: kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates