Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

ΜΕ 5 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 20% !!!

ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΑΠΟ 1.1.2017
Σαρωτικό χτύπημα στα εισοδήματα των αυτοαπασχολουμένων, επαγγελματιών και αγροτών αναμένεται να δώσει το ασφαλιστικό χαράτσι 20% επί του καθαρού δηλωτέου ετήσιου εισοδήματός τους από την 1/1/2017. Μεγάλοι χαμένοι αναμένεται να είναι οι έμποροι, βιοτέχνες και γενικότερα επιτηδευματίες που είναι σήμερα ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ δεδομένου ότι εξαιρούνται πλήρως από οποιαδήποτε έκπτωση από την εισφορά 20% !!!Ένα από τα βασικά "δόγματα" του νόμου Κατρούγκαλου είναι και οι "ενιαίοι κανόνες εισφορών". Ωστόσο οι διατάξεις του νόμου δείχνουν το αντίθετο στην περίπτωση της ασφαλιστικής εισφοράς 20% επί του καθαρού δηλωτέου ετήσιου εισοδήματος των αυταπασχολούμενων, των ελευθέρων επαγγελματιών, των επιστημόνων, των αγροτών και των μεγαλομετόχων (για τον κλάδο κύριας σύνταξης) που θα ισχύσει από την 1.1.2017. Ωστόσο, και μετά τις εκπτώσεις, αυξάνεται η ασφαλιστική επιβάρυνση για τους περισσότερους από όσους τις δικαιούνται. Συγκεκριμένα ο νόμος Κατρούγκαλου προβλέπει:

· Σταδιακή μετάβαση στο 20% για τους νέους επιστήμονες (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι, αλλά και οικονομολόγοι) για τα πρώτα 5 χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας τους

· "Μοίρασμα" του συντελεστή 20% μεταξύ 13,3% (για τους εργοδότες) και 6,7% (για τους μισθωτούς) στην περίπτωση των δελτίων παροχής υπηρεσιών ("μπλοκάκια). Σημειώνεται ότι η εισφορά 6,7% από τους εργαζόμενους με μπλοκάκι πρέπει να καταβληθεί ακόμη και στην περίπτωση που είναι παράλληλα ασφαλισμένοι.

· Υπαγωγή στο συντελεστή του 20% και τους μεγαλομετόχους επιχειρήσεων

· Εκπτώσεις έως 50% στους επιστήμονες (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι) με εισόδημα 7.000-58.000 ευρώ για την περίοδο 2017-2020

· Σταδιακή μετάβαση στο 20% για τους αγρότες την περίοδο 2017-22

Για όλες τις άλλες κατηγορίες αυταπασχολούμενων, επιστημόνων και ελευθέρων επαγγελματιών ισχύσει κανονικά ο συντελεστής 20% με ανώτατη, όμως, προβλεπόμενη ασφαλιστική επιβάρυνση τα 18954 ευρώ ετησίως.

Πιο αναλυτικά:

1. Νέοι επιστήμονες

Σταδιακή μετάβαση στο συντελεστή 20% (επί του 80% του μεικτού μισθού του ανειδίκευτου εργάτη) για τα πρώτα πέντε χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας του με τον ακόλουθο τρόπο:

· 14% για τα πρώτα δύο χρόνια

· 17% για τα επόμενα τρία χρόνια

· 20% στον 6ο χρόνο

2. "Μπλοκάκια"

Ο εργαζόμενος με δελτίο παροχής υπηρεσίων πρέπει να καταβάλλει το 6,7% του εισοδήματος ως εισφορά για την κύρια σύνταξη.

Το υπόλοιπο 13,3% θα πρέπει να το καταβάλλει ο εργοδότης του.

3. Μέτοχοι επιχειρήσεων

Στο συντελεστή 20% υπάγονται και οι ακόλουθες κατηγορίες :

· Τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον
· Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών.
* Οι μέτοχοι των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων "επί κομίστρω" με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης.
* Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.
* Ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

4. Επιστήμονες (μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι)

Προβλέπονται εκπτώσεις έως 50% για όσους δηλώνουν 7000-58000 ευρώ ετησίως με βάση την παρακάτω κλίμακα:

5. Αγρότες

Σταδιακή μετάβαση στο συντελεστή 20% με τους εξής ρυθμούς :

· 14% το 2017

· 16% το 2018

· 18% το 2019

· 19% το 2020

· 19,5 το 2021

· 20% το 2022πηγη: capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates