Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ !!!

ΓΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ
Ύστερα από χρόνια διαβουλεύσεων, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, φαίνεται ότι αποφάσισαν να ποινικοποιήσουν το αδίκημα της απάτης, όταν αυτό στρέφεται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της !!!


Σε σχέδιο σύστασης των Επιτροπών Ελέγχου των Προϋπολογισμών, Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - που κατ’ αποκλειστικότητα παρουσιάζει το Reporter.gr- σχετικά με τη θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για την καταπολέμηση της απάτης στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου, η απόφαση για ποινικοποίηση της απάτης κατά των συμφερόντων της ΕΕ χαρακτηρίζεται ως «ιστορική στιγμή».

Σημειώνεται, μάλιστα ότι, αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα, προς την εναρμόνιση του ποινικού δικαίου στην ΕΕ, στις περιπτώσεις όπου διαπράττονται αδικήματα κατά των συμφερόντων της Ενωσης και των οικονομιών των κρατών-μελών της.

Κατά πως αναφέρεται, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει πλέον θεσπίσει τη νομική βάση για το έργο του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, καθορίζοντας τις αρμοδιότητές του, με βάση τις οποίες θα επεμβαίνει σε περιπτώσεις απάτης, που θα συνεπάγονται απώλεια τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων ευρώ σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ.

Στην προτεινόμενη αναθεώρηση του υφιστάμενου, ανεπαρκούς, Κοινοτικού Κανονισμού, προβλέπεται και ο ενδελεχής έλεγχος των δημοσίων συμβάσεων, με την υποσημείωση ότι, η μέγιστη ποινή για τα φυσικά πρόσωπα, που θα εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης, θα είναι τουλάχιστον 4 χρόνια φυλάκισης σε όλη την Ευρώπη, όταν η «δραστηριότητα» τους συνεπάγεται ζημιές ύψους τουλάχιστον 100.000 ευρώ.

Το Κοινοβούλιο κατέστησε σαφές ότι οι μέγιστες κυρώσεις καθώς και το όριο για όλα τα αδικήματα είναι δεσμευτικά για όλα τα κράτη μέλη.!

Μία υποψία ολιγωρίας για την εκτέλεση των καταδικαστικών αποφάσεων αφήνει η διαβεβαίωση ότι, «οι προθεσμίες για την εκτέλεση των αποφάσεων θα είναι πέντε έτη.»

Σημαντικό, πάντως, θεωρείται το γεγονός ότι, η θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση είναι σύμφωνη με τη συμφωνία που επετεύχθη κατά τη διάρκεια των διοργανικών διαπραγματεύσεων με το Ευρωκοινοβούλιο και η σχετική πρόταση αναμένεται να υιοθετηθεί , χωρίς τροπολογίες.


Πηγή: reporter.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates