.

Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΑΣ: ΡΩΤΑ ΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΣΟΥ !!!

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΑΣ
Μη ρωτάς μόνον εμάς.
Μη ρωτάς μόνο συγγενείς και φίλους.  
Ρώτα πρώτα τον Δικηγόρο σου !!!
Ο ρόλος του δικηγόρου είναι να αποτελεί τον έμπιστο σύμβουλο και εκπρόσωπο του πελάτη, τον επαγγελματία που χαίρει εκτίμησης από τρίτους και τον απαραίτητο κρίκο στην απονομή δικαιοσύνης. Συγκεντρώνοντας όλα αυτά τα στοιχεία, ο δικηγόρος, ο οποίος υπηρετεί πιστά τα συμφέροντα του πελάτη του και προστατεύει τα δικαιώματά του, ανταποκρίνεται επίσης στα καθήκοντα του δικηγόρου έναντι της κοινωνίας, δηλαδή την πρόληψη και αποφυγή των συγκρούσεων, τη διασφάλιση ότι οι συγκρούσεις επιλύονται σύμφωνα με τις αναγνωρισμένες αρχές του αστικού, δημοσίου ή ποινικού δικαίου και λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τα δικαιώματα και τα συμφέροντα, την περαιτέρω ανάπτυξη του δικαίου και την υπεράσπιση της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου.
https://e-justice.europa.eu/content_legal_professions-29-el.doΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΔΩ

Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΦΟΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ, ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ,
ΕΝΗΜΕΡΑ, ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΑ, ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ, ΚΟΚΚΙΝΑ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΚΑ.

ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ,

ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 95.000 ΕΥΡΩ ΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ !!!


ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΕΞΩΔΙΚΟ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΑΣ ΜΗ ΒΕΒΑΙΟ & ΜΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ.
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΚΟΥΡΕΜΑ ΔΑΝΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ

Οι πιστωτικές μας συμβάσεις είναι άκυρες:

Επειδή, έχουν συναφθεί παράνομα και, ως εκ τούτου είναι άκυρες, σε συνδυασμό με το άρθρο 174 ΑΚ, αφού η κατ’ άρθρο 106, παρ. 2 του Συντάγματος ανάπτυξη της ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας των τραπεζών έγινε εκ προθέσεως παράνομα και προς βλάβη της εθνικής οικονομίας, ήτοι :
  • αντίθετα με τις αρχές και το πλαίσιο του Παραρτήματος II, ΠΔ/ΤΕ 2560/01.04.2005, όπως τροποποιήθηκε από την ΠΔ/ΤΕ 2614/7.4.2009, την απόφαση ΕΤΠΘ 285/8/09.07.2009 και την ΠΔ/ΤΕ 2626/29.7.2010, 
  • αντίθετα με την παρ. 2, ΠΔ/ΤΕ 2501/31.10.2002 και με τις διατάξεις του άρθρου 4, ν. 2251/1994 «Περί προστασίας των καταναλωτών»,  
  • αντίθετα με την αρχή του Υπεύθυνου Δανεισμού και την ΚΥΑ Ζ1-699/ΦΕΚ Β΄ 917/2010, 
  • αντίθετα με τη θεμελιώδη αρχή της Εμπιστοσύνης και με τις βασικές αρχές της Ρευστότητας και της Ασφάλειας,
  • αντίθετα με το βασικό νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ και, ιδιαίτερα, αντίθετα με τις οδηγίες 73/183/ΕΟΚ, Οδηγία 77/780/ΕΟΚ (Πρώτη Τραπεζική ή Συντονιστική Οδηγία), Οδηγία 83/350/ΕΟΚ, Σύσταση Επιτροπής 87/62/ΕΟΚ, 87/63/ΕΟΚ, 87/598/ΕΟΚ, 88/590/ΕΟΚ, 90/109/ΕΟΚ, Οδηγία 86/635/ΕΟΚ, Οδηγία 88/361/ΕΟΚ, Οδηγία 89/117/ΕΟΚ, Οδηγία 89/299/ΕΟΚ, Οδηγία 89/646/ΕΟΚ (Δεύτερη Τραπεζική Οδηγία), Οδηγία 89/647, Οδηγία 91/308/ΕΟΚ, Οδηγία 92/121/ΕΟΚ, Οδηγία 92/16/ΕΟΚ, 
  • αντίθετα με το εποπτικό πλαίσιο του Συμφώνου της Βασιλείας Ι του 1988, αντίθετα με το εποπτικό πλαίσιο και τις υποχρεώσεις κεφαλαιακής επάρκειας του άρθρου 28, ν. 3601/2007, της ΠΔ/ΤΕ 2595/20.8.2007 και του άρθρου 27, ν. 3601/2007, καθώς και αντίθετα με τις ΠΔ/ΤΕ 2630/2010, 2588/2007, 2589/2007, 2590/2007, 2646/2011, 2655/19.03.2012, 2645/2011, 2594/2007, 2595/2007, 2635/2010 και ΠΔ/ΤΕ 2620/28.08.2009, ΠΥΛΩΝΑΣ 1,2 και 3  και 
  • αντίθετα με την κατά «ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ» υποχρέωσή τους να ενισχύουν τη λειτουργία διαχείρισης των αναλαμβανόμενων κινδύνων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων τους και να συσχετίζουν τους κινδύνους αυτούς με τις εποπτικές, καθώς και με τις εσωτερικά εκτιμώμενες κεφαλαιακές απαιτήσεις τους,

Επειδή, οι τράπεζες, παραβίασαν ευθέως τη Συνταγματική αρχή του Κοινωνικού Κράτους Δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25, παρ.1, εδ. α,β’ του Συντάγματος, σχετικά με την αρχή της τριτενέργειας και την κατά το άρθρο 25, παρ. 1, εδ. δ’ του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας από την, δια των πιστωτικών συμβάσεων όλων των Ελλήνων - ήτοι και των δικών μας - ανάπτυξη της κατ΄άρθρον 106 παρ. 2 του Συντάγματος ιδιωτικής οικονομικής τους πρωτοβουλίας, προς βλάβη της Εθνικής Οικονομίας, με αποτέλεσμα, εκ της αιτίας αυτής, την αναγκαστική παροχή σε αυτές κρατικών ενισχύσεων, με δημόσιους χρηματοδοτικούς πόρους, προς βλάβη της εθνικής μας οικονομίας και, έτσι, προς βλάβη της περιουσίας μας και των κεκτημένων οικονομικών μας συμφερόντων, ως φορολογούμενοι.

Και, ακόμη, επειδή αυτές έχουν συναφθεί αντίθετα με το άρθρο 281 ΑΚ, καθ΄υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος και, έτσι είναι αντίθετες στα χρηστά ήθη, κατ΄ άρθρον 178 ΑΚ και, ειδικότερα, αισχροκερδείς κατ΄ άρθρον (179 ΑΚ), και συνεπώς άκυρες κατ΄άρθρον 180ΑΚ ενώ, κατά την κατάρτιση και την εξυπηρέτηση τους, οι τράπεζες παραβίασαν την διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ, σε ότι αφορά τις παρεπόμενες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την σχέση εμπιστοσύνης και έχουν διαπράξει κατ΄ επάγγελμα τοκογλυφία, κατά τις διατάξεις των άρθρων 404 ΠΚ και δη κατά τις §§ 1, 2 αυτού και 13 ΠΚ, που συνιστά αδικοπραξία κατά την ευρύτερη έννοια του άρθρου 914 ΑΚ.

Οι απαιτήσεις των τραπεζών από τα υπόλοιπα των οφειλών μας δεν είναι ορισμένες και εκκαθαρισμένες, κατ' άρθρο 916 ΚΠολΔ και, έτσι, πρέπει να επανακαθοριστούν, μετά την απομείωσή τους κατά κεφάλαιο και τόκους :

Επειδή, η καταβολή υπέρμετρων τόκων απαγορεύεται από το νόμο (ΑΚ 281, αρθρ.2 παρ.7 περ.ια΄του ν.2251/1994), τυχόν δε υπέρμετροι τόκοι, καταβληθέντες, καταλογίζονται στο κεφάλαιο και δεν εξαναγκάζεται η πληρωμή τους (βλ. ΕφΑθ 3562/2001 αδημ) ενώ, η ενσωμάτωση υπέρμετρων τόκων στο διατασσόμενο να πληρωθεί κεφάλαιο καθιστά μη εκκαθαρισμένη την διατασσομένη να πληρωθεί απαίτηση.

Επειδή, οι τράπεζες, 
καθ’ όλη τη διάρκεια των πιστωτικών μας συμβάσεων, προέβαιναν με γνώση και πρόθεση : (α) στον παράνομο τοκισμό, κεφαλαιοποίηση και ανατοκισμό της εισφοράς του Ν.128/1975, (β) στον παράνομο υπολογισμό του επιτοκίου των πιστωτικών σας συμβάσεων, με βάση υπολογισμού το ημερολογιακό έτος των 360 ημερών, αντί της εκ του νόμου ρητά προβλεπόμενης των 365 ημερών και, κατά τα δίσεκτα έτη, των 366 και (γ) στον παράνομο υπολογισμό του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου και του ποσοστού επιβάρυνσης των πιστωτικών σας συμβάσεων, αντίθετα με την Κ.Υ.Α. Ζ1-699 (ΦΕΚ 917 Β’/23-6-10) περί Σ.Ε.Π.Ε. και, έτσι, ενσωμάτωσαν σε όλες τις οφειλές μας, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα και με περισσότερες πράξεις, διάφορα χρηματικά ποσά, ειδικότερα τόκους, χρεωλύσια, τόκους υπερημερίας και έξοδα και, ως εκ τούτου, εισέπραξαν και επιδιώκουν να εισπράξουν μη οφειλόμενα χρηματικά ποσά, αυξάνοντας έτσι αυθαίρετα και παράνομα τις απαιτήσεις τους.

Επειδή,  κατά τα ανωτέρω, οι τράπεζες συντέλεσαν εξ οικείου πταίσματος στην πρόκληση και στην έκταση της ζημίας πιστωτικού κινδύνου εκ των πιστωτικών μας συμβάσεων, υπό την έννοια του άρθρου 300 ΑΚ και, έτσι, έχουν συνευθύνη και συνυπαιτιότητα σε ότι αφορά την σύναψη, την εξυπηρέτηση και τη διαμόρφωση των σημερινών, αυθαίρετων υπολοίπων των οφειλών μας, που είναι μεγαλύτερα των πραγματικών και, έτσι, δυσκολευόμαστε ή, ακόμη, αδυνατούμε να τα εξυπηρετήσετε, με αποτέλεσμα να είναι άκυρη η οφειλή τόκου δυνάμει των πιστωτικών μας συμβάσεων, άλλως πρέπει να απαλλαγούμε από το κόστος της χορηγηθείσας πίστωσης, περιλαμβανομένων των τόκων, και να έχουμε την υποχρέωση να καταβάλουμε μόνο το ποσό του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στις συμβάσεις μας δόσεις, άλλως, δια των πιστωτικών μας συμβάσεων έχουν συνομολογηθεί και ληφθεί υπέρμετροι τόκοι, των οποίων, σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η καταβολή εκ του νόμου (ΑΚ 281, αρθρ.2 παρ.7 περ.ια΄του ν.2251/1994).

Επειδή, η απομείωση των οφειλών μας, κατά 
το συνολικό ποσό των τόκων και των πάσης φύσης εξόδων, προβλέπεται ρητά σε κάθε περίπτωση που οι τράπεζες παραβιάζουν την αρχή του Υπεύθυνου Δανεισμού της ΚΥΑ Ζ1-699/ΦΕΚ Β΄ 917/2010 και, επίσης, νομολογήθηκε πρόσφατα με την ECLI:EU:C:2016:842 ΔΕΕ της 9ης Νοεμβρίου 2016, όταν οι τράπεζες παραβιάζουν τις διατάξεις του παραρτήματος Ι, της Κ.Υ.Α. Ζ1-699 (ΦΕΚ 917 Β’/23-6-10) περί ΣΕΠΕ, όπως εν προκειμένω έπραξαν και με τις δικές μας πιστωτικές συμβάσεις. 

Επειδή, οι απαιτήσεις των τραπεζών από τις πιστωτικές μας συμβάσεις πρέπει, ακόμη, να απομειωθούν και κατά το κεφάλαιο των οφειλών μας, κατά ποσό ανάλογο των κρατικών ενισχύσεων με τους δημόσιους χρηματοδοτικούς πόρους που έλαβαν οι τράπεζες από το 2008 μέχρι και σήμερα, προς αποκατάσταση της κεφαλαιακής τους επάρκειας  και της ρευστότητας, προς βλάβη των κρατικών προϋπολογισμών, του χρέους και, έτσι, της ελληνικής εθνικής οικονομίας, της περιουσίας και των κεκτημένων οικονομικών συμφερόντων των φορολογουμένων στην Ελλάδα φυσικών και νομικών προσώπων και, έτσι, και των δικών μας.

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΣΑΣΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΙΤΗΤΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
17 ΑΙΤΗΜΑΤΑ

ΤΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ


Απόσπασμα από το ΔικόγραφοΔΙΑ ΤΑΥΤΑ – ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ Η ΑΓΩΓΗ ΜΑΣ

ΚΑΙ 
         
1.     ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ, για τις εις το ιστορικό της παρούσας αναφερόμενες αιτίες, ΟΤΙ, στις επίδικες πιστωτικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ των εδώ εναγόντων και με έκαστο εξ αυτών, ως δανειολήπτες και των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων και εκάστης εξ’ αυτών ανά επίδικη πιστωτική σύμβαση, δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου (806 ΑΚ), για το λόγο ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της.

2.     ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ, για τις εις το ιστορικό της παρούσας αναφερόμενες αιτίες, ΟΤΙ, οι πέντε (5) πρώτες εναγόμενες και έκαστη εξ αυτών, άσκησαν καταχρηστικά το δικαίωμά τους ως προς την σύναψη πιστωτικών συμβάσεων και συγκεκριμένα προέβησαν στην σύναψη των επίδικων πιστωτικών συμβάσεων με τους εδώ ενάγοντες, ως δανειολήπτες και με έκαστο εξ αυτών, κατά παράβαση του άρθρου (281 ΑΚ), ήτοι καθ΄υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος.

3.     ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ, για τις εις το ιστορικό της παρούσας αναφερόμενες αιτίες, ΟΤΙ, οι επίδικες πιστωτικές συμβάσεις είναι αντίθετες στα χρηστά ήθη κατ΄ άρθρον (178 ΑΚ), ειδικότερα αισχροκερδείς κατ΄ άρθρον (179 ΑΚ), και συνεπώς άκυρες κατ΄άρθρον (180ΑΚ).

4.     ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ, για τις εις το ιστορικό της παρούσας αναφερόμενες αιτίες, ΟΤΙ, οι επίδικες πιστωτικές συμβάσεις έχουν συναφθεί παράνομα, και ως εκ τούτου είναι άκυρες σε συνδυασμό με το άρθρο (174 ΑΚ).

5.     ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ, για τις εις το ιστορικό της παρούσας αναφερόμενες αιτίες, ΟΤΙ, οι πέντε (5) πρώτες εναγόμενες και εκάστη εξ αυτών, κατά την σύναψη των επίδικων πιστωτικών συμβάσεων, παραβίασαν την διάταξη του άρθρου (288 ΑΚ), σε ότι αφορά τις παρεπόμενες υποχρεώσεις τουςπου απορρέουν από την σχέση εμπιστοσύνης με τους εδώ ενάγοντες δανειολήπτες και με έκαστο εξ αυτών.

6.     ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ, για τις εις το ιστορικό της παρούσας αναφερόμενες αιτίες, ΟΤΙ, δια των επίδικων πιστωτικών συμβάσεων οι πέντε (5) πρώτες εναγόμενες κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2002 έως 31-12-2012 έχουν διαπράξει κατ΄ επάγγελμα τοκογλυφία κατά τις διατάξεις των άρθρων (404 ΠΚ) και δη κατά τις §§ 1, 2 αυτού, και (13 ΠΚ), που συνιστά αδικοπραξία κατά την ευρύτερη έννοια του άρθρου (914 ΑΚ).

7.     ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ, για τις εις το ιστορικό της παρούσας αναφερόμενες αιτίες, ΟΤΙ, κατά τις χρήσεις  από 01/01/2002 μέχρι και την 31/12/2012,  η κατ’ άρθρο 106, παρ. 2 του Συντάγματος ανάπτυξη της ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων και εκάστης εξ’ αυτών, έγινε εκ προθέσεως παράνομα και προς βλάβη της εθνικής οικονομίας.

8.     ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ, για τις εις το ιστορικό της παρούσας αναφερόμενες αιτίες, ΟΤΙ, οι πέντε (5) πρώτες εναγόμενες συντέλεσαν εξ οικείου πταίσματος στην πρόκληση και στην έκταση της ζημίας πιστωτικού κινδύνου εκάστης εξ αυτών σε ότι αφορά τις απαιτήσεις τους από τις επισφαλείς και ανεπίδεκτες είσπραξης πιστώσεις, υπό την έννοια του άρθρου (300 ΑΚ), και έχουν συνευθύνη, συνυπαιτιότητα σε ότι αφορά την σύναψη των επίδικων πιστωτικών συμβάσεων.  

9.     ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΟΤΙ, για τις εις το ιστορικό της παρούσας αναφερόμενες αιτίες, παραβιάστηκε και πρέπει να αποκατασταθεί η Συνταγματική αρχή του Κοινωνικού Κράτους δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25, παρ.1, εδ. α,β’ του Συντάγματος, σχετικά με την αρχή της τριτενέργειας και την κατά το άρθρο 25, παρ. 1, εδ. δ’ του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας, από την ανάπτυξη της  κατ΄άρθρον 106 παρ. 2 του Συντάγματος ιδιωτικής οικονομικής πρωτοβουλίας των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων και εκάστης εξ’ αυτών, δια των επίδικων πιστωτικών συμβάσεων, προς βλάβη της Εθνικής Οικονομίας, και εν συνεχεία, με την παροχή σε αυτές κρατικών ενισχύσεων, δια της ανακεφαλαιοποίησής τους και δια της παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σ΄ αυτές, προς βλάβη της περιουσίας των εδώ εναγόντων, ως φορολογούμενοι.

10.       ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ η από κοινού και εις ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ευθύνη της έκτης (6η) εναγόμενης με την Τρόϊκα, σε ότι αφορά την βλάβη της περιουσίας των εδώ εναγόντων, ως φορολογούμενοι, διότι, οι όροι των προγραμμάτων διάσωσης δεν σεβάστηκαν το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Η ΤΡΟΪΚΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ κατά την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της ως προς τη  δημοσιονομική και τη νομισματική εποπτεία της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος,  και επέτρεψε στις πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες να αναπτύξουν την ιδιωτική οικονομική τους πρωτοβουλία αντίθετα με τις διατάξεις του άρθρου 106, παρ.2 του Συντάγματος, προς βλάβη της εθνικής οικονομίας της Ελλάδος, ήτοι προς βλάβη του δημοσίου χρέους, του δημοσιονομικού ελλείμματος και, εν τέλει, προς βλάβη της περιουσίας των εδώ εναγόντων ως φορολογούμενοι.

11.        ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΟΤΙ, ΑΛΛΩΣ, για τις εις το ιστορικό της παρούσας αναφερόμενες αιτίες, για την περίπτωση που δεν ήθελε θεωρηθεί ότι οι επίδικες πιστωτικές συμβάσεις είναι άκυρες, διότι (α)είναι αντίθετες στα χρηστά ήθη κατ΄ άρθρον (178 ΑΚ), ειδικότερα αισχροκερδείς κατ΄ άρθρον (179 ΑΚ), και (β) διότι έχουν συναφθεί παράνομα, σε συνδυασμό με το άρθρο (174 ΑΚ), συντρέχουν οι προϋποθέσεις να μειωθούν οι απαιτήσεις των πέντε (5) εδώ πρώτων εναγομένων και εκάστης εξ’ αυτών κατά των εδώ εναγόντων ως δανειολήπτες, ως προς το σύνολο των τόκων και των εξόδωνόλων των αντιστοίχων και αναλυτικά περιγραφομένων κατά εδώ  ενάγοντα και εναγόμενη, ατομικών πιστωτικών συμβάσεων και αυτές να απομειωθούν κατά το συνολικό ποσό των τόκων και των πάσης φύσης εξόδων και οι εδώ ενάγοντες, ως δανειολήπτες και έκαστος εξ’ αυτών, να απαλλαγούν από το συνολικό κόστος της χορηγηθείσας πίστωσης  και να έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν μόνο το ποσό του κεφαλαίου αυτήςσύμφωνα με τις ήδη προβλεπόμενες στις επίδικες πιστωτικές συμβάσεις δόσεις, ήτοι κατά τη σύγχρονη τραπεζική ορολογία να «κουρευτούν», κατά εκάστη εκ των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων και κατά εδώ ενάγοντα ως δανειολήπτη, σύμβαση προς σύμβαση, επειδή : (α) οι πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες και εκάστη εξ’ αυτών, παραβίασαν ευθέως, με πρόθεση και γνώση, κατά την κατάρτιση και τη συνομολόγηση των εδώ επίδικων πιστωτικών συμβάσεων, ανά εδώ ενάγοντα ως δανειολήπτη, την αρχή του Υπεύθυνου Δανεισμού της ΚΥΑ Ζ1-699/ΦΕΚ Β΄ 917/2010  «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την Κατάργηση της Οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ, αριθμ. L 133 της 22/05/2008» των Υπουργών Οικονομικών – Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2008/48/ΕΚ στο εσωτερικό δίκαιο,  
(β) οι πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες και εκάστη εξ’ αυτών, παραβίασαν ευθέως, με πρόθεση και γνώση, κατά την κατάρτιση, τη συνομολόγηση, τη διαχείριση και την εξυπηρέτηση των εδώ επίδικων πιστωτικών συμβάσεων, ανά εδώ ενάγοντα ως δανειολήπτη,  τις διατάξεις  του παραρτήματος Ι της Κ.Υ.Α. Ζ1-699 (ΦΕΚ 917 Β’/23-6-10) περί Σ.Ε.Π.Ε.  και  προέβησαν στον παράνομο υπολογισμό του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου και του ποσοστού επιβάρυνσης όλων των εδώ επίδικων πιστωτικών συμβάσεων, αντίθετα  με την υποχρεωτική, νόμιμη ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ και μέθοδο υπολογισμού που αποτυπώνεται στο μέρος Ι του παραρτήματος Ι της Κ.Υ.Α. Ζ1-699 (ΦΕΚ 917 Β’/23-6-10) περί Σ.Ε.Π.Ε. και, έτσι, ενσωμάτωσαν σε όλες τις οφειλές των εδώ εναγόντων ως δανειολήπτες και εκάστου εξ’ αυτών, ανά πιστωτική σύμβαση, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα και με περισσότερες πράξεις, διάφορα χρηματικά ποσά, ειδικότερα τόκους, χρεωλύσια, τόκους υπερημερίας και έξοδα και, ως εκ τούτου, εισέπραξαν και επιδιώκουν να εισπράξουν χρηματικά ποσά που αφορούν παράνομους τόκους, τα οποία δεν οφείλουν σε καμία περίπτωση οι εδώ ενάγοντες ως δανειολήπτες, οι οποίοι, κατ’ αναλογική εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης ECLI:EU:C:2016:842 ΔΕΕ, της 9ης Νοεμβρίου 2016, ζητούν από το Δικαστήριό Σας να επιβάλλει την κύρωση της εκπτώσεως των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων και εκάστης εξ’ αυτών, ανά εδώ επίδικη πιστωτική σύμβαση και ανά ενάγοντα ως δανειολήπτη,  σύμβαση προς σύμβαση,  από το δικαίωμα εισπράξεως τόκων και εξόδων, επειδή η παράλειψη μνείας των στοιχείων του Σ.Ε.Π.Ε. σε όλες τις επίδικες πιστωτικές συμβάσεις, έθεσε εν αμφιβόλω τη δυνατότητα των εδώ εναγόντων ως δανειολήπτες να εκτιμήσουν το περιεχόμενο της δεσμεύσεως που ανέλαβαν δια της συνομολόγησης των επίδικων πιστωτικών συμβάσεων  και
(γ) οι πέντε (5) πρώτες εναγόμενες και εκάστη εξ’ αυτών, συντέλεσαν εξ οικείου πταίσματος στην πρόκληση και στην έκταση της ζημίας πιστωτικού κινδύνου εκάστης εξ αυτών σε ότι αφορά τις απαιτήσεις τους από τις επισφαλείς και ανεπίδεκτες είσπραξης πιστώσεις, των εδώ επίδικων πιστωτικών συμβάσεων ανά ενάγοντα ως δανειολήπτη, υπό την έννοια του άρθρου (300 ΑΚ) και, έτσι, έχουν συνευθύνη και συνυπαιτιότητα σε ότι αφορά την σύναψη των επίδικων πιστωτικών συμβάσεων.  

12.ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΟΤΙ, ΑΛΛΩΣ, για τις εις το ιστορικό της παρούσας αναφερόμενες αιτίες, για την περίπτωση που δεν ήθελε θεωρηθεί ότι οι επίδικες πιστωτικές συμβάσεις είναι άκυρες, διότι (α)είναι αντίθετες στα χρηστά ήθη κατ΄ άρθρον (178 ΑΚ), ειδικότερα αισχροκερδείς  κατ΄ άρθρον (179 ΑΚ), και (β) διότι έχουν συναφθεί παράνομα, σε συνδυασμό με το άρθρο (174 ΑΚ), συντρέχουν οι προϋποθέσεις να μειωθούν οι απαιτήσεις των πέντε (5) εδώ πρώτων εναγομένων και εκάστης εξ’ αυτών κατά των εδώ εναγόντων ως δανειολήπτες, ως προς το κεφάλαιο όλων των αντιστοίχων και αναλυτικά περιγραφομένων κατά εδώ ενάγοντα και εναγόμενη, ατομικών πιστωτικών συμβάσεων και αυτές να απομειωθούν, ήτοι κατά τη σύγχρονη τραπεζική ορολογία να «κουρευτούν», κατά εκάστη εκ των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων και κατά εδώ ενάγοντα ως δανειολήπτη, σύμβαση προς σύμβαση, κατά ποσό ανάλογο της ανακεφαλαιοποίησης που έλαβε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) εκάστη εκ των πέντε (5) εδώ πρώτων εναγομένων, δυνάμει των νόμων 3864/2010/ΦΕΚ 119/21-07-2010, περί ιδρύσεως του ΤΧΣ και της ΠΝΠ/19-04-2012/ΦΕΚ 94/19-04-2012, που κυρώθηκε με το νόμο 4079/2012/ΦΕΚ 180/20-09-2012, για την απόσβεση της ζημίας  εκάστης εξ’ αυτών, κατά το ποσό και την αναλογία της επί της συνολικής ζημίας πιστωτικού κινδύνου κατά την 31/12/2012, ήτοι επί του συνόλου των απαιτήσεων εκάστης εξ’ αυτών από επισφαλή και ανεπίδεκτα είσπραξης δάνεια κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία, όπως αυτά εμφανίζονται στις από 31/12/2012 ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τους ισολογισμούς εκάστης εξ’ αυτών, επειδή αυτή είχε ως αποτέλεσμα, δια της εγγραφής της στο δημόσιο χρέος της Ελλάδας, την αναγκαστική χρέωση με το ως άνω ποσό των 34,884 δις των φορολογουμένων στην Ελλάδα φυσικών και νομικών προσώπων και δη την κατά τα ανωτέρω αναλογική χρέωση των εδώ εναγόντων δανειοληπτών και ως φορολογούμενοι, προς βλάβη της περιουσίας τουςαφού έχει κριθεί ότι δια νομοθετικής ρυθμίσεως, ήτοι εν προκειμένω δια των νόμων 3864/2010/ΦΕΚ 119/21-07-2010, περί ιδρύσεως του ΤΧΣ και της ΠΝΠ/19-04-2012/ΦΕΚ 94/19-04-2012, που κυρώθηκε με το νόμο 4079/2012/ΦΕΚ 180/20-09-2012, δεν μπορεί να προσβάλλεται το προστατευόμενο από τη διάταξη του άρθρου 17 του Συντάγματος δικαίωμα ιδιοκτησίας, ήτοι τα εμπράγματα δικαιώματα (Ολ. ΑΠ 7/1990 Δ. 21.908, Ολ. ΑΠ 4/1989 Δ. 21.938, ΑΠ 345/1994 ΝοΒ 43.247), ενώ έχει επίσης κριθεί ότι στην έννοια της περιουσίας (ιδιοκτησίας) περιλαμβάνονται όχι μόνο τα εμπράγματα δικαιώματα αλλά και όλα τα δικαιώματα περιουσιακής φύσεως και τα κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, ήτοι και τα ενοχικά περιουσιακά δικαιώματα και ειδικότερα οι απαιτήσεις είτε αναγνωρισμένες με δικαστική ή διαιτητική απόφαση είτε απλώς γεγενημένες κατά το εθνικό δίκαιο, εφόσον υπάρχει νόμιμη προσδοκία με βάση το ισχύον, έως την προσφυγή στο δικαστήριο, δίκαιο, ότι μπορούν να ικανοποιηθούν δικαστικά (Ολ. ΑΠ 40/1998 Αρμ. 1999. 412, 413), οπότε η δια νόμου απόσβεση τούτων είναι ανεπίτρεπτη  ως  προσβάλλουσα  το συνταγματικώς προστατευόμενο δικαίωμα της ιδιοκτησίας (Ολ. ΑΠ 40/1998, Ολ. ΑΠ 2/1995) και επειδή η ιδιότητα των εδώ εναγόντων δανειοληπτών ως φορολογούμενοι είναι αναγκαστική εκ του νόμου, αφού αυτοί διαθέτουν κανονικά μέχρι και σήμερα και, επιπλέον, διέθεταν και τότε, κατά την ημερομηνία σύναψης, συνομολόγησης και εκταμίευσης των ως άνω επίδικων πιστωτικών συμβάσεων, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) που τους έχει αποδοθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών στην οποία φορολογούνται, άλλως δεν μπορούσαν να συμβληθούν στις επίδικες πιστωτικές συμβάσεις και να τύχουν της επίδικης πίστωσης από τις πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες και από εκάστη εξ΄ αυτών, και, ακόμη, να αναγνωριστεί ότι το ακριβές ποσό της ανωτέρω απομείωσης («κουρέματος») πρέπει να προσδιορίζεται κατά εκάστη εκ των πέντε (5) εδώ πρώτων εναγομένων, κατά επίδικη πιστωτική σύμβαση και ανά εδώ ενάγοντα ως δανειολήπτη, με βάση τον ειδικό για το σκοπό αυτό ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟ του «Πίνακα Ανακεφαλαιοποίησης, Υπολογισμού Βλάβης Εθνικής Οικονομίας και Υπολογισμού Μαθηματικού Τύπου Κουρέματος Κεφαλαίου Δανείων ανά Εναγόμενη», ως κατωτέρω, ενώ,  αντίστοιχα, οι οικονομικές σχέσεις των πέντε (5) εδώ πρώτων εναγομένων και εκάστης εξ’ αυτών, δυνάμει όλων των αντιστοίχων και αναλυτικά περιγραφομένων κατά εδώ ενάγοντα και εναγόμενη, επίδικων πιστωτικών συμβάσεων, κατά το ποσό της απομείωσης-«κουρέματος» δεν είναι ορισμένες και εκκαθαρισμένες, για το μέρος του ποσού της ως άνω ανακεφαλαιοποίησης που έλαβε εκάστη εκ των πέντε (5) εδώ πρώτων εναγομένων, και που χρησιμοποίησε για την απόσβεση της ζημίας του πιστωτικού της κινδύνου κατά την 31/12/2012, ήτοι της ζημίας της από τα μη εξυπηρετούμενα, επισφαλή δάνεια, τα κοινώς λεγόμενα «Κόκκινα Δάνεια», προς βλάβη, κατά τα ανωτέρω, της περιουσίας των εδώ εναγόντων δανειοληπτών ως φορολογούμενοι, ήτοι κατά τον εξής ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟ ανά εδώ εναγόμενη : 

1.        Για την πρώτη εδώ εναγόμενη, κατά τον μαθηματικό τύπο :
100 Χ (6.412,05 ΔΙΣ / Σύνολο Απαιτήσεων Κεφαλαίου Δανείων την 31/12/2012).  

2.        Για τη δεύτερη εδώ εναγόμενη, κατά τον μαθηματικό τύπο  
100 Χ (4.035,00 ΔΙΣ / Σύνολο Απαιτήσεων Κεφαλαίου Δανείων την 31/12/2012).  

3.        Για την τρίτη εδώ εναγόμενη, κατά τον μαθηματικό τύπο  
100 Χ (7.854,19 ΔΙΣ / Σύνολο Απαιτήσεων Κεφαλαίου Δανείων την 31/12/2012).  

4.        Για την τέταρτη εδώ εναγόμενη, κατά τον μαθηματικό τύπο  
100 Χ (12.135,13 ΔΙΣ / Σύνολο Απαιτήσεων Κεφαλαίου Δανείων την 31/12/2012).  

5.        Για την πέμπτη εδώ εναγόμενη, κατά τον μαθηματικό τύπο  
100 Χ (12.135,13 ΔΙΣ / Σύνολο Απαιτήσεων Κεφαλαίου Δανείων της τέταρτης εδώ εναγόμενης την 31/12/2012).  

    AΛΛΩΣ, ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ, ΟΤΙγια τις εις το ιστορικό της παρούσας αναφερόμενες αιτίες, οι εδώ ενάγοντες ως δανειολήπτες, στην περίπτωση που υποχρεωθούν να ικανοποιήσουν τις πέντε (5) πρώτες εδώ εναγόμενες και εκάστη εξ’ αυτών, καταβάλλοντας το σύνολο των απαιτήσεων όλων των αντίστοιχων και αναλυτικά αναφερομένων κατά ενάγοντα και εναγόμενη επίδικων πιστωτικών συμβάσεων,  έχουν αξίωση κατά των πέντε (5) πρώτων εναγομένων με βάση την έννομη σχέση του αδικαιολόγητου πλουτισμού κατ΄ άρθρον (904 ΑΚ) & σε συνδυασμό με το άρθρο  (69 Κ.Πολ.δ.), για το ποσό της ανακεφαλαιοποίησης που έλαβε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) εκάστη εκ των πέντε (5) εδώ πρώτων εναγομένων, δυνάμει των νόμων 3864/2010/ΦΕΚ 119/21-07-2010, περί ιδρύσεως του ΤΧΣ και της ΠΝΠ/19-04-2012/ΦΕΚ 94/19-04-2012, που κυρώθηκε με το νόμο 4079/2012/ΦΕΚ 180/20-09-2012,  για την απόσβεση της ζημίας  εκάστης εξ’ αυτών, κατά το ποσό και την αναλογία της επί της συνολικής ζημίας πιστωτικού κινδύνου κατά την 31/12/2012, ήτοι επί του συνόλου των απαιτήσεων εκάστης εξ’ αυτών από επισφαλή και ανεπίδεκτα είσπραξης δάνεια κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία,όπως αυτά  εμφανίζονται στις από 31/12/2012 ετήσιες οικονομικές  καταστάσεις και τους ισολογισμούς εκάστης εξ’ αυτών,  το οποίο δια της εγγραφής του στο δημόσιο χρέος της Ελλάδος, την αναγκαστική χρέωση με το ως άνω ποσό των 34,884 δις των φορολογουμένων στην Ελλάδα φυσικών και νομικών προσώπων και δη την κατά τα ανωτέρω αναλογική χρέωση των εδώ εναγόντων δανειοληπτών και ως φορολογούμενοι, προς βλάβη της περιουσίας τους, συνιστά ΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΖΗΜΙΑ ΑΥΤΩΝ, ήτοι για το ποσό που προσδιορίζεται κατά εκάστη εκ των πέντε (5) εδώ πρώτων εναγομένων, κατά επίδικη πιστωτική σύμβαση και ανά εδώ ενάγοντα ως δανειολήπτη, με βάση τον «Πίνακα Ανακεφαλαιοποίησης, Υπολογισμού Βλάβης Εθνικής Οικονομίας και Υπολογισμού Μαθηματικού Τύπου Κουρέματος Κεφαλαίου Δανείων ανά Εναγόμενη» (βλ. σχετικά Κεφάλαιο 3.Γ,  Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΔΩ ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ),  κατά τους εξής ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ :

1.     Για την πρώτη εδώ εναγόμενη, κατά τον μαθηματικό τύπο :
100 Χ (6.412,05 ΔΙΣ / Σύνολο Απαιτήσεων Κεφαλαίου Δανείων την 31/12/2012).  

2.     Για τη δεύτερη εδώ εναγόμενη, κατά τον μαθηματικό τύπο  
100 Χ (4.035,00 ΔΙΣ / Σύνολο Απαιτήσεων Κεφαλαίου Δανείων την 31/12/2012).  

3.     Για την τρίτη εδώ εναγόμενη, κατά τον μαθηματικό τύπο  
100 Χ (7.854,19 ΔΙΣ / Σύνολο Απαιτήσεων Κεφαλαίου Δανείων την 31/12/2012).  

4.     Για την τέταρτη εδώ εναγόμενη, κατά τον μαθηματικό τύπο  
100 Χ (12.135,13 ΔΙΣ / Σύνολο Απαιτήσεων Κεφαλαίου Δανείων την 31/12/2012).  

5.     Για την πέμπτη εδώ εναγόμενη, κατά τον μαθηματικό τύπο  
100 Χ (12.135,13 ΔΙΣ / Σύνολο Απαιτήσεων Κεφαλαίου Δανείων της τέταρτης εδώ εναγόμενης την 31/12/2012).  

13.ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ, ΟΤΙγια τις εις το ιστορικό της παρούσας αναφερόμενες αιτίες,  (α)είναι άκυρη η οφειλή τόκου δυνάμει των επίδικων συμβάσεων, άλλως (β) οι εδώ ενάγοντες ως δανειολήπτες  και έκαστος εξ’ αυτών πρέπει να απαλλαγούν από το κόστος της χορηγηθείσας πίστωσης, εριλαμβανομένων των τόκων και να έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν μόνο το ποσό του κεφαλαίου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στις επίδικες πιστωτικές συμβάσεις δόσεις, (γ) άλλως, δια των επίδικων συμβάσεων έχουν συνομολογηθεί και ληφθεί υπέρμετροι (τοκογλυφικοί) τόκοι.

14. ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ, για τις εις το ιστορικό της παρούσας αναφερόμενες αιτίες, ΟΤΙ, όλες οι απαιτήσεις των πέντε (5) πρώτων εδώ εναγομένων και εκάστης εξ’ αυτών, ανά επίδικη πιστωτική σύμβαση και ανά εδώ ενάγοντα ως δανειολήπτη, δεν είναι ορισμένες και εκκαθαρισμένες κατά την έννοια του άρθρου (916 του Κ.Πολ.Δ) και ότι, προκειμένου αυ΄τες να εκκαθαριστούν, απαιτείται η διενέργεια ειδικής για το σκοπό αυτό ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ.

15.ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ, για τις εις το ιστορικό της παρούσας αναφερόμενες αιτίες, αξίωση των εδώ εναγόντων και εκάστου εξ αυτών, κατά των πέντε (5) πρώτων εναγομένων και εκάστης εξ αυτών, για την χρηματική τους ικανοποίηση της ηθικής τους βλάβης για το εύλογο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για έκαστο των εδώ εναγόντων και σε βάρος εκάστης εξ αυτών, στην περίπτωση της έκδοσης σε βάρος τους διαταγής πληρωμής από τις επίδικες συμβάσεις και συνεπεία αυτής καταχώριση του δεδομένου στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ) στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., από την ημερομηνία της εγγραφής της πληροφορίας και μέχρι εξοφλήσεως, άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι εξοφλήσεως.  

       16.α)Να ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙ εις βάρος της πρώτης εδώ εναγομένης, από κοινού και εις ολόκληρο με την έκτη  εδώ εναγόμενη, ανώνυμη  εταιρεία  με  την  επωνυμία «Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», το εύλογο  χρηματικό ποσόν των δέκα   χιλιάδων (10.000) ευρώ, για τις εις την παρούσα αναλυτικά περιγραφόμενες αιτίες, για έκαστο των εναγόντων ως φορολογούμενοι, για την χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης  που τους προξένησαν, εντόκως, νομίμως,  από την επίδοση της παρούσας και μέχρι εξοφλήσεως.
      16.β)Να ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙ εις βάρος της δεύτερης εδώ εναγομένης, από κοινού και εις ολόκληρο με την έκτη εδώ εναγόμενη, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», το εύλογο χρηματικό ποσόν των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, για τις εις την παρούσα  αναλυτικά περιγραφόμενες αιτίες για έκαστο των εναγόντων ως φορολογούμενοι, για την χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που τους προξένησαν, εντόκως, νομίμως, από την επίδοση της παρούσας και μέχρι εξοφλήσεως.

       16.γ)Να ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙ εις βάρος της τρίτης εδώ εναγομένης, από κοινού και εις ολόκληρο με την έκτη εναγόμενη, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», το εύλογο  χρηματικό ποσόν των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, για τις εις την παρούσα  αναλυτικά περιγραφόμενες αιτίες, για έκαστο των εναγόντων ως φορολογούμενοι, για την χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που τους προξένησαν, εντόκως, νομίμως, από την επίδοση της παρούσας και μέχρι εξοφλήσεως.

       16.δ)Να ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙ εις βάρος της τέταρτης εδώ εναγομένης, από κοινού και εις ολόκληρο με την έκτη εδώ εναγόμενη, ανώνυμη  εταιρεία  με  την  επωνυμία «Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», το εύλογο χρηματικό ποσόν των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, για τις εις την παρούσα  αναλυτικά περιγραφόμενες αιτίες, για έκαστο των εναγόντων ως φορολογούμενοι, για την χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που τους προξένησαν, εντόκως, νομίμως, από την επίδοση της παρούσας και μέχρι εξοφλήσεως.

     16.ε)Να ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙ εις βάρος της πέμπτης εδώ εναγομένης, από κοινού και εις ολόκληρο με την έκτη εδώ εναγόμενη,   ανώνυμη  εταιρεία  με  την  επωνυμία «Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», το εύλογο χρηματικό ποσόν των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, για τις εις την παρούσα  αναλυτικά περιγραφόμενες αιτίες, για έκαστο των εναγόντων ως φορολογούμενοι για την χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που τους προξένησαν, εντόκως, νομίμως, από την επίδοση της παρούσας και μέχρι εξοφλήσεως.

           Ήτοι, ΝΑ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ανά εδώ ενάγοντα ως φορολογούμενο, εις βάρος των πέντε  πρώτων εναγομένων, από κοινού και εις ολόκληρο με την έκτη εναγομένη, το ποσό των ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ χιλιάδων (75.000) ευρώ (10.000+15.000+20.000+25.000+5.000), για την χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που τους προξένησαν, εντόκως, νομίμως, από την επίδοση της παρούσας και μέχρι εξοφλήσεως.

      17. ΝΑ ΕΠΙΔΙΚΑΣΤΕΙ εις βάρος της έκτης εναγομένης, ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», ΑΤΟΜΙΚΑ, το εύλογο χρηματικό ποσόν των ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (20.000) ευρώ, για τις εις την παρούσα  αναλυτικά περιγραφόμενες αιτίες, για έκαστο των εναγόντων ως φορολογούμενοι για την χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που τους προξένησε, εντόκως, νομίμως, από την επίδοση της παρούσας και μέχρι εξοφλήσεως.

Να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

Να καταδικασθούν οι εναγόμενες στην εν γένει δικαστική δαπάνη εκάστου των εναγόντων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ
ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΑΣ


SSL Certificates