Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΗΝ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΑΓΡΟΤΩΝ ΛΟΓΩ ΧΡΕΩΝ !!!

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΡΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
Μπλόκο στην αυτασφάλιση όσων ασφαλισμένων (ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών) χρωστούν στον ΟΑΕΕ ή στον ΟΓΑ και δεν έχουν ρυθμίσει την οφειλή τους βάζει κοινή υπουργική απόφαση του υφυπουργού Εργασίας Τάσου Πετρόπουλου και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη !!!
Η απόφαση αυτή «τιμωρεί» όσους έχουν χρέη και δεν τα ρυθμίζουν, στερώντας τους τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις (ένσημα) για να βγουν σε σύνταξη.

Στην απόφαση καθορίζονται οι νέες προϋποθέσεις και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που θα καταβάλλονται, για κύρια αλλά και επικουρική σύνταξη.

Η εισφορά

Συγκεκριμένα, οι μισθωτοί καταβάλλουν το σύνολο της ασφαλιστικής εισφοράς εργαζομένου - εργοδότη στο ύψος που έχει διαμορφωθεί και ισχύει κατά τον χρόνο υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση.

Το ποσοστό υπολογίζεται επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών, επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης. Για τους αυτοαπασχολουμένους η μηνιαία εισφορά υπολογίζεται επί του μέσου όρου του εισοδήματος, επί του οποίου καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, αναπροσαρμοζόμενου με βάση τον μέσο ετήσιο γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (έως το 2021).

Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ καταβάλλουν μηνιαία εισφορά, η οποία υπολογίζεται επί του μέσου όρου του εισοδήματος για το οποίο καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την υπαγωγή ενός ασφαλισμένου στην προαιρετική ασφάλιση είναι οι ακόλουθες:
• Ο ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει στην υποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον 5 έτη ή 1.500 ημέρες, εκ των οποίων τουλάχιστον 1 έτος ή 300 ημέρες εντός της τελευταίας πριν από την υποβολή της αίτησης πενταετίας. Παράλληλα θα πρέπει να υποβάλει τη σχετική αίτησή του μέσα σε προθεσμία 12 μηνών από την τελευταία ασφάλισή του.
• Ο ασφαλισμένος απαιτείται να έχει διακόψει ή διακόπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο (π.χ. παραίτηση, λύση σύμβασης, διαγραφή από τη ΔΟΥ, διαγραφή από τον οικείο επαγγελματικό σύλλογο) την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ.
• Κατά την υποβολή της αίτησης, ο ασφαλισμένος δεν θα πρέπει να είναι ανάπηρος.
• Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ να μην έχουν οφειλή από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα ή, σε περίπτωση οφειλής, να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, της οποίας οι όροι τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης.


πηγη: dimokratianews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates