Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ : ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ Η ΖΗΜΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ !!!

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ ΝΟΥΚΑ
Οι ελληνικές τράπεζες δεν αγόρασαν ποτέ τα ελβετικά φράγκα των δανεισμάτων που χορήγησαν, αφού οι εκταμιεύσεις των δανείων έγιναν όλες σε ευρώ ενώ, αντί ζημίας συναλλαγματικού κινδύνου, προκύπτει ότι αυτές αποκόμισαν κέρδη, χωρίς μάλιστα να έχουν ούτε ακόμη αντισταθμίσει με swaps τον υποτιθέμενο συναλλαγματικό κίνδυνο, στον οποίο δεν ήταν ποτέ στην πραγματικότητα εκτεθειμένες !!!


ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ : 
Η ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΗ “ΖΗΜΙΑ” ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ !!!

Η ιστορική απόφαση 334/2016 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί της συλλογικής αγωγής για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο πυροδότησε πλήθος δημοσιεύματων, μεταξύ των οποίων και κάποιων που κάνουν λόγο για ζημία των τραπεζών, εάν τα δάνεια, εν τέλει αποπληρωθούν με την ισοτιμία εκταμίευσης.

ΜΥΘΟΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ;;; 
Προσεγγίζοντας το εν λόγω θέμα με παράθεση κάποιων στοιχείων (αυτά κρίθηκαν από την γράφουσα, την παρούσα χρονική στιγμή, ότι χρήζουν δημοσιοποίησης) , δίνεται η δυνατότητα στον αναγνώστη, γνώστη και μη, να αντιληφθεί και να σχηματίσει άποψη, εάν τελικά υφίστανται ή όχι ζημία οι τραπεζες σε περίπτωση που οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου δικαιωθούν και αποπληρώσουν τα δάνεια τους με την ισοτιμία εκταμίευσης .
Στην κρίση λοιπόν, του αναγνώστη τα ακόλουθα:  


1. Στην έκθεση της Ελβετικής Κεντρικής Τράπεζας του 2009 την οποία συνέταξαν οι Martin Brown, Marcel Peter, and Simon Wehrmüller. Στην σελίδα 11 αυτής αναφέρεται, ότι η συνολική χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών από την Ελβετία, ανήλθε σε μόλς 100 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα ενώ οι Ελληνικές Τράπεζες χορήγησαν 10 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ σε δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Δηλαδή για να εκταμιεύσουν 10 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ελβετικών φράγκων δανείστηκαν 100 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ελβετικά φράγκα. Επομένως τα 9 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ και 900 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ευρώ που βρέθηκαν?? Μόχλευση, λογιστικές καταγραφές ή κάτι άλλο??
2. Στην από 18-9-2015 επιστολή του Μαριο Ντάγκι της ΕΚΤ προς την Κροατική Κυβέρνηση, ενόψει του νομοθετήματος για την αποπληρωμή των δανείων σε ελβετικό φράγκο με την ισοτιμία του χρόνου εκταμίευσης, γίνεται ευθέως λόγος για απώλεια της ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ των τραπεζικών ιδρυμάτων σ΄αυτή την περίπτωση. Σε κανένα σημείο του εγγράφου δεν αναφέρεται επικείμενη ΖΗΜΙΑ των τραπεζών εκ του λόγου τούτου .
3. Στην Έκθεση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Αποθεμάτων του St. Louis, του 3ου τριμήνου του 2011 ο συστημικός κίνδυνος από την μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ελβετικού φράγκου στην Ελλάδα ήταν ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ , φέροντας αρνητική ένδειξη -0,4.
4. Την 15-1-2015 , όταν η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας προέβη σε άρση του κλειδωμένου ορίου 1ευρώ/1,2chf ο τότε Υπουργός Οικονομικών κ. Στουρνάρας, ενημερώνοντας τον τότε Πρωθυπουργό κ. Σαμαρά, επιβεβαίωσε την ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ οιουδήποτε κινδύνου για τις Τράπεζες .
5. Μια εκ των συστημικών τραπεζών την 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 σε δημόσια ανακοίνωση της με αφορμή την προσφυγή της στον ELA ομολόγησε ότι αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις της τράπεζας σε ελβετικό φράγκο είναι καλυμμένες (hedge) από θέσεις τέτοιες για να αποδεχθούν επιπτώσεις όπως συνέβη κατά τη χθεσινή υποτίμηση του ευρώ. Η ίδια τραπεζα λίγο αργότερα την 26η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του 2015, ενόψει της επικείμενης ανακεφαλαιοποίησής της από το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο της από 13-07-2015 Συμφωνίας της Ελλάδας με τους Ευρωπαίους εταίρους της και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου δημοσιεύοντας σχετικό ενημερωτικό δελτίο για τους υποψήφιους μετόχους, όπου στην σελίδα 15 του Δελτίου αναφέρει ότι αντισταθμίζει την μακροοικονομική κρίση από την αυξητική επίπτωση που είχε στο δανειακό χαρτοφυλάκιο η ανατίμηση του ελβετικού φράγκου ενώ στη σελίδα 314 αναφέρει επί λέξει: «Την περίοδο που έληξε την 30.09.2015, τα συνολικά δάνεια προ απομείωσης επηρεάστηκαν σημαντικά από την ανατίμηση του ελβετικού φράγκου (CHF) και του δολαρίου (USD) έναντι του Ευρώ στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου 2015, η οποία οδήγησε σε αύξησή τους κατά € 0,7 δισ. περίπου» .Δηλαδή η εν λόγω τράπεζα ομολογεί ότι, όχι μόνο δεν υφίσταται ζημία από την ισχυροποίηση του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ, αλλά απεναντίας απολαμβάνει εν δυνάμει κέρδη ύψους 700 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ευρώ. Η ίδια συστημική τράπεζα το έτος 2010, όπως προκύπτει από το πληροφοριακό δελτίο ομολογιακού δανείου, όλα τα δάνεια σε CHF τα έβαλε ενέχυρο λαμβάνοντας € με ομολογιακό δάνειο και με υποχρέωση να επιστρέψει €, κλειδώνοντας κατ αυτό τον τρόπο την αξία των δανείων στα € που δανείστηκε.
6. Πλήθος έγγραφων απαντήσεων σε σχετικά αιτήματα δανειοληπτών (τα οποία είναι στην διάθεση όποιου τα χρειαστει) αναφέρουν επί λέξει ότι «σας ενημερώνουμε ότι η Τράπεζα δεν αντισταθμίζει τον κίνδυνο ΓΙΑΤΊ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ»
7. Η υποχρέωση των τραπεζών για την ασφάλεια του όποιου συναλλαγματικού τους κινδύνου είναι υποχρέωση που επιβάλλεται από την νομοθεσία, (Ν. 3601/2007 άρθρα 26,27 και 28) , βάση της οποίας υποχρεούνται να αντισταθμίζουν αποτελεσματικά όλους τους κινδύνους ΔΙΟΤΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΦΟΡΕΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ενδεικτική είναι η υπ΄αριθμ. 5460/2013 απάντηση της Τράπεζας της Ελλάδος στην Βουλή των Ελλήνων σε σχετική ερώτηση βουλευτών για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, όπου αναφέρεται ότι «τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν κατ απαίτηση αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος που ενσωματώνουν ενωσιακό δίκαιο να εφαρμόζουν εποπτικές μεθόδους και διαδικασίες αναγνώρισης και διαχείρισης των σχετικών κινδύνων ώστε να διασφαλίζεται διαρκώς η κάλυψη των σχετικών κεφαλαιακών απαιτήσεων, ως ο νόμος 3601/2007 (άρθρα 26,27 και 28)» Με δεδομένο ότι ουδέποτε έχει επιβληθεί κάποια σχετική κύρωση μέχρι σήμερα απο την Τράπεζα της Ελλάδος και λαμβανομένου υπόψη των αβωτέρω δηλώσεων του κ. Στουρνάρα την 15-1-2015 , οι Τράπεζας δεν είναι εκτεθειμένες σε κανένα συναλλαγματικό κίνδυνο και ως εκ τούτων δεν παθαίνουν καμια ζημία . Εξάλλου, θα ήταν εξωφρενικά εγκληματικό τα πιστωτικά ιδρύματα να εκτείθετο σε τόσο σοβαρούς κινδύνους, ως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, για χρονική διάρκεια 15-20-25-30 έως και 40 ετών, όση και η διάρκεια των δανειακών συμβάσεων.

Τέλος, αξίζει, να παρατεθούν και οι σχετικές παραδοχές της υπ΄αριθμόν 7209/2015 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών : 
“Η καθ’ ης (τράπεζα), αντίθετα με τα υποστηριζόμενα από την ίδια ΈΧΕΙ ΑΠΟΚΟΜΊΣΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΌΦΕΛΟΣ από την συγκεκριμένη σύμβαση σε βάρος των αιτούντων, όπως και από τις παρόμοιες συμβάσεις, το οποίο έγκειται στο γεγονός που και αυτή με το σημείωμά της παραδέχεται, ότι με την δικαιολογία της σύμβασης προμηθεύτηκε φτηνό ελβετικό φράγκο από τις αγορές, αποταμίευσε λόγω της συγκεκριμένης σύμβασης και όλων των συμβάσεων που έχει συνάψει τεράστιο χρηματικό ποσό σε ελβετικά φράγκα, τα οποία όμως ουδέποτε απέδωσε εν προκειμένω τουλάχιστον στους συγκεκριμένους αιτούντες, αντίθετα, οι τελευταίοι εκταμίευσαν πραγματικά το αντίστοιχο κατά την ημέρα της εκταμίευσης του δανείου, ποσό σε ευρώ, το οποίο ονομαστικά αντιστοιχούσε με την τότε συναλλαγματική ισοτιμία CHF-EURO, παρέμεινε δε, η οφειλή τους στην καθ' ής σε ελβετικά φράγκα. Περαιτέρω, όπως και η καθ' ης (τράπεζα) ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ στο σχετικό της κατατεθέν σημείωμα, ότι το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ, το οποίο δίνει σε τρίτον στη διατραπεζική αγορά, πχ σε άλλη Τράπεζα για να αγοράσει το ποσό σε ελβετικά φράγκα, πληρώνοντας στην τελευταία το αντίστοιχο ισόποσο σε ευρώ, ΔΕΝ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΙ, αντίστοιχα το αγορασθέν ποσό σε ελβετικά φράγκα στους αιτούντες δανειολήπτες αλλά αντίστοιχο με την τρέχουσα εκείνη τη στιγμή συναλλαγματική ισοτιμία chf-euro, ποσά σε ευρώ, ΑΠΟΘΗΣΑΥΡΊΖΟΝΤΑΣ τα ποσά των ελβετικών φράγκων. Επομένως, ακόμη και ΣΤΟ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ και στην σελίδα 15 αυτού, παράδειγμα, που η καθ' ής παραθέτει, ότι δανείζεται από τρίτη Τράπεζα ελβετικά φράγκα, καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό σε ευρώ, δεν αναφέρει ταυτόχρονα, πουθενά ότι διοχετεύει αυτά, ήτοι τα ελβετικά φράγκα, στον ΕΚΑΣΤΟΤΕ πελάτη δανειολήπτη της. Εξάλλου, είναι ΑΝΑΛΗΘΗΣ ο ισχυρισμός από την καθ’ ης, ότι ζημιώνεται από την ενδεχόμενη αποδυνάμωση του ευρώ, δεδομένου ότι ΑΦΕΝΟΣ δεν αποδεικνύεται, αν έχει απωλέσει ή αν έχει αποθησαυρίσει εν προκειμένω, τα ελβετικά φράγκα, τα οποία έχει η ίδια αγοράσει με βάση ευνοϊκή συναλλαγματική ισοτιμία από τρίτον, σε κάθε δε, πίστωση διατηρεί το δικαίωμα να διαχειριστεί κατά το δοκούν τα συναλλαγματικά της διαθέσιμα σε ελβετικό φράγκα, ενώ ταυτόχρονα εισπράττει από τους αιτούντες -δανειολήπτες, ευρώ, παραχωρώντας τους εν προκειμένω μόνο τη δυνατότητα για ορισμένο χρονικό διάστημα την καταβολή μειωμένης κατά 20% δόσεως, , ΑΠΑΙΤΏΝΤΑΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑ, ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ, ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΉΘΗ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ, ΝΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΩΣ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ μετακυλίοντας στην ουσία ολόκληρο τον συναλλαγματικό κίνδυνο, από την δυσμενή εξέλιξη της συναλλαγματικής ισοτιμίας στους ίδιους, χωρίς ωστόσο οι ίδιοι να γνωρίζουν επαρκώς και εκ των προτέρων ότι έχουν αναλάβει τη σχετική υποχρέωση, ενώ η καθ' ης δεν αποδείχθηκε από κανένα αποδεικτικό μέσο, ότι αποξενώθηκε από το ποσό των ελβετικών φράγκων, το οποίο η ίδια προμηθεύτηκε από τρίτη Τράπεζα, καθώς δεν προσκόμισε κανένα συγκεκριμένο αποδεικτικό στοιχείο”. 

Υπό τα ως άνω δεδομένα, ας βγάλει ο καθένας, τα συμπεράσματα του κι ας κρίνει δεόντως την διακίνηση των πληροφοριών για την ζημία των τραπεζών.

ΠΗΓΗ
https://www.facebook.com/notes/%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%BD%CE%B7-%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B1/%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%86%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%BF-%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7-%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B6%CF%89%CE%BD/1560108017617287

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates