Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: Η ΑΔΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΤΗΣ FORTHNET ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΕ 100 ΔΟΣΕΙΣ !!!

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΕ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4321/2015
Πέραν αυτού όμως η Forthnet έλαβε ειδοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για την καταβολή του τιμήματος (ποσοστό επί των εσόδων από παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών που προβλέπει ο νόμος) που αφορά στις χρήσεις 2011, 2012 και 2013, το οποίο αποτιμήθηκε σε 14.864.862 ευρώ, και ρυθμίστηκε κι αυτό με το Ν.4321/2015 προς καταβολή σε 100 δόσεις έως το έτος 2023 !!!
Εντούτοις τα μέλη του ΔΣ της Forthnet στο 9μηνο του 2015 έλαβαν αμοιβές 448.000 ευρώ !!!
Απίστευτο και όμως ελληνικό.Εταιρία η οποία υπέγραψε σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο για παροχή συνδρομητικής τηλεόρασης το 2014 με συγκεκριμένο τίμημα τελικά πληρώνει μέρος του τιμήματος σε 100 δόσεις!

Πρόκειται για τη Forthnet όπου στη σύμβαση που υπέγραψε με το ελληνικό δημόσιο το κόστος της άδειας ανήλθε σε € 2.176.375. Η εταιρία όμως δεν είχε αποπληρώσει το ποσό και αντί να χάσει την άδεια διακανόνισε με βάση το νόμο 4321/2015.

Συγκεκριμένα η Forthnet κατά την 21 Μαΐου 2015 είχε οφειλόμενο ποσό αδείας για παροχή συνδρομητικής τηλεόρασης € 362.792 και το διακανόνισε σε 100 δόσεις.Πέραν αυτού όμως ο Όμιλος, εντός του Β’ τριμήνου 2015, έλαβε ειδοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, για την καταβολή του τιμήματος (ποσοστό επί των εσόδων από παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών που προβλέπει ο νόμος) που αφορά στις χρήσεις 2011, 2012 και 2013, το οποίο αποτιμήθηκε σε €14.864.862, και ρυθμίστηκε με το Ν.4321/2015 προς καταβολή σε 100 δόσεις έως το έτος 2023.

Η ρύθμιση αυτή όμως δεν ισχύει καθώς άλλαξε ο νόμος για τις 100 δόσεις και αυξήθηκε το επιτόκιο με συνέπεια να αυξηθεί το ποσό που τελικά θα καταβληθεί σε 100 δόσεις κατά 1 εκ ευρώ περίπου.
Επίσης στις 2 Νοεμβρίου 2015 , ο όμιλος ρύθμισε σε 24 δόσεις την υποχρέωσή προς απόδοση μέρους των εσόδων από συνδρομητικές υπηρεσίες για την χρήση 2014 ποσού € 3.165.697.
Ουσιαστικά δηλαδή έχε σταματήσει να πληρώνει τις υποχρεώσεις που αφορούν στην αδειοδότηση και λειτουργία της και έχει κάνει ρυθμίσεις.

Και όλα αυτά συνέβησαν σε μια στιγμή που η Forthnet βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση γεγονός που απεικονίζεται και στις οικονομικές καταστάσεις εννιαμήνου όπου οι ορκωτοί ελεγκτές αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι οι ληξιπρόθεσμες δόσεις δανείων της Forthnet έφτασαν στα 180 εκ Ευρώ ενώ την ίδια στιγμή το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση η εταιρία πλέον να καλύψει τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2015 το σύνολο των ομολογιακών δανείων ύψους € 324,7 εκατ. και € 100,0 εκατ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία, αντίστοιχα, διατήρησαν την κατηγοριοποίηση τους ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η απεικόνιση των ομολογιακών δανείων ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είχε, μεταξύ άλλων, ως συνέπεια την 30 Σεπτεμβρίου 2015 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας να υπερβαίνουν κατά € 402,0 εκατ. περίπου και € 41,5 εκατ. περίπου, αντίστοιχα, τις βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις τους.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στα πλαίσια των συζητήσεων για την αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων του Oμίλου οι δανείστριες τράπεζες διενέργησαν ανεξάρτητο οικονομικό έλεγχο (financial due diligence) ο οποίος ολοκληρώθηκε εντός του Οκτωβρίου 2015.
Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη ανεξάρτητος νομικός έλεγχος, ενώ στο επόμενο διάστημα θα διενεργηθεί και ανεξάρτητη επισκόπηση επιχειρηματικού σχεδίου (Independent Business Review) του Oμίλου.

Το εξωφρενικό πάντως σε αυτή τη δυσμενή οικονομική συγκυρία είναι ότι τα Εκτελεστικά και μη Εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Forthnet στο εννιάμηνο του 2015 έλαβαν αμοιβές 448 χιλιάδες ευρώ από 312 χιλιάδες ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014!!!

πηγη: bankingnews.grΔεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates