Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΟΚ ΜΕ ΥΠΕΡΟΓΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΕΝΩ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΧΘΟΥΝ !!!

ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Σε απόγνωση βρίσκονται χιλιάδες συνταξιούχοι με βαριές αναπηρίες, καθώς ορισμένα λάθη και παραλείψεις των ασφαλιστικών τους ταμείων και των αρμοδίων Δ.Ο.Υ., έχουν γίνει αιτία να μην αναγνωρίζεται η απαλλαγή των συντάξεών τους από τη φορολογία εισοδήματος και να καλούνται, με τα εκκαθαριστικά των φετινών φορολογικών δηλώσεων, να καταβάλουν υπέρογκα ποσά φόρων !!!
Οι εν λόγω συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 80% ή μεγαλύτερο αντιμετωπίζουν δύο ειδών προβλήματα, που τούς έχουν φέρει στα πρόθυρα νευρικής κρίσης:

1) Τα ασφαλιστικά ταμεία και οι υπηρεσίες Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από όπου λαμβάνουν τις συντάξεις τους οι εν λόγω φορολογούμενοι, υπέβαλαν ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων λανθασμένα στοιχεία βεβαιώσεων για το είδος των συντάξεών τους. Συγκεκριμένα, απέστειλαν ηλεκτρονικά βεβαιώσεις αποδοχών, σύμφωνα με οποίες οι συντάξεις των συγκεκριμένων φορολογουμένων εντάσσονται στα εισοδήματα που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις και όχι στα απαλλασσόμενα από τη φορολογία εισοδήματος ποσά, όπως προβλέπει κανονικά η ισχύουσα νομοθεσία. Το αποτέλεσμα της λανθασμένης αποστολής των στοιχείων αυτών ήταν η ΓΓΔΕ να προσυμπληρώσει τα καθαρά ποσά συντάξεων των συγκεκριμένων αναπήρων φορολογουμένων στους κωδικούς 303-304 που πίνακα 4Α της φορολογικής δήλωσης, όπου δηλώνονται τα ποσά που φορολογούνται κανονικά! Σε περίπτωση δε αποδοχής της προσυμπλήρωσης αυτής από τους αναπήρους συνταξιούχους η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης βγάζει τεράστια ποσά φόρου προς πληρωμή δεδομένου ότι η προσυμπλήρωση των συγκεκριμένων ποσών στους κωδικούς 303-304 συνεπάγεται την αυτόματη χρέωσή τους με ολόκληρο τον συνολικό ετήσιο φόρο που αναλογεί σ' αυτά, βάσει της ισχύουσας κλίμακας φορολογίας εισοδήματος των συνταξιούχων. Κι αυτό συμβαίνει επειδή από τα ποσά αυτά δεν είχε παρακρατηθεί καθόλου φόρος κατά τη διάρκεια του 2015, δεδομένου ότι απαλλάσσονται πλήρως της φορολογίας εισοδήματος! Χιλιάδες συνταξιούχοι με βαριές αναπηρίες που ήρθαν αντιμέτωποι με το πρόβλημα αυτό υποβάλλονται πλέον σε απίστευτη ταλαιπωρία για να αποτρέψουν την άδικη υπερφορολόγησή τους, καθώς υποχρεώνονται να επικοινωνήσουν με τους ασφαλιστικούς φορείς ή τις υπηρεσίες του Γ.Λ.Κ., που τους καταβάλλουν τις συντάξεις για να τους ενημερώσουν για το λάθος και να τους ζητήσουν να επανυποβάλουν με σωστό τρόπο τις βεβαιώσεις αποδοχών. Από την πλευρά τους οι συγκεκριμένοι φορείς θα πρέπει στις επανυποβαλλόμενες βεβαιώσεις αποδοχών να αναγράψουν τα ποσά των καταβληθεισών συντάξεων με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσυμπληρωθούν από τη Γ.Γ.Δ.Ε. στους κωδικούς 617-618 του πίνακα 6, όπου αναγράφονται τα απαλλασσόμενα από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης ποσά.

2) Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβάλει πολλοί από τους φορολογούμενους αυτούς παραπέμπονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για έλεγχο δικαιολογητικών. Σε πολλές περιπτώσεις, οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. δεν αποδέχονται ως δικαιολογητικό για την απόδειξη του βαθμού αναπηρίας την βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα αλλά ζητούν βεβαιώσεις από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), οι οποίε για να αποκτηθούν θα πρέπει οι βαριά ανάπηροι φορολογούμενοι να περάσουν από τις χρονοβόρες διαδικασίες επιτόπιας πιστοποίησης των παθήσεών τους από τα συγκεκριμένα Κέντρα. Η μη αποδοχή των βεβαιώσεων των ασφαλιστικών φορέων είναι παράνομη, καθώς η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι μπορούν να γίνουν δεκτές και οι συγκεκριμένες βεβαιώσεις εφόσον από αυτές προκύπτει ότι κατόπιν ιατρικής εξετάσεως διαπιστώθηκε ποσοστό αναπηρίας 80% ή μεγαλύτερο.Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates