Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

ΧΑΘΗΚΑΝ 24.674 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ !!!

ΡΕΚΟΡ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
Μια στις δύο νέες θέσεις εργασίας είναι μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασία !!!

Οι περισσότερες θέσεις απασχόλησης από το Νοέμβριο του 2013 χάθηκαν το Νοέμβριο του 2015, σύμφωνα με την μηνιαία έκθεση του πληροφοριακού συστήματος "Εργάνη".

Συγκεκριμένα χάθηκαν 24.674 θέσεις απασχόλησης το Νοέμβριο του 2015. Αντίθετα το Νοέμβριο του 2014 χάθηκαν 20.331, ενώ το Νοέμβριο του 2013 χάθηκαν 17.214.

Στο διάστημα, όμως, Ιανουαρίου – Νοεμβρίου το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων παραμένει θετικό, μιας και προσλήφθηκαν 91.874 περισσότερα άτομα από όσο απολύθηκαν. Ωστόσο το πλεόνασμα αυτό είναι μικρότερο από εκείνο του 2014 (99.956) και του 2013 (113.489)

Πίνακας : Ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων

 (σε νέες θέσεις εργασίας)
Ισοζύγιο Ροών
Νοεμβρίου
Ισοζύγιο Ροών                   Ιανουαρίου - Νοεμβρίου
2001
-11.099
59.167
2002
-20.893
83.142
2003
-22.288
48.275
2004
-30.303
47.735
2005
-27.965
29.152
2006
-27.665
28.656
2007
-27.169
17.395
2008
-36.596
27.522
2009
-35.512
-56.345
2010
-52.530
-62.695
2011
-55.855
-100.137
2012
-34.138
-50.965
2013
-17.214
113.489
2014
-20.331
99.956
2015
-24.674
91.874Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Νοεμβρίου 2015, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 141.709, ενώ οι αποχωρήσεις σε 166.383. Από τις 166.383 συνολικά αποχωρήσεις, οι 53.244 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 113.139 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των ισοζυγίων των δύο μηνών, Νοέμβριος 2015 και Νοέμβριος 2014, προκύπτει αρνητική επίδοση κατά 4.343 θέσεων εργασίας για τον Νοέμβριο 2015 (αρνητικό ισοζύγιο 24.674 θέσεων εργασίας, έναντι αρνητικού ισοζυγίου 20.331 τον Νοέμβριο του 2014).

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι όπως προκύπτει και από τα επίσημα καταγεγραμμένα στοιχεία από το 2001 μέχρι και σήμερα ο μήνας Νοέμβριος παρουσιάζει πάντα αρνητικό ισοζύγιο.

Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Νοέμβριος 2015, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.667.024 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.575.150, εκ των οποίων οι 923.394 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 651.756 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Tο ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου ενδεκάμηνου του 2015 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 91.874 νέες θέσεις εργασίας και είναι χαμηλότερο κατά 8.082 θέσεις εργασίας, από το αντίστοιχο ισοζύγιο του πρώτου ενδεκάμηνου του 2014, που ήταν επίσης, θετικό κατά 99.956 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας ωστόσο την τρίτη υψηλότερη επίδοση πρώτου ενδεκάμηνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.

Δημήτρης Κατσαγάνης

πηγη: capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates