Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΕΞΠΡΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ !!!

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΧΡΟΝΟΥΣ
Αλλάζουν τα κριτήρια και οι χρόνοι για την πτώχευση μικρών επιχειρήσεων με βάση τις τροποποιήσεις που εισάγει το πολυνομοσχέδιο στον Πτωχευτικό Κώδικα !!!


Πλέον μία επιχείρηση για να ενταχθεί στην απλοποιημένη διαδικασία (διαδικασία κατά την οποία δεν ορίζεται επιτροπή πιστωτών) θα πρέπει να πληροί δύο από τα τρία ακόλουθα κριτήρια:

α) Το σύνολο του ενεργητικού της να είναι έως 150.000 ευρώ.

β) Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών της να ανέρχεται έως 200.000 ευρώ

γ) Ο μέσος απασχολουμένων να είναι έως 5 άτομα.

Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις τότε το πτωχευτικό δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση ορίζει ότι ακολουθείται η συγκεκριμένη διαδικασία.

Προκειμένου να υπάρξει επιτάχυνση της συγκεκριμένης πτωχευτικής διαδικασίας επέρχονται οι εξής αλλαγές:

- Ο εισηγητής στην πτώχευση (πρόκειται για πρωτοδίκη) πλέον έχει αρμοδιότητα να αποφαίνεται με αιτιολογημένη διάταξη για κάθε ανακοπή που ασκείται. Κατά της πράξης του θα επιτρέπεται η προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου εντός 10 ημερών. Η απόφαση του τελευταίου είναι αμετάκλητη ανεξαρτήτως του αμφισβητούμενου ποσού.

- Εάν από την απογραφή της πτωχευτικής περιουσίας προκύψει ότι δεν πληρούνται δύο από τα τρία προαναφερθέντα κριτήρια η απλοποιημένη διαδικασία μετατρέπεται σε κανονική και αντιστρόφως με απλή διάταξη του εισηγητή και όχι με ακροαματική διαδικασία.

- Ο εισηγητής και όχι πτωχευτικό δικαστήριο θα αποφασίζουν για την ανάθεση ή αφαίρεση από τον οφειλέτη της διοίκησης, της διαχείρισης και διάθεσης της πτωχευτικής περιουσίας καθώς επίσης και την εκποίηση ενεργητικού πριν την επικύρωση του σχεδίου αναδιοργάνωσης.

- Εάν ο εισηγητής κάνει δεκτό το πίστωμα και έχει ασκηθεί προσφυγή ή αντιρρήσεις επί της πράξης του, τότε μέχρι να αποφανθεί το πτωχευτικό δικαστήριο, ο πιστωτής έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις συνελεύσεις και παράλληλα για το πίστωμα του παρακρατείται ανάλογο ποσό σε κάθε διανομή ενεργητικού.

- Επίσης, ο σύνδικος πτώχευσης θα μπορεί να προχωρά σε εξαίρεση από τη σφράγιση πραγμάτων που κινδυνεύουν με φθορά και να προχωρά στην εκποίησή τους χωρίς να απαιτείται προηγουμένως να λάβει άδεια από τον εισηγητή.

- Σε ό,τι αφορά την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, θα γίνεται μόνο μια φορά επανάληψη του πλειστηριασμού της περιουσίας και όχι τρεις όπως στην κανονική διαδικασία. Η επανάληψη θα πρέπει να γίνει σε διάστημα δύο εβδομάδων απ' την πρώτη. Εάν και η επανάληψη αποβεί άκαρπη, η εκποίηση γίνεται ελεύθερα, χωρίς τις διατυπώσεις του δημόσιου πλειστηριασμού και με το οριζόμενο ελάχιστο τίμημα.

- Η απλοποιημένη διαδικασία περατώνεται αυτοδίκαια μετά την παρέλευση 4 ετών από την έναρξη της ένωσης των πιστωτών και μετά την παρέλευση 6 ετών από την κήρυξη της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης. Εάν οι εργασίες πτώχευσης διαρκούν πάνω από τρία χρόνια, ο σύνδικος με έκθεσή του υποχρεούται να εξηγεί τους λόγους καθυστέρησης στον εισηγητή. Σε περίπτωση που ο τελευταίος κρίνει αδικαιολόγητη την καθυστέρηση, έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει τον σύνδικο πτώχευσης.


πηγη: newmoney.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates