Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015

3,6 ΔΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΕ ΤΙΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ !!!

Εργασία - Αφάλιση
Χρέη 3,6 Δις ευρώ ρύθμισαν οφειλέτες σε Ταμεία !!!

Προτιμούν ρύθμιση 71 έως 100 δόσεις !!!

Τη ρύθμιση των χρεών τους προς Ασφαλιστικά Ταμεία, συνολικού ύψους 3,6 Δις ευρώ, διευθέτησαν οι οφειλέτες, εκμεταλλευόμενοι τις 100 δόσεις. 
Προθεσμία έως 2/6 !!!


Δεν θα σταματήσουμε να το λέμε και να το γράφουμε !!!
ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΠΑΤΑΧΤΣΗΔΕΣ !!!
Μονιμοποιήστε τις ρυθμίσεις και αυξήστε τον αριθμό των δόσεων, ακόμη μέχρι και σε 500, για να μπορέσουμε να πληρώσουμε !!!

ΚΑΙ ΠΑΓΩΣΤΕ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ !!!

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι πλειονότητα των οφειλετών που συμμετέχουν 
στη ρύθμιση προτιμά από 71 - 100 δόσεις, ώστε να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις μηνιαίες καταβολές.
Οι 24.106 αιτήσεις από τις συνολικά 158.180 έχουν υποβληθεί μέσω διαδικτύου, ενώ οι 11.524 αιτήσεις για το ΙΚΑ και οι 1.697 για τον ΟΑΕΕ αφορούν οφειλέτες που στο παρελθόν είχαν ξαναενταχθεί σε ρύθμιση.

Οι όροι της ρύθμισης
Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν χρέη που αφορούν:
* Οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες την 02/03/2015, δηλαδή οφειλές που αφορούν την περίοδο απασχόλησης έως 31/01/2015. Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και το δώρο Χριστουγέννων 2014, στους φορείς που προβλέπεται η καταβολή του.
* Ειδικά για τον Ο.Α.Ε.Ε., εντάσσονται οφειλές της χρονικής περιόδου έως 31/12/2014 και για τον Ο.Γ.Α. οφειλές χρονικής περιόδου έως 30/06/2014.
* Οι καθυστερούμενες έως την ανωτέρω ημερομηνία οφειλές, που τελούν σε αναστολή είσπραξης.
* Οφειλές μέχρι την ως άνω χρονική περίοδο που είναι ενταγμένες σε υφιστάμενα προγράμματα ρύθμισης.
* Οφειλές που αφορούν επιστροφές παροχών και ενοίκια ακινήτων, συνολικού ύψους έως 500.000 ευρώ. Επίσης, μεταφέρεται αυτοδίκαια στη νέα ρύθμιση, το υπόλοιπο της οφειλής, όσων έχουν ενταχθεί στον προσωρινό διακανονισμό του άρθρου 48 του ν.3943/2011, εφόσον αυτό υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.
Δόσεις και διαγραφές
Το σύνολο της οφειλής (κύρια οφειλή και προσαυξήσεις), κεφαλαιοποιείται τον προηγούμενο μήνα από αυτόν της ρύθμισης και δύναται να εξοφληθεί μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις.
Στους οφειλέτες που εντάσσονται στην παρούσα ρύθμιση χορηγούνται εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων και προσθέτων τελών, εξαιρουμένων των αυτοτελώς προστίμων (ΠΕΠ, ΠΕΑΠ, ΠΕΠΑΕ), ως ακολούθως:
* Εφάπαξ καταβολή - ποσοστό έκπτωσης 100%.
* Ρύθμιση έως 36 μηνιαίες δόσεις - έκπτωση 80%.
* Ρύθμιση από 37 έως 50 μηνιαίες δόσεις - έκπτωση 70%.
* Ρύθμιση από 51 έως 72 μηνιαίες δόσεις-έκπτωση 60%
* Ρύθμιση από 73 έως100 μηνιαίες δόσεις-έκπτωση 50%.
Σε κάθε περίπτωση το ποσό της μηνιαίας δόσης για τις ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές οφειλές, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ.
Από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση η κύρια οφειλή, όταν αυτή υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ, βαρύνεται με μηνιαίο επιτόκιο 0,25% (ετήσιο 3%).
Για ύψος οφειλής έως 5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται καμία προσαύξηση.

- See more at: http://www.moneyonline.gr/site/article/7352/chrei-3-6-dis-evro-rithmisan-ofiletes-se-tamia-protimoun-rithmisi-71-eos-100-dosis#sthash.65tbBl9v.OSC07Fc4.dpuf
SSL Certificates