.

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016

ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 1 ΣΤΙΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ !!!

ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΝΙΓΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΧΡΕΗ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στο ΕΣΠΑ εναποθέτουν τις ελπίδες τους χιλιάδες επιχειρήσεις για άντληση χρηματοδότησης μέσα στο 2017 !!!Η περιορισμένη δυνατότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος να χρηματοδοτήσει την πραγματική οικονομία έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες στην αναζήτηση εναλλακτικών.

Σύμφωνα με έρευνα της Grant Thornton 8.000 εταιρείες από 92 κλάδους εμφανίζουν χρηματοδοτικές ανάγκες για την κάλυψη του ελλείμματος σε κεφάλαια κίνησης και τις ανάγκες αναδιάρθρωσής τους, ύψους 25 δισ. ευρώ! Από την ερευνά προκύπτει πως το 25% των επιχειρήσεων δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα κεφάλαια κίνησης, την ώρα που οι συνολικές ανάγκες για τις επιχειρήσεις υπολογίζονται σε 14 δισ. ευρώ.

Μέσα σε αυτό το περιοριστικό περιβάλλον αρκετές επιχειρήσεις κατάφεραν να ισορροπήσουν τα δεδομένα της ζήτησης με το οργανικό τους κόστος βελτιώνοντας τα λειτουργικά περιθώρια, έμαθαν να ζουν χωρίς τη συνδρομή της τραπεζικής ρευστότητας και εκμεταλλεύτηκαν την έξοδο των μικρών ή αδύναμων εταιρειών κατά τη διάρκεια της πολυετούς ύφεσης αποκτώντας υγιή μερίδια αγοράς.

Πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις στηρίζουν μεγάλο βάρος της χρηματοδότησης τους στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στο ΕΣΠΑ. Το ύψος των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2017 προβλέπεται να ανέλθει στα 6,75 δισ. ευρώ, στο ίδιο ύψος με αυτό του 2016.

Οι δαπάνες αυτές, που αντιπροσωπεύουν το 3,7% του προβλεπόμενου ΑΕΠ της χώρας, κατανέμονται σε 5,750 δισ. ευρώ για τα έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 1 δισ. ευρώ για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.

Αναλυτικότερα, η συνολική δαπάνη του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους θα κατανεμηθεί σε 3,95 δισ. ευρώ περίπου για την έναρξη και υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ 2014-2020, σε 800 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση των έργων και το κλείσιμο των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013, ενώ 1 δισ. ευρώ θα διατεθούν για λοιπά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και των δύο περιόδων.

Προτεραιότητα για το 2017 είναι η εντατικοποίηση των ενεργειών για το κλείσιμο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013, με την συμμετοχή όλων των έργων στην τελική έκθεση ολοκλήρωσης των προγραμμάτων τον Μάρτιο του 2017, καθώς και η επίσπευση της υλοποίησης των προ-γραμμάτων της νέας περιόδου 2014-2020.

Μέσα από τις δράσεις του ΕΣΠΑ θα δοθεί και το 2017 ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς των υποδομών, της επιχειρηματικότητας, του ανθρωπίνου κεφαλαίου, της απασχόλησης, της αυτοδιοίκησης, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της υγείας και πρόνοιας, του περιβάλλοντος και της διοικητικής μεταρρύθμισης.


πηγη: cnn.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates