Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

ΜΑΣΑΕΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ Η ΤτΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ BAD BANKS !!!

EINAI ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΗΣ ΜΠΙΖΝΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
Ανεπαρκής απάντηση της Τράπεζας Ελλάδος για τον «γαλάζιο» Τσακαλώτο και τον υπόδικο τραπεζίτη !!!
Καμία απάντηση στα καυτά ερωτήματα για τις απολαβές του νέου εκκαθαριστή των 16 «κακών» τραπεζών : 

Κουβέντα για τα κριτήρια επιλογής των τραπεζών !!!

Στις 21 Ιουνίου το Newsbomb.gr με ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ ξεδίπλωνε τις πτυχές μιας ιστορίας με περίεργες συμπτώσεις και συνειρμούς...

Πρόκειται για το ζήτημα των εταιρειών που θα αναλάβουν την εκκαθάριση και τη διαχείριση των κόκκινων δανείων και του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των 16 «κακών τραπεζών», συνολικής αξίας 9 δισ. ευρώ.


Η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδας, κατ’ εντολή των δανειστών, αποφάσισαν να παραδώσουν το σύνολο των κόκκινων δανείων 16 τραπεζών που βρίσκονται σε εκκαθάριση σε μια εταιρεία που δεν πρόκειται να βάλει ούτε ένα ευρώ και κανείς δεν γνωρίζει ποιο θα είναι το κέρδος της !!!


Η απάντηση της Τράπεζας της Ελλάδος

Μετά το δημοσίευμα του Newsbomb.gr το οποίο βομβάρδιζε με δεκάδες ερωτήματα - όχι μόνο για την επιλογή αλλά και για τα κριτήρια επιλογής των εταιρειών που απαρτίζουν το συγκεκριμένο εκκαθαριστή των κακών τραπεζών - η Τράπεζα της Ελλάδος αρκέστηκε σε μια ανακοίνωση με την οποία μας πληροφορεί ότι υπήρξε διαγωνιστική διαδικασία για την επιλογή των εταιρειών η οποία τελικώς κατέληξε σε κοινοπραξία.

Μας είπε δηλαδή το αυτονόητο. Αυτό που ήδη γνωρίζουμε... Μόνο που η Τράπεζα της Ελλάδος απαντάει μόνο σε ένα ερώτημα.

Αναλυτικά η ανεπαρκής απάντηση της Τράπεζας της Ελλάδος:

Με αφορμή πρόσφατες αναφορές σε μέσα ενημέρωσης για τη διαδικασία επιλογής της εταιρίας PQH Α.Ε ως Ειδικού Εκκαθαριστή για το σύνολο των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, διευκρινίζεται ότι:

1. Ο ορισμός Ειδικού Εκκαθαριστή για το σύνολο των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων αποτελούσε υποχρέωση της Τράπεζας της Ελλάδος, απορρέουσα από τον Ν.4336/2015.

2. Βασικός σκοπός της εν λόγω απόφασης (ΕΠΑΘ 182/1/4.4.2016) είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση της περιουσίας των ειδικών εκκαθαρίσεων και η επίτευξη υψηλότερων επιχειρησιακών στόχων, προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, παράλληλα με τη λειτουργική ενοποίηση των υπό ειδική εκκαθάριση ιδρυμάτων.

3. Ως προς τη διαδικασία επιλογής του ενιαίου Ειδικού Εκκαθαριστή, η Τράπεζα της Ελλάδος διοργάνωσε σχετικό διεθνή διαγωνισμό και αποτάθηκε εγγράφως στις 30/10/2015 (με RfI/RfP) στις εξής υποψήφιες εταιρείες/συμπράξεις που χαίρουν διεθνούς αναγνώρισης στο χώρο συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών: Ernst & Young (ΕΥ), Alvarez Marsal (Α&Μ), Qualco/Hoist Finance, PwC, Deloitte, KPMG, Grant Thornton, Oliver Wyman, Alix Partners.

4. Θετική ανταπόκριση υπήρξε από όλους τους προσκληθέντες, που υπέβαλαν τελικά επτά (7) προσφορές, λόγω συμπράξεων/συνεργασιών, και συγκεκριμένα οι: Alix Partners, Deloitte, EΥ – A&Μ, Grant Thornton, KPMG,Oliver Wyman, Qualco/Hoist Finance – PwC.

5. Με σκοπό την αξιολόγηση των ανωτέρω προσφορών, συγκροτήθηκε Επιτροπή Αξιολόγησης (Π.Δ. 392/12.11.2015), αποτελούμενη από πέντε Διευθυντές της Τράπεζας και δύο Τεχνικούς Συμβούλους, στην οποία ανατέθηκε το έργο: (α) της συγκριτικής αξιολόγησης των υποψήφιων εκκαθαριστών, όπως αυτή θα προέκυπτε από τη μελέτη των προτάσεων, τις προφορικές παρουσιάσεις και την εν γένει στάθμιση του συνόλου των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των προσφορών τους και (β) της υποβολής τεκμηριωμένης πρότασης προς το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος για την ανάθεση του έργου του εκκαθαριστή στον επικρατέστερο εκ των υποψηφίων. Στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία συνέδραμε επικουρικά και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

6. Η αξιολόγηση των προσφορών (ξεχωριστοί φάκελοι για την τεχνική και την οικονομική προσφορά) έγινε σε τέσσερα (4) στάδια ως ακολούθως:

α) Εξέταση του παραδεκτού των προσφορών και προεπιλογή των επικρατέστερων υποψηφίων.

β) Αξιολόγηση Τεχνικών Προτάσεων/Προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη και τα συμπεράσματα από τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις/παρουσιάσεις με τους προεπιλεγέντες υποψηφίους.

γ) Αξιολόγηση Οικονομικών Προτάσεων/Προσφορών.

δ) Οριστική κατάταξη των προεπιλεγέντων υποψηφίων.

7. Κατόπιν των ανωτέρω, υπολογίσθηκε η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου και έγινε η οριστική κατάταξη των προεπιλεγέντων υποψηφίων, λαμβάνοντας υπόψη συντελεστές βαρύτητας ανάλογα με τη σημαντικότητα του έργου και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

8. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας, η Τράπεζα της Ελλάδος, κατ’ εφαρμογή και σχετικής διάταξης του Ν.4336/2015, όρισε ως Ειδικό Εκκαθαριστή την εταιρεία PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε., της οποίας μέτοχοι είναι οι ελληνικές εταιρείες PwC Business Solutions Α.Ε. και Qualco Α.Ε. καθώς και η σουηδική Hoist Kredit Aktiebolag.

Κουβέντα για την... ταμπακιέρα!

Όπως αναφέραμε η ΤτΕ απαντάει μόνο στο ένα ερώτημα του Newsbomb.gr. Για τα υπόλοιπα ερωτήματα όμως που θέσαμε δεν δίνεται καμία απάντηση... Κουβέντα για την «ταμπακιέρα»! Καμία απάντηση στα ουσιώδη ερωτήματα που έθεσε το Newsbomb.gr.

Γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος δεν απαντάει στα εξής ερωτήματα;

• Με ποια κριτήρια ορίστηκε διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κάποιος κύριος Γιάννης Πεχλιβανίδης; Για όσους ενδεχομένως δεν γνωρίζουν, πρόκειται για τον πρώην πρώτο αναπληρωτή διευθύνων σύμβουλο της Τράπεζας Κύπρου που δικάζεται στην Κύπρο, στο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες μαζί με άλλα στελέχη της Τράπεζας για «συνωμοσία προς καταδολίευση και χειραγώγηση της αγοράς αναφορικά με "τη μη ενημέρωση του κοινού ότι οι κεφαλαιουχικές ανάγκες της Τράπεζας είχαν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το ποσό των €200 εκατ. που είχε ανακοινωθεί στις 10 Μαΐου του 2012».

• Είναι αλήθεια ή όχι ότι η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε. δεν έχει καταβάλει ως κεφάλαιο ούτε ένα ευρώ καθώς δεν πρόκειται να αγοράσει κανένα από τα κόκκινα δάνεια τα οποία θα επιχειρήσει να εισπράξει;

• Πρόκειται για μια εργολαβική εταιρεία είσπραξης οφειλών που σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να διακινδυνεύσει ούτε ένα ευρώ των μετόχων της, ενώ παράλληλα δεν εξασφαλίζει πως θα φέρει ούτε ένα ευρώ στις τράπεζες, κάτι που τουλάχιστον θα εξασφαλιζόταν αν είχαν αγοράσει τα δάνεια αυτά, πληρώνοντας έστω, ένα μέρος των απαιτήσεων;

• Πώς είναι δυνατόν να σχηματίζουν κοινοπραξία και να αναλαμβάνουν ένα τόσο σημαντικό έργο εκκαθαριστές οι οποίοι συμμετείχαν στο παρελθόν σε διαγωνισμούς και είχαν απορριφθεί οι προτάσεις τους;

• Το τελευταίο ερώτημα αφορά στην αμοιβή των εισπρακτόρων. Αν δηλαδή θα αμείβονται με ποσοστά επί των εισπραττόμενων ή με προκαθορισμένη αμοιβή. Κι αν δεν πετύχουν την είσπραξη, τι θα λάβουν ως αμοιβή;

Αυτά δυστυχώς δεν καθορίζονται ούτε στην απόφαση της ανάθεσης του έργου, αλλά ούτε και στην προηγούμενη απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας (180/3/22.2.2016) που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 717/17-3-2016 με βάση την οποία άνοιξε ο δρόμος για τον ορισμό συγκεκριμένης εταιρείας.

Περιμένουμε μια ολοκληρωμένη απάντηση από την Τράπεζα της Ελλάδος και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ που θα απαντά σε όλα τα καίρια ερωτήματα και όχι μια απάντηση για τα «μάτια του κόσμου».

Υπάρχουν ή θα συνεχίσουν να λειτουργούν κρυπτόμενοι;

Read more: http://www.newsbomb.gr/ellada/apokalypseis/story/707207/aneparkis-apantisi-tis-trapezas-ellados-gia-ton-galazio-tsakaloto-kai-ton-ypodiko-trapeziti#ixzz4CKoL7UEl

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates