Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

2017-2059: ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΛΗΞΙΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ !!!

Γράφει  ο Κυριάκος Τόμπρας

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΡΟΪΔΕΥΕΤΕ
Ποιός αφελής θα μπορούσε ποτέ να πιστέψει στον μύθο της δήθεν βιωσιμότητας των 323 Δις του ελληνικού δημοσίου χρέους, όταν στο ληξιάριο που ακολουθεί πρέπει ακόμη να προστεθεί το ιδιωτικό χρέος των Ελλήνων σε τράπεζες, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία (200+95+30=325 Δις), το ιδιωτικό χρέος των τραπεζών (Καταθέσεις 134 Δις + Οφειλές ELA & TARGET2 150 Δις + Οφειλές ΕΚΤ Πυλώνα ΙΙ 50 Δις + TAX CREDIT 16 Δις = 350 Δις) και τα αγνώστου ταυτότητας πιστωτικά έσοδα του προϋπολογισμού 2015 = 692,8 Δις ;;;
Πιστεύει κανείς ότι θα μπορέσουν ποτέ οι Έλληνες - έστω και το 2159 - να πληρώσουν 1,7 Τρις ;;;

Creditor
ΠΙΣΤΩΤΗΣ
Due Date
ΛΗΞΗ
Amount
ΠΟΣΟ
Description
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Treasury bill holders
March 3, 2017
€1,400,000,000

Short-term treasury bills

Treasury bill holders
March 10, 2017
€1,600,000,000

Short-term treasury bills

Treasury bill holders
March 17, 2017
€1,600,000,000

Short-term treasury bills

IMF
March 17, 2017
€145,113,485

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

ECB
April 4, 2017
€48,000,000

Bonds held by ECB exempted from the 2012 default

Treasury bill holders
April 7, 2017
€1,400,000,000

Short-term treasury bills

Treasury bill holders
April 18, 2017
€1,000,000,000

Short-term treasury bills

ECB
April 20, 2017
€1,185,800,000

Bonds held by ECB exempted from the 2012 default

ECB
April 20, 2017
€168,000,000

Bonds held by national central banks exempted from the 2012 default

Treasury bill holders
May 5, 2017
€1,400,000,000

Short-term treasury bills

Treasury bill holders
May 12, 2017
€1,400,000,000

Short-term treasury bills

Treasury bill holders
June 9, 2017
€2,000,000,000

Short-term treasury bills

Treasury bill holders
July 7, 2017
€2,000,000,000

Short-term treasury bills

Private investors
July 17, 2017
€2,089,100,000

Bonds issued by Greece (2014 and later)

IMF
July 18, 2017
€290,226,972

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

ECB
July 20, 2017
€2,412,206,000

Bonds held by ECB exempted from the 2012 default

ECB
July 20, 2017
€1,455,700,000

Bonds held by national central banks exempted from the 2012 default

EIB
July 20, 2017
€10,000,000

Bonds held by the European Investment Bank; exempted from the 2012 default

Treasury bill holders
Aug. 4, 2017
€1,000,000,000

Short-term treasury bills

IMF
Sept. 19, 2017
€145,113,485

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
Dec. 4, 2017
€156,284,040

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
Jan. 18, 2018
€290,226,972

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
Jan. 31, 2018
€156,284,040

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
March 19, 2018
€145,113,485

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
June 4, 2018
€156,284,040

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

ECB
July 5, 2018
€14,000,000

Bonds held by ECB exempted from the 2012 default

IMF
July 18, 2018
€290,226,972

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

ECB
July 20, 2018
€1,255,900,000

Bonds held by ECB exempted from the 2012 default

ECB
July 20, 2018
€590,480,000

Bonds held by national central banks exempted from the 2012 default

EIB
July 20, 2018
€10,000,000

Bonds held by the European Investment Bank; exempted from the 2012 default

IMF
July 31, 2018
€156,284,040

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
Sept. 19, 2018
€145,113,485

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
Dec. 3, 2018
€312,568,080

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
Dec. 4, 2018
€156,284,040

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
Jan. 18, 2019
€290,226,972

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
Jan. 31, 2019
€156,284,040

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

ECB
March 11, 2019
€17,117,000

Bonds held by ECB exempted from the 2012 default

IMF
March 19, 2019
€145,113,485

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

Private investors
April 17, 2019
€4,030,800,000

Bonds issued by Greece (2014 and later)

IMF
June 3, 2019
€312,568,080

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
June 4, 2019
€156,284,040

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
July 18, 2019
€290,226,972

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

ECB
July 19, 2019
€3,317,950,000

Bonds held by ECB exempted from the 2012 default

ECB
July 19, 2019
€434,500,000

Bonds held by national central banks exempted from the 2012 default

IMF
July 31, 2019
€156,284,040

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
Sept. 19, 2019
€145,113,485

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

ECB
Oct. 22, 2019
€1,450,650,000

Bonds held by ECB exempted from the 2012 default

ECB
Oct. 22, 2019
€561,869,732

Bonds held by national central banks exempted from the 2012 default

EIB
Oct. 22, 2019
€5,000,000

Bonds held by the European Investment Bank; exempted from the 2012 default

IMF
Dec. 3, 2019
€312,568,080

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
Dec. 4, 2019
€156,284,040

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
Jan. 17, 2020
€290,226,972

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
Jan. 31, 2020
€156,284,040

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
March 19, 2020
€145,113,485

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
June 3, 2020
€312,568,080

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
June 4, 2020
€156,284,040

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

Eurozone governments
June 15, 2020
€181,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

ECB
June 19, 2020
€1,132,350,000

Bonds held by ECB exempted from the 2012 default

ECB
June 19, 2020
€234,000,000

Bonds held by national central banks exempted from the 2012 default

IMF
July 17, 2020
€290,226,972

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
July 31, 2020
€156,284,040

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

Eurozone governments
Sept. 15, 2020
€262,500,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

IMF
Sept. 18, 2020
€145,113,485

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
Dec. 3, 2020
€312,568,080

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
Dec. 4, 2020
€156,284,040

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

Eurozone governments
Dec. 15, 2020
€262,500,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

IMF
Jan. 18, 2021
€290,226,972

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
Jan. 29, 2021
€156,284,040

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

Eurozone governments
March 15, 2021
€343,750,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

IMF
March 19, 2021
€145,113,485

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
June 3, 2021
€312,568,080

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
June 4, 2021
€156,284,040

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

Eurozone governments
June 15, 2021
€480,000,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

IMF
July 16, 2021
€290,226,972

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
July 30, 2021
€156,284,040

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

Eurozone governments
Sept. 15, 2021
€588,750,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

IMF
Sept. 17, 2021
€145,113,485

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
Dec. 3, 2021
€312,568,080

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
Dec. 3, 2021
€156,284,040

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

Eurozone governments
Dec. 15, 2021
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

IMF
Jan. 18, 2022
€290,226,972

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
Jan. 31, 2022
€156,284,040

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

Eurozone governments
March 15, 2022
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

IMF
March 18, 2022
€145,113,495

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
June 3, 2022
€312,568,080

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
June 3, 2022
€156,284,040

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

Eurozone governments
June 15, 2022
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

IMF
July 18, 2022
€290,226,972

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
July 29, 2022
€156,284,040

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

Eurozone governments
Sept. 15, 2022
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

ECB
Oct. 22, 2022
€539,300,000

Bonds held by ECB exempted from the 2012 default

ECB
Oct. 22, 2022
€767,937,000

Bonds held by national central banks exempted from the 2012 default

IMF
Dec. 2, 2022
€312,568,080

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
Dec. 2, 2022
€156,284,040

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

Eurozone governments
Dec. 15, 2022
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

IMF
Jan. 18, 2023
€290,226,977

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
Jan. 31, 2023
€156,284,040

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

EFSF
Feb. 24, 2023
€1,730,000,000

Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.

Private investors
Feb. 24, 2023
€1,792,455,804

Bonds held by private investors; received in the 2012 default

Eurozone governments
March 15, 2023
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

IMF
June 2, 2023
€312,568,080

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

IMF
June 2, 2023
€156,284,049

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

Eurozone governments
June 15, 2023
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
June 17, 2023
€565,000,000

Loans in the second bailout

IMF
July 31, 2023
€156,284,049

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

Eurozone governments
Sept. 15, 2023
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

IMF
Dec. 1, 2023
€312,568,080

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

Eurozone governments
Dec. 15, 2023
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
Feb. 24, 2024
€1,730,000,000

Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.

Private investors
Feb. 24, 2024
€1,771,485,250

Bonds held by private investors; received in the 2012 default

Eurozone governments
March 15, 2024
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

ECB
March 20, 2024
€1,090,870,000

Bonds held by ECB exempted from the 2012 default

ECB
March 20, 2024
€215,000,000

Bonds held by national central banks exempted from the 2012 default

IMF
June 3, 2024
€312,568,085

Loan under the IMF's second bailout for Greece, in 2012.†

Eurozone governments
June 15, 2024
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
June 17, 2024
€565,000,000

Loans in the second bailout

Eurozone governments
Sept. 15, 2024
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

Eurozone governments
Dec. 15, 2024
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
Feb. 24, 2025
€1,730,000,000

Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.

Private investors
Feb. 24, 2025
€1,744,316,584

Bonds held by private investors; received in the 2012 default

Eurozone governments
March 15, 2025
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

Eurozone governments
June 15, 2025
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
June 17, 2025
€565,000,000

Loans in the second bailout

ECB
July 25, 2025
€48,000,000

Bonds held by national central banks exempted from the 2012 default

Eurozone governments
Sept. 15, 2025
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

Eurozone governments
Dec. 15, 2025
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
Feb. 24, 2026
€1,730,000,000

Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.

Private investors
Feb. 24, 2026
€1,498,761,837

Bonds held by private investors; received in the 2012 default

Eurozone governments
March 15, 2026
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

ECB
March 20, 2026
€696,706,000

Bonds held by ECB exempted from the 2012 default

ECB
March 20, 2026
€240,000,000

Bonds held by national central banks exempted from the 2012 default

Eurozone governments
June 15, 2026
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
June 17, 2026
€565,000,000

Loans in the second bailout

Eurozone governments
Sept. 15, 2026
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

Eurozone governments
Dec. 15, 2026
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
Feb. 24, 2027
€1,730,000,000

Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.

Private investors
Feb. 24, 2027
€1,469,952,921

Bonds held by private investors; received in the 2012 default

Eurozone governments
March 15, 2027
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

Eurozone governments
June 15, 2027
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
June 17, 2027
€565,000,000

Loans in the second bailout

Eurozone governments
Sept. 15, 2027
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

Eurozone governments
Dec. 15, 2027
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
Feb. 24, 2028
€1,730,000,000

Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.

Private investors
Feb. 24, 2028
€1,525,434,084

Bonds held by private investors; received in the 2012 default

Eurozone governments
March 15, 2028
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

Eurozone governments
June 15, 2028
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
June 17, 2028
€565,000,000

Loans in the second bailout

Eurozone governments
Sept. 15, 2028
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

Eurozone governments
Dec. 15, 2028
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
Feb. 24, 2029
€1,730,000,000

Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.

Private investors
Feb. 24, 2029
€1,503,860,548

Bonds held by private investors; received in the 2012 default

Eurozone governments
March 15, 2029
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

Eurozone governments
June 15, 2029
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
June 17, 2029
€565,000,000

Loans in the second bailout

Eurozone governments
Sept. 15, 2029
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

Eurozone governments
Dec. 15, 2029
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
Feb. 24, 2030
€1,730,000,000

Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.

Private investors
Feb. 24, 2030
€1,435,418,134

Bonds held by private investors; received in the 2012 default

Eurozone governments
March 15, 2030
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

Eurozone governments
June 15, 2030
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
June 17, 2030
€565,000,000

Loans in the second bailout

ECB
July 25, 2030
€75,000,000

Bonds held by national central banks exempted from the 2012 default

EIB
July 25, 2030
€10,000,000

Bonds held by the European Investment Bank; exempted from the 2012 default

Eurozone governments
Sept. 15, 2030
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

Eurozone governments
Dec. 15, 2030
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
Feb. 24, 2031
€1,730,000,000

Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.

Private investors
Feb. 24, 2031
€1,368,045,729

Bonds held by private investors; received in the 2012 default

Eurozone governments
March 15, 2031
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

Eurozone governments
June 15, 2031
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
June 17, 2031
€565,000,000

Loans in the second bailout

Eurozone governments
Sept. 15, 2031
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

Eurozone governments
Dec. 15, 2031
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
Feb. 24, 2032
€1,730,000,000

Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.

Private investors
Feb. 24, 2032
€1,373,758,196

Bonds held by private investors; received in the 2012 default

Eurozone governments
March 15, 2032
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
April 30, 2032
€2,800,000,000

Loans in the second bailout

Eurozone governments
June 15, 2032
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
June 17, 2032
€565,000,000

Loans in the second bailout

Eurozone governments
Sept. 15, 2032
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

Eurozone governments
Dec. 15, 2032
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
Feb. 24, 2033
€1,730,000,000

Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.

Private investors
Feb. 24, 2033
€1,452,639,895

Bonds held by private investors; received in the 2012 default

Eurozone governments
March 15, 2033
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

Eurozone governments
June 15, 2033
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
June 17, 2033
€565,000,000

Loans in the second bailout

Eurozone governments
Sept. 15, 2033
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

Eurozone governments
Dec. 15, 2033
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
Feb. 24, 2034
€1,730,000,000

Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.

Private investors
Feb. 24, 2034
€1,410,344,956

Bonds held by private investors; received in the 2012 default

Eurozone governments
March 15, 2034
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
April 19, 2034
€2,500,000,000

Loans made to fund bank recapitalization

Eurozone governments
June 15, 2034
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
June 17, 2034
€565,000,000

Loans in the second bailout

ESM
June 21, 2034
€234,750,000

Loans made in the third bailout

ESM
Aug. 20, 2034
€406,900,000

Loans made in the third bailout

ESM
Aug. 20, 2034
€62,600,000

Loans made in the third bailout

ESM
Aug. 20, 2034
€31,300,000

Loans made in the third bailout

Eurozone governments
Sept. 15, 2034
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

ESM
Oct. 26, 2034
€87,640,000

Loans made in the third bailout

Eurozone governments
Dec. 15, 2034
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
Feb. 24, 2035
€1,730,000,000

Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.

Private investors
Feb. 24, 2035
€1,444,202,192

Bonds held by private investors; received in the 2012 default

Eurozone governments
March 15, 2035
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
April 19, 2035
€2,500,000,000

Loans made to fund bank recapitalization

Eurozone governments
June 15, 2035
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
June 17, 2035
€565,000,000

Loans in the second bailout

ESM
June 21, 2035
€238,500,000

Loans made in the third bailout

ESM
Aug. 20, 2035
€413,400,000

Loans made in the third bailout

ESM
Aug. 20, 2035
€63,600,000

Loans made in the third bailout

ESM
Aug. 20, 2035
€31,800,000

Loans made in the third bailout

Eurozone governments
Sept. 15, 2035
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

ESM
Oct. 26, 2035
€89,040,000

Loans made in the third bailout

Eurozone governments
Dec. 15, 2035
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
Feb. 24, 2036
€1,730,000,000

Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.

Private investors
Feb. 24, 2036
€1,505,138,033

Bonds held by private investors; received in the 2012 default

Eurozone governments
March 15, 2036
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
April 19, 2036
€2,500,000,000

Loans made to fund bank recapitalization

Eurozone governments
June 15, 2036
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
June 17, 2036
€565,000,000

Loans in the second bailout

ESM
June 21, 2036
€242,250,000

Loans made in the third bailout

ESM
Aug. 20, 2036
€419,900,000

Loans made in the third bailout

ESM
Aug. 20, 2036
€64,600,000

Loans made in the third bailout

ESM
Aug. 20, 2036
€32,300,000

Loans made in the third bailout

Eurozone governments
Sept. 15, 2036
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

ESM
Oct. 26, 2036
€90,440,000

Loans made in the third bailout

Eurozone governments
Dec. 15, 2036
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
Feb. 24, 2037
€1,730,000,000

Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.

Private investors
Feb. 24, 2037
€1,396,254,097

Bonds held by private investors; received in the 2012 default

Eurozone governments
March 15, 2037
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
April 19, 2037
€2,500,000,000

Loans made to fund bank recapitalization

Eurozone governments
June 15, 2037
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
June 17, 2037
€565,000,000

Loans in the second bailout

ESM
June 21, 2037
€246,000,000

Loans made in the third bailout

ESM
Aug. 20, 2037
€426,400,000

Loans made in the third bailout

ESM
Aug. 20, 2037
€65,600,000

Loans made in the third bailout

ESM
Aug. 20, 2037
€32,800,000

Loans made in the third bailout

Eurozone governments
Sept. 15, 2037
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

ECB
Sept. 20, 2037
€16,800,000

Bonds held by ECB exempted from the 2012 default

ECB
Sept. 20, 2037
€116,000,000

Bonds held by national central banks exempted from the 2012 default

ESM
Oct. 26, 2037
€91,840,000

Loans made in the third bailout

Eurozone governments
Dec. 15, 2037
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
Feb. 24, 2038
€1,730,000,000

Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.

Private investors
Feb. 24, 2038
€1,382,167,706

Bonds held by private investors; received in the 2012 default

Eurozone governments
March 15, 2038
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
April 19, 2038
€2,500,000,000

Loans made to fund bank recapitalization

Eurozone governments
June 15, 2038
€661,250,000

Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡

EFSF
June 17, 2038
€565,000,000

Loans in the second bailout

ESM
June 21, 2038
€250,500,000

Loans made in the third bailout

ESM
Aug. 20, 2038
€434,200,000

Loans made in the third bailout

ESM
Aug. 20, 2038
€66,800,000

Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2038
€33,400,000
Loans made in the third bailout
Eurozone governments
Sept. 15, 2038
€661,250,000
Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
ESM
Oct. 26, 2038
€93,520,000
Loans made in the third bailout
Eurozone governments
Dec. 15, 2038
€661,250,000
Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF
Feb. 24, 2039
€1,730,000,000
Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.
Private investors
Feb. 24, 2039
€1,337,331,259
Bonds held by private investors; received in the 2012 default
Eurozone governments
March 15, 2039
€661,250,000
Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF
April 19, 2039
€2,500,000,000
Loans made to fund bank recapitalization
Eurozone governments
June 15, 2039
€661,250,000
Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF
June 17, 2039
€565,000,000
Loans in the second bailout
ESM
June 21, 2039
€254,250,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2039
€440,700,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2039
€67,800,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2039
€33,900,000
Loans made in the third bailout
Eurozone governments
Sept. 15, 2039
€661,250,000
Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
ESM
Oct. 26, 2039
€94,920,000
Loans made in the third bailout
Eurozone governments
Dec. 15, 2039
€661,250,000
Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF
Feb. 24, 2040
€1,730,000,000
Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.
Private investors
Feb. 24, 2040
€1,371,908,708
Bonds held by private investors; received in the 2012 default
Eurozone governments
March 15, 2040
€661,250,000
Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
Eurozone governments
June 15, 2040
€480,000,000
Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF
June 17, 2040
€565,000,000
Loans in the second bailout
ESM
June 21, 2040
€258,000,000
Loans made in the third bailout
EFSF
June 28, 2040
€1,000,000,000
Loans in the second bailout
ESM
Aug. 20, 2040
€447,200,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2040
€68,800,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2040
€34,400,000
Loans made in the third bailout
Eurozone governments
Sept. 15, 2040
€398,750,000
Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
ESM
Oct. 26, 2040
€96,320,000
Loans made in the third bailout
Eurozone governments
Dec. 15, 2040
€398,750,000
Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF
Feb. 24, 2041
€1,730,000,000
Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.
Private investors
Feb. 24, 2041
€1,362,659,780
Bonds held by private investors; received in the 2012 default
Eurozone governments
March 15, 2041
€317,500,000
Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF
April 10, 2041
€3,300,000,000
Loans in the second bailout
Eurozone governments
June 15, 2041
€181,250,000
Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
EFSF
June 17, 2041
€565,000,000
Loans in the second bailout
ESM
June 21, 2041
€262,500,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2041
€455,000,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2041
€70,000,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2041
€35,000,000
Loans made in the third bailout
Eurozone governments
Sept. 15, 2041
€72,500,000
Loans from other eurozone countries to Greece, under the first bailout.‡
ESM
Oct. 26, 2041
€98,000,000
Loans made in the third bailout
EFSF
Feb. 24, 2042
€1,730,000,000
Loans made in the second bailout to fund payments to private investors in 2012 default.
Private investors
Feb. 24, 2042
€1,432,747,405
Bonds held by private investors; received in the 2012 default
EFSF
May 10, 2042
€4,200,000,000
Loans in the second bailout
EFSF
June 17, 2042
€565,000,000
Loans in the second bailout
ESM
June 21, 2042
€267,000,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2042
€462,800,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2042
€71,200,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2042
€35,600,000
Loans made in the third bailout
ESM
Oct. 26, 2042
€99,680,000
Loans made in the third bailout
EFSF
Jan. 31, 2043
€2,000,000,000
Loans in the second bailout
EFSF
Feb. 28, 2043
€1,400,000,000
Loans in the second bailout
EFSF
April 19, 2043
€2,500,000,000
Loans made to fund bank recapitalization
EFSF
May 17, 2043
€4,200,000,000
Loans in the second bailout
ESM
June 21, 2043
€270,750,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2043
€469,300,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2043
€72,200,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2043
€36,100,000
Loans made in the third bailout
ESM
Oct. 26, 2043
€101,080,000
Loans made in the third bailout
EFSF
Feb. 28, 2044
€1,400,000,000
Loans in the second bailout
EFSF
April 19, 2044
€2,500,000,000
Loans made to fund bank recapitalization
ESM
June 21, 2044
€275,250,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2044
€477,100,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2044
€73,400,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2044
€36,700,000
Loans made in the third bailout
ESM
Oct. 26, 2044
€102,760,000
Loans made in the third bailout
EFSF
Dec. 17, 2044
€2,333,333,333
Loans in the second bailout
EFSF
April 19, 2045
€2,500,000,000
Loans made to fund bank recapitalization
ESM
June 21, 2045
€279,750,000
Loans made in the third bailout
EFSF
June 25, 2045
€3,300,000,000
Loans in the second bailout
ESM
Aug. 20, 2045
€484,900,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2045
€74,600,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2045
€37,300,000
Loans made in the third bailout
ESM
Oct. 26, 2045
€104,440,000
Loans made in the third bailout
EFSF
Dec. 17, 2045
€2,333,333,333
Loans in the second bailout
EFSF
April 19, 2046
€2,500,000,000
Loans made to fund bank recapitalization
ESM
June 21, 2046
€284,250,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2046
€492,700,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2046
€75,800,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2046
€37,900,000
Loans made in the third bailout
ESM
Oct. 26, 2046
€106,120,000
Loans made in the third bailout
EFSF
Dec. 17, 2046
€2,333,333,333
Loans in the second bailout
EFSF
March 19, 2047
€5,900,000,000
Loans in the second bailout
ESM
June 21, 2047
€288,750,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2047
€500,500,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2047
€77,000,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2047
€38,500,000
Loans made in the third bailout
ESM
Oct. 26, 2047
€107,800,000
Loans made in the third bailout
ESM
June 21, 2048
€293,250,000
Loans made in the third bailout
EFSF
July 31, 2048
€2,500,000,000
Loans in the second bailout
ESM
Aug. 20, 2048
€508,300,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2048
€78,200,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2048
€39,100,000
Loans made in the third bailout
ESM
Oct. 26, 2048
€109,480,000
Loans made in the third bailout
ESM
June 21, 2049
€297,750,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2049
€516,100,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2049
€79,400,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2049
€39,700,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 27, 2049
€956,242,333
Loans made in the third bailout to fund bank recapitalization
ESM
Oct. 26, 2049
€111,160,000
Loans made in the third bailout
EFSF
Dec. 31, 2049
€4,100,000,000
Loans made to fund bank recapitalization
ESM
Feb. 27, 2050
€954,141,333
Loans made in the third bailout to fund bank recapitalization
ESM
June 21, 2050
€303,000,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2050
€525,200,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2050
€80,800,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2050
€40,400,000
Loans made in the third bailout
ESM
Oct. 26, 2050
€113,120,000
Loans made in the third bailout
EFSF
Dec. 18, 2050
€500,000,000
Loans in the second bailout
EFSF
Dec. 31, 2050
€4,100,000,000
Loans made to fund bank recapitalization
ESM
June 21, 2051
€307,500,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2051
€533,000,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2051
€82,000,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2051
€41,000,000
Loans made in the third bailout
ESM
Oct. 26, 2051
€114,800,000
Loans made in the third bailout
EFSF
Dec. 31, 2051
€4,100,000,000
Loans made to fund bank recapitalization
ESM
June 21, 2052
€312,750,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2052
€542,100,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2052
€83,400,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2052
€41,700,000
Loans made in the third bailout
ESM
Oct. 26, 2052
€116,760,000
Loans made in the third bailout
ESM
June 21, 2053
€317,250,000
Loans made in the third bailout
EFSF
July 9, 2053
€1,000,000,000
Loans in the second bailout
EFSF
Aug. 14, 2053
€1,000,000,000
Loans in the second bailout
ESM
Aug. 20, 2053
€549,900,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2053
€84,600,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2053
€42,300,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 27, 2053
€1,492,044,333
Loans made in the third bailout to fund bank recapitalization
ESM
Oct. 26, 2053
€118,440,000
Loans made in the third bailout
EFSF
April 28, 2054
€6,300,000,000
Loans in the second bailout
ESM
June 21, 2054
€322,500,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2054
€559,000,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2054
€86,000,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2054
€43,000,000
Loans made in the third bailout
ESM
Oct. 26, 2054
€120,400,000
Loans made in the third bailout
ESM
June 21, 2055
€327,750,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2055
€568,100,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2055
€87,400,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2055
€43,700,000
Loans made in the third bailout
ESM
Oct. 26, 2055
€122,360,000
Loans made in the third bailout
ESM
June 21, 2056
€333,000,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2056
€577,200,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2056
€88,800,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2056
€44,400,000
Loans made in the third bailout
ESM
Oct. 26, 2056
€124,320,000
Loans made in the third bailout
ESM
June 21, 2057
€338,250,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2057
€586,300,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2057
€90,200,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2057
€45,100,000
Loans made in the third bailout
ESM
Oct. 26, 2057
€126,280,000
Loans made in the third bailout
ESM
June 21, 2058
€343,500,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2058
€595,400,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2058
€91,600,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2058
€45,800,000
Loans made in the third bailout
ESM
Oct. 26, 2058
€128,240,000
Loans made in the third bailout
ESM
June 21, 2059
€351,000,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2059
€608,400,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2059
€93,600,000
Loans made in the third bailout
ESM
Aug. 20, 2059
€46,800,000
Loans made in the third bailout
ESM
Oct. 26, 2059
€131,040,000
Loans made in the third bailout


ΠΗΓΗ
WSJ
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates