Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

ΠΩΣ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ !!!

ΟΣΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 13/5/2016 ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
"Εγχειρίδιο" για το πώς θα εκδοθούν οι συντάξεις στον ΟΑΕΕ με βάση το νόμο Κατρούγκαλου εξέδωσε η διοίκηση του ασφαλιστικού ταμείου των ελευθέρων επαγγελματιών !!!

Σύμφωνα μ΄αυτό, εξαιρετική σημασία για τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογιστεί η σύνταξη ενός ασφαλισμένου του ΟΑΕΕ δεν έχει μόνο η ημερομηνία που κατέθεσε τα δικαιολογητικά του για τη σύνταξη αλλά και η ημερομηνία διακοπής των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την εγκύκλιο του ΟΑΕΕ , ακόμη κι αν η αίτηση για συνταξιοδότηση έχει κατατεθεί πριν από την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, η σύνταξη θα υπολογιστεί με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού, σε περίπτωση που η διακοπή επαγγελματικής δραστηριότητας του ίδιου ασφαλισμένου έγινε μετά την αίτηση συνταξιοδότησης και προπαντός μετά την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού.

Αναλυτικότερα, η εγκύκλιος του ΟΑΕΕ παρέχει συγκεκριμένες διευκρινίσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογιστούν οι νέες συντάξεις, διαχωρίζοντας σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

*όσες είχαν κατατεθεί μέχρι και τις 12 Μαΐου 2016 (σ.σ. ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4387)

* όσες έχουν κατατεθεί και μέλλουν να κατατεθούν από την έναρξη ισχύος του νόμου (13 Μαΐου 2016) και μετά.

Στην πρώτη περίπτωση (αιτήσεις μέχρι και 12.5.2016) πρέπει να συνυπολογιστούν κατά περίπτωση, η ημερομηνία διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας, ή κατάθεσης επαγγελματικής άδεια για τους αυτοκινητιστές ή επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου για τις συντάξεις αναπηρίας και θανάτου.

Με τρόπο υπολογισμού που ίσχυε προ τις 12.5.2016, θα αντιμετωπίζονται αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας που υποβλήθηκαν το αργότερο έως και τις 12.5.2016 (σ.σ. μέρα δημοσίευσης νόμου Κατρούγκαλου), εφόσον οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ έχουν παράλληλα διακόψει τη δραστηριότητα τους

Παράδειγμα

Ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ που υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος στις 05/05/2016 και η διακοπή της δραστηριότητας του έχει γίνει μέχρι και την 12/05/2016, ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξής του γίνεται βάσει του προϊσχύοντος καθεστώτος.

Αντίθετα, αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας θα αντιμετωπίζονται με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, στην περίπτωση που η διακοπή της δραστηριότητας έγινε μετά τις 13.5.2016 αν και οι αιτήσεις κατατέθηκαν έως και την 12/05/2016.

Παράδειγμα

Ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ που υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος στις 5.5.2016 και η διακοπή της δραστηριότητας του έχει γίνει 14/05/2016 ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξής του γίνεται βάσει του νέου καθεστώτος.

Εξάλλου η ασφαλιστική σχέση λήγει στο τέλος του μήνα της διακοπής του επαγγέλματος, για τον υπολογισμό της σύνταξης θα εξετάζεται η πραγματική ημερομηνία διακοπής στην αρμόδια αρχή.

Από την άλλη μεριά, οι περιπτώσεις αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας που υποβάλλονται μετά την ισχύ του νόμου (σ.σ. μετά τις 13.5.2016), θα αντιμετωπίζονται με τις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου ανεξάρτητα αν η διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας έγινε πριν τις 12.5.2016

Εάν πρόκειται για παράταση της αναπηρικής σύνταξης εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προγενέστερο καθεστώς.

Σε περίπτωση επαναχορήγησης της σύνταξης λόγω αναπηρίας μετά την ισχύ του νέου νόμου, κατόπιν διακοπής αυτής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (πχ μη λήψη συντάξιμου ποσοστού αναπηρίας) ο υπολογισμός της θα γίνει με τις νέες διατάξεις.

Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα μετατροπής σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος μετά την ισχύ του Ν. 4387/2016, ο υπολογισμός θα γίνει με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Παράδειγμα

Γιια σύνταξη λόγω αναπηρίας που έχει διάρκεια μέχρι 31.12.2016, αν έχει κατατεθεί αίτημα μετατροπής μέχρι τις 12.05.2016 κρίνεται με το προγενέστερο καθεστώς, ενώ αίτημα μετατροπής από τις 13.05.2016 και μετά κρίνεται με το τις νέες διατάξεις.

Αν ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που αν και καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης δηλώνουν πως δεν επιθυμούν την διακοπή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί έως και 12.5.2016 θα υπολογιστούν με βάση το πότε κατατέθηκε το αίτημα διακοπής του επαγγέλματος. Δηλαδή πριν τις 12.5.2016, με τις παλιές διατάξεις και από τις 13.5.2016 με τις νέες διατάξεις.

Αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ασφαλισμένου, που ο θάνατος έχει επέλθει μέχρι και την 12.5.2016 και εφόσον το σχετικό αίτημα υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης ανά φορέα ασφάλισης προθεσμίας, κρίνονται βάσει του προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

Παράδειγμα

Εάν ο θάνατος ασφαλισμένου συνέβη στις 12.5.2016 και η αίτηση κατατέθηκε την ίδια μέρα, η συνταξιοδότηση θα ξεκινά από την 1.6.2016, θα κριθεί όμως ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης με το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο. Αν ο θάνατος συνέβη στις 12.5.2016 και αίτηση κατατέθηκε στις 12.6.2017, η έναρξη συνταξιοδότησης ξεκινά την 1.7.2016 και κρίνεται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Αν ο θάνατος του ασφαλισμένου συνέβη στις 13.5.2016, η έναρξη συνταξιοδότησης 01/06/2016 κρίνεται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης με το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Ως προγενέστερο καθεστώς νοείται αυτό που ίσχυε 31.12.2014, ενώ εξυπακούεται ότι ως αίτηση νοείται η αίτηση με θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα.


πηγη: capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates