.

Κυριακή 10 Ιουλίου 2016

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ !!!

ΤΟ SPLIT BALANCE ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ 10ΕΤΙΑ
Νέα ρύθμιση, η οποία θα τροποποιεί το ήδη ευνοϊκό καθεστώς, προωθεί η κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση στεγαστικών και επισκευαστικών δανείων που χορήγησε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤπΔ) σε δημόσιους υπαλλήλους !!!
Η ρύθμιση θα επιχειρεί, σύμφωνα με τις αποφάσεις του χθεσινού ΚΥΣΟΙΠ, να προσφέρει ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες που έχουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους.

Η μεγάλη αλλαγή σε σχέση με το ισχύον καθεστώς ρυθμίσεων που ψήφισε η κυβέρνηση Παπαδήμου είναι ότι αλλάζει η βάση υπολογισμού της μηνιαίας δόσης. Σήμερα το ΤπΔ μπορεί να παρακρατεί για μηνιαία δόση εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου κατ' ανώτατο τα 3/10 των μηνιαίων αποδοχών.

Με τη ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση, η μηνιαία δόση θα υπολογίζεται με βάση το τελικό διαθέσιμο εισόδημα του δανειολήπτη. Αφού αφαιρεθούν δηλαδή ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ (σ.σ. ως ένα ποσό), οι υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές και οι βασικές οικογενειακές δαπάνες (σ.σ. σε συνάρτηση με τα προστατευόμενα μέλη).

Η μηνιαία δόση μπορεί ως εκ τούτου να είναι και χαμηλότερη από τα 3/10 των μηνιαίων τακτικών αποδοχών του δημοσίου υπαλλήλου. Υπενθυμίζεται ότι πριν τη ρύθμιση Παπαδήμου, το ΤπΔ μπορούσε να παρακρατεί ως τα 5/10 του μηνιαίου μισθού δημοσίων υπαλλήλων που είχαν λάβει στεγαστικό ή επισκευαστικό δάνειο.

Αφού καθορισθεί με βάση το διαθέσιμο εισόδημα η μηνιαία δόση, θα πρέπει να ρυθμισθεί εκ νέου το δάνειο με συμφωνία ΤπΔ και δανειολήπτη.

Τα εργαλεία που έχει αυτή τη στιγμή στη διάθεσή του το ΤπΔ είναι τα εξής:

- Επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου. Η μέση διάρκεια των στεγαστικών δανείων του Ταμείου ανέρχεται σε 25 έτη. Ως εκ τούτου, μπορεί να δοθούν επιμηκύνσεις διάρκειας έως και 20 έτη.

- Μείωση επιτοκίου. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να φέρει μείωση επιτοκίου έως και 2,25%, μειώνοντας έως και στο μισό το κόστος εξυπηρέτησης δανεισμού, που σήμερα ανέρχεται μεσοσταθμικά στο 4,5%.

- Διαχωρισμός δανείου (split balance). Στις περιπτώσεις όπου η μηνιαία δόση που προκύπτει από το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα δεν είναι ικανή ώστε να συντρέξουν οι δύο παραπάνω λύσεις της επιμήκυνσης και της μείωσης του επιτοκίου, το δάνειο θα διαχωρίζεται σε δύο μέρη. Σε αυτό που μπορεί να εξυπηρετηθεί με βάση τη μηνιαία δόση και στο υπόλοιπο που «παγώνει» για δεκαετία, χωρίς να τοκίζεται.

Για την αντιμετώπιση σοβαρών έκτακτων αναγκών θα προβλέπεται και η δυνατότητα μειωμένων καταβολών για χρονικό διάστημα έως και τρία έτη. Τέλος, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να επιβραβεύσει τους συνεπείς δανειολήπτες του ΤπΔ μέσω μείωσης του επιτοκίου κατά 1%.

Σημειώνεται ότι με βάση τη ρύθμιση Παπαδήμου, το ΤπΔ προσέφερε επιμήκυνση διάρκειας δανείου μέχρι και τα 40 έτη, ή μερική καταβολή δόσεων με μείωση που ξεπερνούσε και το 50% για πέντε χρόνια, εφόσον η νέα δόση θα ισούται κατ' ελάχιστο με τα 3/10 των τακτικών μηνιαίων αποδοχών.

Το ΤπΔ έχει σταματήσει να διαθέτει νέα δάνεια, στο πλαίσιο υλοποίησης των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώρας, ενώ οι ρυθμίσεις αφορούν σε δάνεια που είχαν χορηγηθεί ως το τέλος του 2011.

Τα τελευταία διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία στην ιστοσελίδα του αφορούν το 2014. Από αυτά προκύπτει ότι το 2014 εμφάνισε ζημίες μετά από φόρους 64 εκατ. ευρώ, λόγω ζημιών 167,7 εκατ. ευρώ από το εμπορικό χαρτοφυλάκιο.

Κατά τη χρήση 2014, σχημάτισε προβλέψεις απομείωσης δανείων 25,6 εκατ. ευρώ και λοιπές προβλέψεις 16,8 εκατ. ευρώ.


ΠΗΓΗ
http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1434658/ti-allazei-gia-ta-daneia-145-hil-dhmosion.htmlΔεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates