Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ 13 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΕΣ !!!

ΤΟΥΣ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥΣ ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ
Στάλθηκαν ήδη τα ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια από τη ΓΓΔΕ σε 20.000 μεγαλοοφειλέτες προειδοποιώντας τους ότι σε περίπτωση που μέχρι τις 27 Ιουνίου δεν εξοφλήσουν ή δεν ρυθμίσουν τις οφειλές τους τότε τα στοιχεία τους θα δοθούν στη δημοσιότητα !!!


Η αντίστροφη μέτρηση για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων όσων φορολογούμενων, φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 150.000 ευρώ έχει ήδη ξεκινήσει. Με ηλεκτρονική ειδοποίηση που έστειλε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σε περίπου 20.000 φορολογούμενους προειδοποιώντας τους ότι σε περίπτωση που μέχρι τις 27 Ιουνίου δεν εξοφλήσουν ή δεν ρυθμίσουν τις οφειλές τους τότε τα στοιχεία τους θα δοθούν στη δημοσιότητα μέσω του δικτυακού τόπου της ΓΓΔΕ.

Σημειώνεται ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων περιλαμβάνεται στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΓΓΔΕ για την αύξηση των φορολογικών εσόδων και με πρόσφατες τροποποιήσεις δεν θα δημοσιοποιούνται τα στοιχεία οφειλετών με οφειλές που τελούν σε αναστολή ή είναι ανεπίδεκτες είσπραξης.

Ειδικότερα το email που στάλθηκε έχει ως εξής:

"Αγαπητή/έ κύρια/ε,

Μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης (Δ.Ο.Υ, Τελωνεία, Ελεγκτικά Κέντρα) διαπιστώθηκε ότι την 30/05/2016 εκκρεμεί συνολική ανεξόφλητη ληξιπρόθεσμη οφειλή σας μεγαλύτερη των 150.000 ευρώ. Καλείστε να την τακτοποιήσετε έως την 27/6/2016, διαφορετικά θα δημοσιοποιηθεί σε κατάσταση οφειλετών στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1185/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1949) και 1271/2015 (ΦΕΚ Β΄ 3001) αποφάσεις του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών αντίστοιχα.

Για το είδος και το ποσό της οφειλής σας, καθώς και για την ταυτότητα οφειλής, με την οποία θα την εξοφλήσετε, έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε, από την υπηρεσία "Προσωποποιημένης Πληροφόρησης του TAXISnet" επιλέγοντας "Στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης", και από τα αρμόδια τελωνεία για τις οφειλές σας σε αυτά.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την υποβολή οποιουδήποτε, σχετικού με τη δημοσιοποίηση, αιτήματος για την οφειλή σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια για την παρακολούθηση της οφειλής, Δ.Ο.Υ., Τελωνείο ή και Ελεγκτικό Κέντρο έως την 27η Ιουνίου 2016.

Η άρση της δημοσιοποίησης ή η διόρθωση της εγγραφής στη δημοσιοποιημένη κατάσταση, λόγω μερικής ή ολικής εξόφλησης, μερικής ή ολικής υπαγωγής της οφειλής στις εξαιρέσεις που προβλέπονται ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, διενεργείται, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος του οφειλέτη, από την αρμόδια για την παρακολούθηση της οφειλής Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, Τελωνείο ή και Ελεγκτικό Κέντρο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1185/2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Παρακαλούμε να μην λάβετε υπόψη την παρούσα ειδοποίηση, εάν έχετε ήδη τακτοποιήσει την οφειλή σας".


πηγη: capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates