.

Παρασκευή 5 Μαΐου 2017

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤτΕ !!!

Γράφει ο Λεωνίδας Χ. Στάμος
ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ Η ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΞΑΠΑΤΗΜΕΝΟΣ ;;;
Τί συμβαίνει όταν ο "συνεργάσιμος δανειολήπτης" αντιμετωπίζει Τράπεζα που δεν σέβεται τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΤτΕ ;;;Την απάντηση αντλήσαμε από την Νομολογία και συγκεκριμένα από την απόφαση με αριθμό 38/2017 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαρίσης και είναι η εξής:

"...η μη τήρηση της διαδικασίας επίλυσης καθυστερήσεων (ΔΕΚ), την οποία προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας που θέσπισε η Τράπεζα της Ελλάδος κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4224/2013, δεν καθιστά, άνευ ετέρου, άκυρη ως αντίθετη κατά το άρθρο 174 ΑΚ σε απαγορευτική διάταξη νόμου την εκ μέρους της καθής τράπεζας καταγγελία της συναφθείσας μεταξύ των διαδίκων σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, αφού η μη τήρηση της ΔΕΚ από την τράπεζα κατά την καταγγελία της πιστωτικής σύμβασης συνιστά μόνο αθέτηση της υποχρέωσης που υπέχει έναντι της εποπτεύουσας ΤτΕ, που ελέγχει την τήρηση του Κώδικα και επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον Κώδικα."

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates