Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2016

ΑΛΕΞΗ, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ !!! ΚΑΝΤΟ ΟΠΩΣ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ !!!

500 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΙΚΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Με τη χορήγηση ειδικής κάρτας-bonus, δλδ χωρίς την ανάγκη εκταμίευσης μετρητών από τα ταμεία των τραπεζών και χωρίς να απαιτείται η αύξηση της νομισματικής κυκλοφορίας (κέρματα + τραπεζογραμμάτια), αφού λεφτά δεν υπάρχουν ούτε στην Ιταλία !!!
Αν θέλει η κυβέρνηση, μπορεί να το εφαρμόσει άμεσα και στην Ελλάδα !!!
Famiglie in crisi, arrivano i nuovi bonus Carta famiglia e bonus ai nuclei numerosi
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che ne gestisce i fondi diventa realtà il bonus da 500 euro per le famiglie in difficoltà che sarà erogato dall’Inps !!!

Possono richiederlo le famiglie con 4 o più figli che abbiano già beneficiato dell’assegno per i tre figli minori concesso dal Comune di appartenenza e con Isee non superiore a 8.500 euro.

Ne usufriranno quasi 72 mila nuclei, che percepiranno le risorse direttamente dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale senza bisogno di specifica richiesta.

Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 35 del 2016) prevede aiuti «nel limite di 45 milioni di euro per l’anno 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, il riconoscimento di buoni per l’acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiori a quattro» in possesso dei requisiti. L’ammontare di tali risorse residue, aggiunge il decreto, sarà «ripartito tra tutti i beneficiari».

Lo ha annunciato il deputato Mario Sberna, (Democrazia Solidale-Centro Democratico) autore dell’emendamento che ha introdotto il bonus – che ha parlato di un altro intervento in arrivo per i nuclei in difficoltà.

Il riferimento è alla cosiddetta “Carta Famiglia”, provvedimento della legge di Stabilità 2016 che mette in atto, per chi vive in condizioni critiche di poter avere sconti sull’acquisto di beni o servizi e riduzioni tariffarie varie attraverso convenzioni con i soggetti pubblici o privati che vorranno convenzionarsi.

Per i tempi e le modalità di attuazione della Carta Famiglia, si dovrà invece attendere il 23 febbraio quando sarà illustrata nell’aula della Camera.


ΠΗΓΗ
http://www.italiaora.net/famiglie-crisi-arrivano-nuovi-bonus-carta-famiglia-bonus-ai-nuclei-numerosi/

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates