Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

ΜΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΑ !!!

Γράφει ο Λεωνίδας Χ. Στάμος

Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ Ν.128/75 ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΟΣ !!! 
ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ !!! 
(Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας άρ.53 παρ.3)1. Η εισφορά του Ν. 128/75 είναι φορολογικό βάρος (ΑΠ 430/2005 αμετάκλητη)

2. Ως φορολογικό βάρος βεβαιώνεται το επόμενο οικονομικό έτος του τρέχοντος (παρ.1 άρ. 41 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας συνδ. παρ.3 άρ.1 Ν.128/1975)

3. Ως φορολογικό βάρος τάσσεται ημερομηνία καταβολής του, μετά την βεβαίωσή του

4. Ως φορολογικό βάρος τοκίζεται με τόκο υπερημερίας, μετά την πάροδο της ταχθείσας ημερομηνίας καταβολής του (παρ.1 άρ.53 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας)

5. Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, δεν προβλέπει κεφαλαιοποίηση του τόκου υπερημερίας, ήτοι ο τόκος υπερημερίας δεν κεφαλαιοποιείται στο φορολογικά απαιτητό αποδοτέο κεφάλαιο

6. Ως φορολογικό βάρος που δεν κεφαλαιοποιείται, δεν ανατοκίζεται (παρ.3 άρ.53 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας)


ΣΥΝΟΛΙΚΑ:

ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ, όχι της σχέσης (βλέπε ‘σύμβαση πίστωσης’) αλλά ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΠΑΣΧΟΥΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ αφού εμπεριέχουν χρεώσεις από υπερημερίες, κεφαλαιοποιήσεις και ανατοκισμούς της εισφοράς του ν.128/75, λόγω της μετακύλισης του ποσοστού αυτής και της ενσωμάτωσής της στο συμβατικό επιτόκιο (ενήμερο και υπερημερίας).Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates