.

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016

ΣΤΟ ΣτΕ ΤΟ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ !!!

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ ΟΜΩΣ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΡΥΘΜΟΥΣ...ΧΕΛΩΝΑΣ
Στο ανώτατο επίπεδο, δηλαδή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, πρόκειται να προσφύγει το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να μην παραγραφούν οι υποθέσεις φοροδιαφυγής από το 2000 και μετά !!!


Η προσφυγή θα γίνει με την επίκληση των αναγκών προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και ειδικά για την είσπραξη εσόδων από φοροδιαφυγή. Πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που με απανωτές διατάξεις παράτασης της παραγραφής τους έχουν παραμείνει "ζωντανές" όσον αφορά στο δικαίωμα του δημοσίου να διενεργεί ελέγχους και να βεβαιώνει πρόσθετους φόρους και πρόστιμα.

Γνώστες των διαδραματιζόμενων στο υπουργείο Οικονομικών που σχολιάζουν τις πρόσφατες αποφάσεις διοικητικών εφετείων της χώρας σύμφωνα με τις οποίες η έκδοση εντολής φορολογικού ελέγχου από τη φορολογική διοίκηση με βάση τα στοιχεία οπτικών δίσκων που περιλαμβάνουν καταθέσεις χιλιάδων φορολογούμενων, δεν αποτελούν νέο στοιχείο που να δικαιολογεί την παράταση της παραγραφής από τα 5 στα 10 έτη και με τις παρατάσεις που έχουν δοθεί στα 15 έτη, δηλαδή από τη χρήση 2000 και μετά.

Από το ΥΠΟΙΚ εκφράζεται η αισιοδοξία ότι σε ανώτατο βαθμό θα δικαιωθεί το δημόσιο προκειμένου να εισπραχθούν σημαντικά ποσά από υποθέσεις φοροδιαφυγής, όπως είναι οι λεγόμενες λίστες φοροδιαφυγής.

Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία οι υποθέσεις φορολογίας παραγράφονται μετά την παρέλευση 5ετίας. Ωστόσο, όταν εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου με την επίκληση νέων στοιχείων που έχουν περιέλθει σε γνώση της φορολογικής διοίκησης η παραγραφή γίνεται 10ετής, αυτό ισχύει σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις των λιστών φοροδιαφυγής (Λαγκάρντ, εμβασμάτων, κα). Επιππλέον, επειδή έχουν δοθεί με διατάξεις στη Βουλή απανωτές παρατάσεις στην παραγραφή παλαιότερων χρήσεων, μέχρι και σήμερα είναι "ζωντανές" φορολογικά χρήσεις από το 2000 και οι επόμενες. Μάλιστα, ενώ οι λίστες φοροδιαφυγής αφορούν κατά κύριο λόγο καταθέσεις στο εξωτερικό από το 2005 και μετά, με έκδοση εντολών τακτικού ελέγχου το άνοιγμα λογαριασμών έχει πάει πίσω έως και το 2000.

Στο τέλος του τρέχοντος έτους παραγράφονται οι χρήσεις 2000 έως και 2005 καθώς και οι χρήσεις από το 2006 έως και το 2010, εφόσον δεν έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου με βάση νεότερα στοιχεία. Με αυτό το δεδομένο στο υπουργείο Οικονομικών έκριναν ότι πρέπει να δοθεί παράταση ενός έτους, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2017, στην παραγραφή των παραπάνω υποθέσεων. Πολύ σημαντικό σημειώνουν στο ΥΠΟΙΚ είναι να υπάρξει η παράταση προκειμένου είτε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος είτε να εκδοθούν εντολές ελέγχου για υποθέσεις λιστών φοροδιαφυγής, όπως για παράδειγμα στις υποθέσεις της λίστας Μπόργιανς.


πηγη: capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates