Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ !!!

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΩΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΝΕΧΥΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤ
Η διαχείριση των κόκκινων δανείων θα αποτύχει και θα καταρρεύσει ο μύθος των ανταλλαγμάτων μετά την αξιολόγηση για τις ελληνικές τράπεζες !!!
Η διαχείριση των προβληματικών δανείων θα αποτύχει στην Ελλάδα


Έχει καλλιεργηθεί με δόσεις μεγάλης υπερβολής η προσδοκία ότι από την διαχείριση των NPLs και NPE θα προκύψουν σημαντικά οφέλη στις τράπεζες ενώ τα ανταλλάγματα που θα δοθούν μετά την αξιολόγηση θα καταστήσουν τις τράπεζες επενδυτικό Ελντοράντο. 

Μετά από πολύ προσεκτική έρευνα, αποτιμώντας τις επιδόσεις της Ιρλανδικής ΝΑΜΑ, της Ισπανικής εταιρίας διαχείρισης NPLs και βεβαίως των ελληνικών bad bank εξάγονται ορισμένα συμπεράσματα τα οποία δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά.
Να ληφθεί υπόψη ότι οι επιδόσεις της ΝΑΜΑ στην Ιρλανδία ήταν κατώτερες των περιστάσεων όταν η οικονομία αναπτυσσόταν περί το 6%.

Πρωτίστως να αναφερθεί ότι τα NPE τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα φθάνουν τα 112 δισεκ. ευρώ με βάση επίσημα στοιχεία. Όμως αν συμπεριληφθούν και οι αναδιαρθρώσεις που έχουν συντελεστεί και εμφανίζουν εικονικά ότι η κατάσταση βελτιώνεται τότε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μπορεί να αγγίζουν τα 120 δισεκ. και να αντιστοιχούν στο 53% των δανείων περιλαμβανομένου και του δημοσίου. 

Πριν αναλύσουμε γιατί η διαχείριση των NPLs είναι ουτοπία θα πρέπει αποτιμήσουμε τις επιδόσεις της Ιρλανδικής ΝΑΜΑ. 

Η Ιρλανδική οικονομία εμφάνισε ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ ρεκόρ 6% το 2015 και στόχος είναι 4,5% το 2016
Η ανεργία το 2015 ήταν 9,5% ενώ στόχος είναι 8,7% το 2016.
Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ που καθορίζει τον ετήσιο παραγόμενο πλούτο και η ανεργία διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αύξηση ή μείωση των NPLs των προβληματικών δανείων.
Στην Ελλάδα το ΑΕΠ το 2016 θα είναι μάλλον -0,5% δηλαδή θα παραμείνει η ύφεση και η ανεργία περίπου στο 25%.

Προφανώς οι αριθμοδείκτες της Ιρλανδίας είναι μακράν καλύτεροι από τους αριθμοδείκτες της Ελλάδος.

Η Ιρλανδία εμφανίζει ρεκόρ αύξησης ΑΕΠ και η Ελλάδα σε ύφεση.
Με αυτή την τεράστια οικονομική απόκλιση η NAMΑ η εταιρία διαχείρισης NPLs της Ιρλανδίας δείχνει τον δρόμο στην αξιοποίηση των NPLs.
Η NAMA διαχειρίζεται προβληματικά στεγαστικά δάνεια ονομαστικής αξίας 74,2 δισεκ.
Η αγοραία αξία των εξασφαλίσεων είναι 32,4 δισεκ.
Η αγοραία αξία των δανείων είναι 26 δισεκ. δηλαδή απομείωση -65% επί της ονομαστικής αξίας.
Η ΝΑΜΑ πούλησε 5,13 δισεκ. δάνεια, οι εισπράξεις φθάνουν έως τώρα τα 21 δισεκ. και τα κέρδη το 2014 ήταν μόλις 458 εκατ.
Σωρευτικά σε 3-4 χρόνια η ΝΑΜΑ έχει κερδίσει 1,9 δισεκ.

Πως μεταφράζονται όλα αυτά στην περίπτωση των ελληνικών τραπεζών με προβληματικά δάνεια και ανοίγματα;

Οι επιδόσεις της ΝΑΜΑ στην Ιρλανδία πρέπει να αποτιμηθούν με βασικό γνώμονα ετήσια ανάπτυξη 6% όπερ σημαίνει μεγάλη αύξηση του παραγόμενου εθνικού πλούτου.

Η διαχείριση των προβληματικών δανείων θα αποτύχει στην Ελλάδα


Ως κριτήριο σε αυτή την ανάλυση θα πάρουμε τα 112 δισεκ. NPE τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.
Οι τράπεζες έχουν διενεργήσει μαζί με τα 13 δισεκ. προβλέψεις του 2015 περίπου 56 δισεκ. ευρώ σωρευτικές προβλέψεις.
Επίσης θα πάρουμε ως παράδειγμα την bad bank ATE στην οποία γίνεται χρηστή διαχείριση αλλά με την ιδιαιτερότητα ότι δεν έχει μεγάλο χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπου αναμένονται οι μεγαλύτερες επιδόσεις.
Η bad bank ATE έχει πετύχει εισπράξεις 560 με 600 εκατ σε 3 χρόνια και έσοδα 170 εκατ ευρώ σε συνολικό αρχικό χαρτοφυλάκιο 4,950 δισεκ. ευρώ.
Οι εισπράξεις φθάνουν το 12% των υπό διαχείριση assets στην 3ετία και τα έσοδα το 3,4% των υπό διαχείριση assets.
Με την στρατηγική της ενεργητικής διαχείρισης που αποτελεί και την βασική στρατηγική των τραπεζών στα κόκκινα δάνεια και NPLs είναι μαθηματικώς βέβαιο ότι οι εισπράξεις στην 3ετία είναι αμφίβολο αν φθάσουν τα 15 δισεκ. στα 112 δισεκ. και τα έσοδα τα 4 δισεκ.
Η ενεργητική διαχείριση των κόκκινων δανείων ωστόσο εμπεριέχει και άλλα επικίνδυνα ρίσκα όπως η περίπτωση του ΝΙΚΑ όπου ενώ η πρόταση της Eurobank είναι πολύ ενδιαφέρουσα υπάρχουν νομικές επιπλοκές από ανταγωνιστικά συμφέροντα.
Ο κίνδυνος να βρεθούν οι τράπεζες κατηγορούμενες από αγωγές ή μηνύσεις αλλότριων συμφερόντων δεν αποτελεί εικασία αλλά πραγματικό, ρεαλιστικό κίνδυνο. 

Προβάλλεται το επιχείρημα ότι οι πωλήσεις προβληματικών δανείων θα δώσει μεγάλη ώθηση στις τράπεζες.
Αυτός είναι ένας μύθος γιατί αυτό που έχει αξία και σημασία δεν είναι να εμφανιστούν funds για να αγοράσουν προβληματικά δάνεια αλλά σε ποια τιμή.
Οποιαδήποτε τιμή κάτω από το 45% της ονομαστικής αξίας των προβληματικών δανείων σε μέσους όρους είναι απώλεια για τις τράπεζες. 

Μα διαθέτουν εγγυήσεις που υπερκαλύπτουν τα δάνεια από 100% έως 120% αναφέρουν οι τράπεζες;
Ας δώσουμε ένα παράδειγμα.
Αν δει κανείς τα εκτός ισολογισμού στοιχεία ενεργητικού της ΑΤΕ bad bank θα διαπιστώσει ότι το ενεργητικό της bad bank είναι 2,7 δισεκ. και τα στοιχεία εκτός ισολογισμού 10,7 δισεκ.
Τι είναι αυτά τα 10,7 δισεκ. είναι οι εξασφαλίσεις που έχει η bad bank ATE αλλά η λογιστική τους αξία είναι 10,7 δισεκ. η πραγματική τους αξία είναι αμφίβολο αν φθάνει τα 1 με 2 δισεκ.
Αυτό συμβαίνει και στις τράπεζες όταν αναφέρουν ότι διαθέτουν καλύμματα, εξασφαλίσεις για το σύνολο των προβληματικών τους δανείων.
Αν η αξία των πραγματικών καλυμμάτων έναντι των προβληματικών δανείων ήταν στο 100% τότε οι τράπεζες θα μπορούσαν να ανακτήσουν το 70% των προβληματικών δανείων.
Αυτό όμως δεν συμβαίνει. 

Πίσω λοιπόν από τις εντυπωσιακές αναφορές ότι θα έρθουν οι ξένοι και θα αγοράσουν προβληματικά δάνεια αποκρύπτεται το πιο ουσιαστικό στοιχείο που είναι η τιμή.
Οι αγορές προβληματικών δανείων με premium δεν υφίσταται άρα το ζήτημα είναι πόσο θα είναι το discount επί του σκέλους των δανείων που δεν καλύπτεται με προβλέψεις.
Αν υποθέσουμε ότι τα ξένα funds αγοράσουν στο 30% της ονομαστικής αξίας δάνεια π.χ. 20 δισεκ. ευρώ ξέρετε τι σημαίνει αυτό για τις τράπεζες ζημία περίπου 3 δισεκ.
Οι αγορές δανείων από ξένα funds ωστόσο επιταχύνουν την διαδικασία εξυγίανσης των χαρτοφυλακίων δανείων δεν βελτιώνουν πρακτικά την κερδοφορία.

Ο μύθος των ανταλλαγμάτων που θα λάβει η Ελλάδα μετά την αξιολόγηση καταρρέει.....

Έχει καλλιεργηθεί εσφαλμένα η εντύπωση ότι μετά την αξιολόγηση επειδή τον Ιούνιο του 2016 θα ενταχθούν τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα δοθούν τέτοιας κλίμακας ανταλλάγματα τα οποία θα δώσουν ώθηση στην οικονομία.
Πρόκειται για ένα ψευδεπίγραφο μύθο που καταρρέει.
Γιατί;
Ας δούμε με ψυχραιμία τα δεδομένα.
1)Οι ελληνικές τράπεζες θα ωφεληθούν από την ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης έχουν πολλοί υποστηρίξει.
Όμως ποιο είναι το όφελος σε αριθμούς;
Από το κρατικό χρέος το όφελος είναι 2,4 δισεκ. για τις τράπεζες γιατί τόσο ελληνικό χρέος διαθέτουν.
2)Από την αποδοχή επιπρόσθετων assets ως εγγύηση από την ΕΚΤ και ταυτόχρονα από την μείωση των haircuts στα υφιστάμενα collaterals το θεωρητικό όφελος είναι 12,5 δισεκ. με 13,5 δισεκ.

Συνολικά λοιπόν το όφελος σε ρευστότητα των τραπεζών από τα ανταλλάγματα που θα υπάρξουν λόγω της αξιολόγησης δεν θα ξεπερνάει τα 16,5 δισεκ.
Αυτό το όφελος όμως είναι θεωρητικό γιατί;
Ήδη το μεγαλύτερο μέρος των assets οι τράπεζες το χρησιμοποιούν ως εγγύηση στην ΕΚΤ.
Στα 102-103 δισεκ. που δανείζονται από το ευρωσύστημα καταβάλλουν εγγυήσεις περί τα 200 δισεκ. σχεδόν το σύνολο των υγιών περιουσιακών τους στοιχείων.
Άρα το τελικό καθαρό όφελος σε ρευστότητα από τα ανταλλάγματα ίσως να μειωθεί στα 8-9 δισεκ.
Τα 8 με 9 δισεκ. αντιστοιχούν στο 10% του χάσματος που υπάρχει μεταξύ δανείων και καταθέσεων περίπου 85 δισεκ.
Άρα τα ανταλλάγματα ουσιαστικά είναι σχεδόν ασήμαντα για τις ελληνικές τράπεζες.
Ταυτόχρονα οι οίκοι αξιολόγησης φαίνεται να οριοθετούν το μέγιστο της αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας στην κλίμακα Β+ δηλαδή 4 κλίμακες χαμηλότερα από την investment grade. 

O μύθος των ανταλλαγμάτων έχει καταρρεύσει.
Βέβαια μετά την αξιολόγηση και άπαξ και οι τιμές των ομολόγων θα ανακάμψουν μέχρι την ζώνη των 101 με 102 μονάδων βάσης οι τράπεζες θα μπορούν να εκδίδουν καλυμμένα ομόλογα σε λογικές τιμές και εν συνεχεία θα τα καταθέτουν στην ΕΚΤ ως εγγύηση για να λαμβάνουν ρευστότητα με επιτόκια όχι 1,50% του ELA αλλά 0% της ΕΚΤ.
Στα ανταλλάγματα όμως θα συμπεριληφθεί και το χρέος και μια επιμήκυνση 17,5 ετών θα είναι ένα βήμα προς τα εμπρός υποστηρίζουν πολλοί.
Ας υποθέσουμε ότι αυξάνεται ο χρόνος αποπληρωμής σε 17,5 χρόνια από 32,5 σε 50 χρόνια.
Επίσης ας υποθέσουμε ότι αποφασίζουν να αποδεχθούν όλα τα επιτόκια δανείων να είναι σταθερά και όχι κυμαινόμενα.
Η Ελλάδα έχει δανειστεί 240 δισεκ. ευρώ περίπου από τους μηχανισμούς πλην των εκδόσεων ομολόγων, εντόκων και δανείων από τρίτους.
Με αναγωγή σε παρούσες αξίες το όφελος θα ήταν 40-45 δισεκ. προσέξτε σε αναγωγή του μελλοντικού οφέλους σε παρούσες αξίες.
Αυτή είναι λογιστική ερμηνεία.
Με όρους πραγματικούς η ετήσια μείωση θα είναι περί τα 3 δισεκ. ευρώ σε τοκοχρεολύσια.
Η παρελθούσα συμφωνία προσδιόριζε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πληρώνει πάνω από το 15% του ΑΕΠ σε τοκοχρεολύσια ετησίως.
Με εξαίρεση το 2016 ωστόσο όλες οι άλλες χρονιές π.χ. 2018 τα τοκοχρεολύσια αγγίζουν το 5% του ΑΕΠ.
Με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων από 32,5 χρόνια στα 50 χρόνια επέκταση 17,5 χρόνια μειώνεται ο μέσος όρος τοκοχρεολυσίων ως προς το ΑΕΠ μειώνεται σχεδόν 50% ή με όρους τόκων από 5,9 δισεκ. σε 2,8 με 3 δισεκ.
Η περίφημη λύση για το χρέος είναι μια κατά φαντασία λύση που στρατηγικά δεν απομειώνει το χρέος των 322 δισεκ. αλλά διευκολύνει την αποπληρωμή του σε ετήσια βάση.
Ανάλογη λύση είχε επιτύχει η ελληνική κυβέρνηση και το 2012.

ΠΗΓΗ
www.bankingnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates