Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΑΓΩΓΕΣ ;;;

Γράφει ο Λεωνίδας Χ. Στάμος
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΕΝΑ, ΑΛΛΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΠΕΡΙ ΔΑΝΕΙΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣ ΜΑΘΟΥΜΕ ΔΥΟ (2) ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ & ΠΩΣ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ !!!


Α) ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

Κατ' άρθρον 806 του Αστικού Κώδικα ορίζεται:

  • «Με τη σύμβαση του δανείου ο ένας από τους συμβαλλομένους μεταβιβάζει στον άλλον κατά κυριότητα χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα, και αυτός έχει υποχρέωση να αποδώσει άλλα πράγματα της ίδιας ποσότητας και ποιότητας»

Σύμφωνα, λοιπόν, με τη διάταξη του άρθρου 806 ΑΚ, δάνειο είναι η σύμβαση, με την οποία ο ένας από τους συμβαλλομένους (δανειστής) μεταβιβάζει στον άλλο συμβαλλόμενο (οφειλέτη), κατά κυριότητα χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα, ο τελευταίος δε έχει υποχρέωση να αποδώσει άλλα πράγματα της ίδιας ποσότητας και ποιότητας. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι για τη σύναψη δανείου απαιτείται να υπάρχει καταρτισμένη σύμβαση κατά τους όρους των άρθρων 185-195 ΑΚ και μεταβίβαση της κυριότητας των πραγμάτων. Δηλαδή η μεταβίβαση στον οφειλέτη της κυριότητας τού αποτελούντος το αντικείμενο του δανείου αποτελεί προϋπόθεση για την απόδοση του δανείου. 

Σύμφωνα δε με το άρθρο 1034 ΑΚ, για τη μεταβίβαση της κυριότητας κινητού, επομένως και χρηματικού ποσού, απαιτείται παράδοση της νομής του από τον ΚΥΡΙΟ σ' αυτόν που την αποκτά και συμφωνία των δύο ότι ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.


Β) ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ

Κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 361, 806-809 Α.Κ. και 216 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., ουσιώδη στοιχεία της συμβάσεως δανείου, τα οποία πρέπει να αναφέρονται στο δικόγραφο της αγωγής περί αποδόσεώς του για το ορισμένο αυτής είναι: 


  • α) μεταβίβαση της κυριότητος χρημάτων ή άλλων αντικαταστατών πραγμάτων από τον δανειστή στον οφειλέτη, με αποκλειστικό σκοπό την χρησιμοποίησή τους και μάλιστα την ανάλωσή τους από τον δεύτερο και 
  • β) συμφωνία των ανωτέρω περί αποδόσεως άλλων πραγμάτων της ιδίας ποιότητος και ποσότητος


Με βάση τον παραδοτικό χαρακτήρα της συμβάσεως δανείου, η μεταβίβαση του δανείσματος κατά κυριότητα στο δανειολήπτη αποτελεί στοιχείο για την τελείωση του δανείου. Έτσι, κατά την έννοια του ανωτέρω άρθρου για τη σύναψη δανείου απαιτείται να υπάρχει καταρτισμένη σύμβαση κατά τους όρους των άρθρων 185-195ΑΚ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ των πραγμάτων. 

Τα στοιχεία αυτά και μόνον είναι αναγκαία για τη στήριξη της αγωγής προς απόδοση του δανείου [ΑΠ 1364/2008, ΑΠ 1802/2007, ΑΠ 1327/2001].Τώρα που ξέρετε τί είναι δάνειο και πώς αποδίδεται με αγωγή, έχετε καμμία απορία γιατί οι Τράπεζες ζητάνε την απόδοση των δανείων μέσω ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ;;;

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates