Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ;;; ΜΑΘΕ ΑΠΟ ΤΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙΣ !!!

ΦΩΤΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 9.000 ΕΩΣ 10.000 ΕΥΡΩ
Η επιβολή προστίμου από το ΙΚΑ για ανασφάλιστο εργαζόμενο 
που  δεν έχει αποτυπωθεί στους οικείους Πίνακες Προσωπικού !!!Με σκοπό την πάταξη της ανασφάλιστης εργασίας, η οποία, δυστυχώς, απαντάται ολοένα και συχνότερα στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια, η Πολιτεία έχει θεσπίσει αυστηρό θεσμικό πλαίσιο και ιδιαίτερα υψηλά πρόστιμα σε περίπτωση που βρεθεί ανασφάλιστος εργαζόμενος σε μία επιχείρηση, ήτοι εργαζόμενος που ενώ εργάζεται δεν έχει αποτυπωθεί στους οικείους Πίνακες Προσωπικού.

Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθ. Φ11321/11115/802/02-06-2014 Υπουργική Απόφαση, εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση διάταξης του άρθρου 20 Νόμου 4255/2014 αναφορικά με την τροποποίηση των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης ( Ε.ΥΠ.Ε.Α. ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από την 1η Ιουνίου 2014, για την ανωτέρω παράβαση, ήτοι την Απασχόληση Εργαζομένου χωρίς αυτός να είναι δηλωμένος νόμιμα και ασφαλισμένος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ορίζεται ως πρόστιμο, με την οικεία εκδιδόμενη Πράξη Επιβολής Προστίμου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το οποίο προκύπτει ως εξής:

Α. Για υπάλληλο: ο κατώτατος νόμιμος νομοθετημένος μισθός, μη προσαυξημένος για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί (18) δεκαοκτώ μήνες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο – υπάλληλο ανάλογα με την ηλικιακή διάκριση που θεσπίζει η υποπαράγραφος ΙΑ 11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 και
Β. Για εργατοτεχνίτη: το κατώτατο νόμιμο νομοθετημένο ημερομίσθιο, μη προσαυξημένο για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί τετρακόσιες τρεις (403) ημέρες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο − εργατοτεχνίτη, ανάλογα με την ηλικιακή διάκριση που θεσπίζει η υποπαράγραφος ΙΑ 11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.

Συγκεκριμένα για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο ισχύουν τα παρατιθέμενα στον κάτωθι συγκεντρωτικό Πίνακα:

Α. ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
Μισθός
Χ Μήνες Εργασίας
Επιβαλλόμενο Πρόστιμο
ηλικίας άνω των 25 ετών
586,08€
18
10.549,44€
ηλικίας κάτω των 25 ετών
510,95€
18
9.197,10€
Β. ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗ
Ημερομίσθιο
Χ Ημέρες Εργασίας
Επιβαλλόμενο Πρόστιμο
ηλικίας άνω των 25 ετών
26,18€
403
10.550,54€
ηλικίας κάτω των 25 ετών
22,83€
403
9.200,49€

Η επιχείρηση στην οποία επιβάλλεται το ανωτέρω πρόστιμο, διά της οικείας εκδιδόμενης από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πράξης Επιβολής Προστίμου έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή ουσίας, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση της Πράξης Επιβολής Προστίμου στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο.
Περαιτέρω, η επιχείρηση κατά της οποίας εκδίδεται τέτοιου είδους Πράξη Επιβολής Προστίμου από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει το δικαίωμα να επιδιώξει ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου και την αναστολή εκτέλεσης της σε βάρος της Πράξης Επιβολής Προστίμου, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις προς τούτο, ήτοι, μεταξύ άλλων, εφόσον πιθανολογείται η επέλευση σε αυτήν (την επιχείρηση) ανεπανόρθωτης βλάβης σε περίπτωση μη αναστολής της και πιθανολογείται βάσιμα η ευδοκίμηση της σχετικής προσφυγής. 
- See more at: http://marketnews.gr/article/389891/h_epibolh_prostimou_apo_to_ika_gia_anasfalisto_ergazomeno#sthash.JO4wWIDX.dpuf

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates