Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

ΕΤΕΑ: ΣΤΙΣ 5.860 ΕΥΡΩ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ !!!

ΟΠΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Στις 5.860,80 ευρώ ορίζεται από τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο 4387/2016 το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση !!!Μάλιστα, με διευκρινιστικό του έγγραφο προς το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), ο αρμόδιος υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλoς επισημαίνει ότι σε περίπτωση πολλαπλής ασφάλισης, όπως και στην κύρια ασφάλιση, έτσι και στο ΕΤΕΑ, το ανώτατο όριο στο εισόδημα επί του οποίου παρακρατούνται εισφορές αφορά μόνο τους ασφαλισμένους.

Οι εργοδότες δεν καλύπτονται από το όριο των 5.860,80 ευρώ και κατά συνέπεια καταβάλλουν εισφορές για το σύνολο της αμοιβής, ακόμη κι αν αυτή ξεπερνά το ανώτατο πλαφόν.

Αναλυτικά και σε συνέχεια εγκυκλίου που έχει εκδώσει το υπουργείο Εργασίας, σχετικά με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ για την επόμενη εξαετία, ο υφυπουργός στο νέο του έγγραφο γνωστοποιεί ότι το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού και σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις, στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Από το 2012, ο κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ορίστηκε στο ποσό των 586,08 ευρώ.

Ως εκ τούτου, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών διαμορφώνεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ και ισχύει από 1-1-2017.

Το εν λόγω ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής, όσον αφορά όμως μόνο στην εισφορά ασφαλισμένου. Το ίδιο, επισημαίνει ο κ. Πετρόπουλoς, ισχύει και για τον υπολογισμό της μηνιαίας εισφοράς μισθωτών - εργοδοτών προς το ΕΤΕΑ και εφαρμόζεται από 1/1/2017.

Στο νέο έγγραφο του υπουργείου Εργασίας αναφέρεται ότι κατ' αναλογία των όσων ισχύουν για την κύρια ασφάλιση, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών προς το ΕΤΕΑ από 1-1-2017 ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ και εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής, όσον αφορά όμως μόνο στην εισφορά ασφαλισμένου.Όσον αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές στο ΕΤΕΑ, αφενός των αυτοαπασχολούμενων και αφετέρου τωνμισθωτών του Δημοσίου, οι οποίοι από 1-1-2017 υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΕΦΚΑ, θα ακολουθήσουν σχετικές εγκύκλιοι, μετά την έκδοση των διευκρινιστικών εγκυκλίων από την υπηρεσία μας για το άρθρο 39 (εισφορές αυτοαπασχολούμενων - ελεύθερων επαγγελματιών στον ΕΦΚΑ και βάση υπολογισμού τους) και από το ΓΛΚ αντίστοιχα για το άρθρο 5 (εισφορές προς τον ΕΦΚΑ και βάση υπολογισμού τους ).

Αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα είναι ότι όσο καθυστερεί η έκδοση της εγκυκλίου που θα δίνει περαιτέρω πληροφορίες για το ύψος και κυρίως για το ποσό επί του οποίου θα υπολογίζονται οι εισφορές κύριας ασφάλισης (υπεέρ ΕΦΚΑ) για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τους αυτοαπασχολούμενους, δεν είναι δυνατό να εκδοθούν εγκύκλιοι για την επικουρική.


πηγη: euro2day.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates