Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

ΕΤΣΙ ΔΙΝΟΤΑΝ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΕ !!! ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤτΕ !!!

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΗΛΙΑΚΟΥ & ΜΙΧΑ
Το μεγάλο σκάνδαλο της ΑΤΕ !!!

Πως έδιναν οι διοικήσεις δάνεια εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς εξασφαλίσεις !!!

Οι πρώτες διώξεις για το σκάνδαλο της Αγροτικής Τράπεζας είναι γεγονός. Την Παρασκευή το μεσημέρι η Εισαγγελία Διαφθοράς άσκησε ποινικές διώξεις εναντίον 27 κορυφαίων αξιωματούχων της ΑΤΕ. Μεταξύ αυτών όπως αναφέρουν αξιόπιστες πληροφορίες του τέως διοικητή κ. Δημήτρη Μηλιάκου. Η Εισαγγελία κατόπιν εντολής της κ. Ελένης Ράικου (την υπόθεση χειρίστηκαν οι κυρίες Παπανδρέου και Τριανταφύλλου) σύμφωνα με πληροφορίες εξέτασε 2 περιπτώσεις δανείων που δόθηκαν και ζημίωσαν την πρώην ΑΤΕ . Επρόκειτο για δάνεια και των εταιρειών «Χαράλαμπος Μίχας ΑΕΒΕ Κρεάτων», «Εκκοκκιστήρια Λιβαδειάς Μίχας ΑΕΒΕ». Σύμφωνα με πηγές της Εισαγγελίας Διαφθοράς ποινική δίωξη ασκήθηκε και εναντίον του ιδιοκτήτη των εταιριών αυτών κ. Χ.Μίχα. Σημειώνεται ότι τώρα οι Εισαγγελείς Διαφθοράς εξετάζουν η υπόθεση των δανείων του Απόστολου Αλλαμανή από την ΑΤΕ. Η υπόθεση αναμένεται να ολοκληρωθεί σε λίγες εβδομάδες.


Δημήτρης Μηλιάκος, τέως πρόεδρος ΑΤΕ

Το πόρισμα της ΤτΕ 
Η Τράπεζα της Ελλάδος πριν από μήνες είχε παραδώσει πόρισμα της στην Αρχή για το
Ξέπλυμα του Μαύρου χρήματος και στην Εισαγγελία Διαφθοράς. Όπως χαρακτηριστικά αναφερόταν: «Το εγκληματικό προϊόν που αποκόμισαν οι δανειολήπτριες εταιρείες ανεμείχθη με άλλα νομίμως κατεχόμενα από αυτές περιουσιακά στοιχεία, το διοχέτευσαν μέσω του τραπεζικού συστήματος σε διάφορους τραπεζικούς λογαριασμούς τους και το χρησιμοποίησαν στις επιχειρήσεις τους, αποκρύπτοντας την αληθή προέλευσή του, με σκοπό πάντοτε τη νομιμοποίησή του.
Ως επί το πλείστον, οι ανωτέρω εταιρείες έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική θέση (καθεστώς εκκαθάρισης ή εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή)».

Ενώ επισημαίνεται ότι θα δεσμευτούν περιουσιακά τους στοιχεία αντίστοιχης αξίας με τα χρήματα που χάθηκαν, καθώς «το εγκληματικό προϊόν δεν έγινε δυνατόν να εντοπιστεί και να δεσμευτεί αυτούσιο».

Στο πόρισμα αναφερόταν σχετικά ότι:

Διενεργήθηκαν υψηλόποσες πιστοδοτήσεις επενδυτικού χαρακτήρα, που εξ αντικειμένου ενέχουν υψηλό πιστωτικό κίνδυνο, πόσω μάλλον όταν αφορούν επεκτατικές κινήσεις των δανειοληπτών. Κατά τον χρόνο έγκρισης λαμβάνονταν εξασφαλίσεις (μετοχές), οι οποίες όμως, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους, δεν αντιστάθμιζαν αποτελεσματικά τον υπόψη κίνδυνο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι εν λόγω εξασφαλίσεις ουδέποτε ρευστοποιήθηκαν.
Δεν παρακολουθήθηκε πάντα η διάθεση των δανειακών κεφαλαίων, για τον σκοπό για τον οποίον παρασχέθηκαν, «ακυρωμένου» έτσι του σκεπτικού των συναφών αποφάσεων.
Περαιτέρω, η μεταφορά δανείων από – σε εταιρεία Ομίλου, επιβάρυνε δυσανάλογα τη χρηματοοικονομική τους κατάσταση, καθιστώντας αυτές ταχύτερα, ίσως, προβληματικές.
Για χρηματοδοτήσεις, που αφορούσαν παραγωγικά προγράμματα επιχειρήσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων λήφθηκαν οιονεί εξασφαλίσεις (πλασματικό ενέχυρο), γεγονός που σε συνδυασμό με την ανεπαρκή παρακολούθηση από τα καταστήματα συνεργασίας, οδήγησε στη διεύρυνση της τελικής ζημιάς.
Συνεχίστηκε η πιστοδοτική στήριξη, με διεύρυνση μάλιστα των ανοιγμάτων, επιχειρήσεων με ασθενή διαχρονικά χρηματοοικονομική διάρθρωση ελεγχόμενων από αφερέγγυους φορείς. Η παύση των συναφών ζημιογόνων δραστηριοτήτων (stop loss) επήλθε με καθυστέρηση και οδηγούμενη μάλλον από τη διακοπή της λειτουργίας των ίδιων επιχειρήσεων.
Παρασχέθηκαν ρυθμίσεις χωρίς επαρκή τεκμηρίωση της βιωσιμότητάς τους, που σε συνδυασμό με τον καθορισμό μακρών περιόδων χάριτος και κεφαλαιοποίησης των τόκων που, αφενός μετέθεταν χρονικά τον κίνδυνο αθέτησης και αφετέρου περιόριζαν τις δυνατότητες στενής παρακολούθησης των εξελίξεων και έγκαιρης λήψης διορθωτικών μέτρων.
Δεν προκύπτει να αξιοποιήθηκαν κατάλληλα εκθέσεις της Εσωτερικής Επιθεώρησης της Τράπεζας, που αναφέρονταν σε διαπιστωμένες αδυναμίες ως προς τη διαχείριση συγκεκριμένων πιστοδοτήσεων».

Οι εταιρίες του Χ. Μίχα

Για την εταιρεία «Χαράλαμπος Μίχας ΑΕΒΕ Κρεάτων» αναφέρεται συμπερασματικά: «Η ΑΤΕ στη διετία 3/2008 – 3/2010 διεύρυνε σε σημαντικό βαθμό τους πιστοδοτικούς κινδύνους με την εταιρεία, παρά τα σοβαρά αρνητικά στοιχεία, που είχε στη διάθεσή της, η ύπαρξη των οποίων καθιστούσε επιβεβλημένη την ουσιαστική, τουλάχιστον τεκμηρίωση των εγκριτικών αποφάσεων. Εξίσου επιβεβλημένη ήταν και η λήψη δραστικότερων μέτρων, κατόπιν της μεταφοράς των εργασιών στη νέα εταιρεία του φορέα».

Το υπόλοιπο του οφειλόμενου κεφαλαίου του δανείου της εταιρείας, το οποίο συνιστά το εγκληματικό προϊόν (ζημία της ΑΤΕ), ανερχόταν, σύμφωνα με στοιχεία της 30/4/2015 της υπό ειδική εκκαθάριση ΑΤΕ, σε 35 εκατ. με την αξία των διασφαλίσεων να είναι 4 εκατ. ευρώ.

Για τα «Εκκοκκιστήρια Λιβαδειάς Μίχας ΑΕΒΕ» αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «συνολικά η ΑΤΕ ακολούθησε από τα τέλη του 2007 επεκτατική πιστοδοτική πολιτική συμμετέχοντας στους κινδύνους, που ανέλαβε ο φορέας, χωρίς να ενισχύσει αποτελεσματικά τις δικλίδες ελέγχου. Η απουσία ουσιαστικής παρακολούθησης των εξελίξεων, σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες του Καταστήματος συνεργασίας, δεν επέτρεψαν την έγκαιρη αποκάλυψη της συναλλακτικής τακτικής του φορέα, που εν τέλει οδήγησε στην απώλεια των όποιων διασφαλιστικών περιθωρίων».

Το υπόλοιπο του οφειλόμενου κεφαλαίου του δανείου της εταιρείας, το οποίο συνιστά το εγκληματικό προϊόν, ανερχόταν, σύμφωνα με στοιχεία της 30/4/2015, σε 16 εκατ . ευρώ, με την αξία των διασφαλίσεων να είναι μόλις 275.000 ευρώ. Απόστολος Αλλαμανής. Ετών 65. Τέως μέτοχος ΑΛΤΕ και νυν συγγραφέας

Οι εταιρίες του Απόστολου Αλλαμανή

To πόρισμα αναφέρει με λεπτομέρειες πώς έγινε η δανειοδότηση και του ομίλου Αλλαμανή και γιατί υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις απιστίας σε βαθμό κακουργήματος ( η υπόθεση διερευνάται από την εισαγγελία Διαφθοράς και εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί σε λίγες εβδομάδες ). Ο όμιλος Αλλαμανή φέρεται σύμφωνα με το πόρισμα ότι έλαβε δάνειο 17,8 εκατ. για την εταιρεία του Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και 68,9 εκατ. για την εταιρεία του A-A ENERGY με σκοπό την απόκτηση του 50% των μετοχών της εταιρείας ESHA HOLDING BV, με έδρα την Ολλανδία. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, «η αύξηση δεν προκύπτει να υλοποιήθηκε, ούτε βέβαια να παρακολουθήθηκε από την Τράπεζα…».

Όπως σημειώνεται «για την εξαγορά δεν προσκομίστηκε ιδιωτικό συμφωνητικό, δεν διευκρινίστηκε ποιος κατείχε τις αγορασθείσες μετοχές και δεν προσκομίστηκαν δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της εκτέλεσης της συναλλαγής».

Επίσης «το δάνειο εκταμιεύτηκε σε πίστωση τραπεζικών λογαριασμών στην Ολλανδία, οι δικαιούχοι των οποίων φαίνεται να είναι εταιρείες με άγνωστη σχέση ως προς το θέμα της εξαγοράς»…

Παράλληλα ο Όμιλος Αλλαμανή φέρεται να έλαβε επίσης δάνειο 15,5 εκ. ευρώ, 2ετούς διάρκειας, για την εξαγορά ποσοστού 10,5% των μετοχών της ρωσικής εταιρείας JSC ZANGAS από την εταιρεία ZAO INTERNATIONAL FINANCIAL HOLDING ή την OXFORD MANAGEMENT INC, χωρίς να αναφέρεται ποιοι ήταν οι μέτοχοι των πωλητριών και η τυχόν μεταξύ τους μετοχική σχέση…

Στο πόρισμα σημειώνεται σχετικά ότι «στην από 23/12/2004 σχετική έκθεση του εσωτερικού ελέγχου της ΑΤΕ αναφορικά με δανειοδοτήσεις προς την εταιρεία ZANGAS, η οποία δεν δόθηκε στους επιθεωρητές που διενήργησαν κατά παραγγελία της Αρχής τον έλεγχο δανειοδοτήσεων της ΑΤΕ, παρότι ζητήθηκε, περιλαμβάνονται στοιχεία που καθιστούν την εν λόγω δανειοδότηση σκανδαλώδη…». Επίσης στον όμιλο Αλλαμανή χορηγήθηκε επιπλέον δάνειο 939.104 με την αξία των διασφαλίσεων να είναι μηδενική…

Εξετάζεται και η εταιρία ΑΓΡΟΠΑΚ

Τέλος τα δάνεια της εταιρείας ΑΓΡΟΠΑΚ της οικογένειας Μαρούλη, με αντικείμενο την παραγωγή ειδών συσκευασίας (χαρτοκιβώτια – χαρτοτελάρα), ήταν προβληματικά από το 2000 σύμφωνα με το πόρισμα της ΤτΕ. Όπως τονίζεται “Παρά ταύτα η ΑΤΕ συνέχισε την πιστοδοτική στήριξη προς την επιχείρηση, διευρύνοντας δυσανάλογα τις απαιτήσεις, με περιορισμό των εξασφαλίσεων και εν τέλει καθυστέρησε να ορίσει το χρονικό σημείο διακοπής της ζημιογόνου δραστηριότητας (stop loss policy). Το υπόλοιπο του οφειλόμενου κεφαλαίου του δανείου της εταιρείας, το οποίο συνιστά το εγκληματικό προϊόν, ανερχόταν, σύμφωνα με στοιχεία της 30/4/2015, σε 43 εκατ. ευρώ, με την αξία των διασφαλίσεων να είναι 9 εκ. ευρώ.”

ΠΗΓΗ
http://mononews.gr/article-to-megalo-skandalo-pos-edinan-dania-pollon-ekat-evro-i-diikisis-tis-ate-choris-kamia-exasfalisi-allamanis-ke-michas-i-evnoimeni/6204

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates