Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 60 ΗΜΕΡΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ !!!

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΓΓΔΕ
Προθεσμία 60 ημερών από τη στιγμή που θα τους κοινοποιηθεί οποιαδήποτε πράξη της Φορολογικής Διοίκησης (επιβολή φόρου ή προστίμου από ΔΟΥ ή Τελωνείο κ.λπ.) έχουν οι φορολογούμενοι που είναι κάτοικοι εξωτερικού προκειμένου να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων !!!Η προθεσμία αυτή καθορίστηκε με διάταξη η οποία περιελήφθη στο ν. 4410/2016, που ψηφίστηκε στο τέλος Ιουλίου και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 3 Αυγούστου του τρέχοντος έτους. 


Σύμφωνα ειδικότερα με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Γ. Πιτσιλή, με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 40 του ν. 4410/2016 προβλέπεται επιμήκυνση της προθεσμίας κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής για τους φορολογούμενους κατοίκους εξωτερικού ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 

Η προθεσμία για την κατάθεση ενδικοφανούς προσφυγής από τους κατοίκους εξωτερικού ορίζεται στις 60 ημέρες από την κοινοποίηση της πράξης ή την συντέλεση της παράλειψης της Φορολογικής Διοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι η ως άνω ρύθμιση καταλαμβάνει και τις υποθέσεις για τις οποίες κατά την δημοσίευση του νόμου (3.8.2016) δεν είχε παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερών για την κατάθεση της ενδικοφανούς προσφυγής.SSL Certificates