Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

ΣΦΙΓΓΟΥΝ ΤΑ ΛΟΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 3 !!!

Οι νέες διατάξεις για τον ελάχιστο δείκτη ρευστών διαθεσίμων,  θα οδηγήσουν τις τράπεζες να αναζητήσουν ρευστότητα από την εξυπηρέτηση των κόκκινων δανείων, τα οποία έτσι θα αναγκαστούν να τα κουρέψουν πριν την εκδίκαση της Ομαδικής Αγωγής του Κινήματος ΥΠΕΡΒΑΣΗ !!!
ΚΛΙΚ ΕΔΩ :
http://kinima-ypervasi.blogspot.gr/p/blog-page_8.htmlΈρχεται αυστηρότερος δείκτης ρευστότητας και στις ελληνικές τράπεζες !!!

Καταργείται το 20% !!!

Το προφίλ ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών βρίσκεται στα επίπεδα του Ιουλίου του 2013.
Ένας νόες άκρως επιβαρυντικός παράγοντας θα πλήξει….και τις ελληνικές τράπεζες το επόμενο διάστημα και θα αφορά τον δείκτη ρευστότητας.
Ουσιαστικά αλλάζει ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας που σήμερα είναι 20%.
Την τρέχουσα περίοδο μια τράπεζα υποχρεούται να διαθέτει ρευστότητα που αντιστοιχεί στο 20% των ρευστών διαθεσίμων της.
Για να το θέσουμε απλά μια τράπεζα σε διάστημα 30 ημερών θα πρέπει να διαθέτει ρευστότητα ίση με το 20% των καταθέσεων της.
Π.χ. αν διαθέτει 30 δισεκ. καταθέσεις θα πρέπει να έχει ρευστότητα 6 δισεκ. άμεσα διαθέσιμη.
Το καθεστώς αυτό λόγω Βασιλείας ΙΙΙ αλλάζει και ο δείκτης ρευστότητας σε ορισμένες κατηγορίες θα φθάνει κλιμακούμενος έως το 100% που σημαίνει απλά ότι οι τράπεζες θα υποχρεούνται να διαθέτουν περισσότερη πλεονάζουσα ρευστότητα ως μηχανισμό ασφαλείας.
Με βάση συγκλίνουσες εκτιμήσεις ο νέος δείκτης ρευστότητας θα είναι κλιμακωτός και θα ξεκινάει κατά μέσο όρο από το 30%...και σε ορισμένες υποκατηγορίες θα φθάνει έως το 100%.

Εκτός στόχος η εξάρτηση από το ευρωσύστημα 

Οι τράπεζες στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2015 είχαν υπολογίσει ότι η ρευστότητα που δανείζονται από την ΕΚΤ θα ήταν κάτω του 10% του ενεργητικού τους δηλαδή κάτω των 30-35 δισεκ.
Όμως η πραγματικότητα είναι πολύ χειρότερη.
Οι τράπεζες λόγω της αποτυχίας τους κράτους τέθηκαν εκτός αγορών, έχασαν καταθέσεις έως 25 δισεκ. το τελευταίο διάστημα και υποχρεώνονται το μεγάλο χάσμα ρευστότητας να το καλύπτουν από την ΕΚΤ.
Τα 104,2 δισεκ. της ρευστότητας που έχουν δανειστεί από το ευρωσύστημα ELA και ΕΚΤ αντιστοιχεί στο 30% του ενεργητικού.
Το προφίλ ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών βρίσκεται στα επίπεδα του Ιουλίου του 2013.
Πρόκειται για μεγάλη επιδείνωση.

www.bankingnews.gr
SSL Certificates