Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

ΒΡΟΧΗ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΗ MIG !!!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Πρόστιμα ύψους €1,14 εκατ. μοίρασε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου σε επτά διοικητικούς συμβούλους και στην οικονομική διευθύντρια της Λαϊκής Τράπεζας εξαιτίας της μη επάρκειας των προβλέψεων για τα λεγόμενα «MIGΟ-δάνεια» !!!


Πρόκειται για τα δάνεια που δόθηκαν από τη Λαϊκή Τράπεζα για τη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της MIG. Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν αφορούν ηχηρά ονόματα, τα οποία είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πρώην Λαϊκή Τράπεζα.

Η απόφαση της Κεφαλαιαγοράς αποτελεί μέρος των πορισμάτων που έχουν ήδη διερευνηθεί για την τραπεζική κρίση και αφορά στην περίοδο πριν το bail in, μεταξύ 2010 και 2011. Τώρα οι οκτώ ανώτατοι της πρώην Λαϊκής καλούνται να πληρώσουν διοικητικά πρόστιμα για έρευνες που σχετίζονται με την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος.

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκαν τα ακόλουθα πρόστιμα στους εξής: 

  • €200 χιλ. στον τότε διευθύνοντα σύμβουλο, Ευθύμιο Μπουλούτα.
  • €200 χιλ. στον τότε αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο και μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, Χρίστο Στυλιανίδη.
  • €140 χιλ. στον τότε αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο, Παναγιώτη Κουννή.
  • €160 χιλ. στο πρώην μη εκτελεστικό αντιπρόεδρο, πρόεδρο Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Νεοκλή Λυσάνδρου. 
  • €140 χιλ. στον πρώην εκτελεστικό σύμβουλο, Ελευθέριο Χιλιαδάκη. 
  • €120 χιλ. στον πρώην μη εκτελεστικό σύμβουλο, μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, μέλος Επιτροπής Ελέγχου, Μάρκο Φόρο. 
  • €100 χιλ. στον πρώην μη εκτελεστικό σύμβουλο, πρόεδρο Επιτροπής Ελέγχου, Κωνσταντίνο Μυλωνά. 
  • €80 χιλ. στην πρώην οικονομική διευθύντρια Ομίλου, Αννίτα Φιλιππίδου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν επέβαλε διοικητικά πρόστιμα στον Ανδρέα Βγενόπουλο, μη εκτελεστικό πρόεδρο της Εταιρείας, ο οποίος έχει αποβιώσει.

Τα κέρδη που ήταν...ζημιές

Κατά την έρευνα που διενήργησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαπίστωσε πως ποσό €326,5 εκατ. έπρεπε να αναγνωριστεί ως πρόβλεψη για απομείωση επί της λογιστικής αξίας των «MIGΟ-δανείων», η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα τη μετατροπή του κέρδους ύψους €89,2 εκατ. σε ζημιά ύψους €237,2 εκατ., για το έτος που έληξε στις 31.12.2010. Επίσης, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαπίστωσε πως ποσό €335,1 εκατ. έπρεπε να αναγνωριστεί ως πρόβλεψη για απομείωση επί της λογιστικής αξίας των «MIGO-δανείων», η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα τη μετατροπή του κέρδους ύψους €73,4 εκατ., σε ζημιά ύψους περίπου €261,6 εκατ. για την περίοδο που έληξε στις 31.3.2011.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως ποσό €734 εκατ. έπρεπε να αναγνωριστεί ως πρόβλεψη για απομείωση επί της λογιστικής αξίας των δανείων του χαρτοφυλακίου της Ελλάδας, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζημιάς ύψους €196,8 εκατ., σε ζημιά ύψους €930,8 εκατ. για την περίοδο που έληξε στις 30.6.2011. Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ποσό €996.5 εκατ. έπρεπε να αναγνωριστεί ως πρόβλεψη για απομείωση χορηγήσεων, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζημιάς των €284,1 εκατ., σε ζημιά ύψους περίπου €1.280.712.000 για την περίοδο που έληξε στις 30.9.2011.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής, οι πιο πάνω ανώτατοι αξιωματούχοι της Λαϊκής Τράπεζας διαβεβαίωναν ότι οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας παρείχαν αληθινή και δίκαιη εικόνα. Η ίδια απόφαση αφορά και τον μη εκτελεστικό αντιπρόεδρο, Βασίλειο Θεοχαράκη, και σε πέντε μη εκτελεστικούς συμβούλους της Τράπεζας.

Μάλιστα, η Επιτροπή, για να μην επιβαρύνει περαιτέρω τους καταθέτες, τους κατόχους αξιογράφων και τους μετόχους δεν επέβαλε διοικητικές κυρώσεις στη Λαϊκή, η οποία βρίσκεται υπό εξυγίανση.


πηγη: efsyn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates