Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου 2014

ΛΟΥΚΕΤO STORY !!! ΚΑΙ Η PASAL, ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ TOY ATHENS HEART MALL, ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 !!!

ΒΟΜΒΑ στην αγορά !!!
Νέο Λουκέτο!!! 
Kαι η PASAL έκανε αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 !!!Μετά την Sato ήρθε και η σειρά της εταιρία ακινήτων Pasal, ιδιοκτήτριας του εμπορικού κέντρου Athens Heart, να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99. 
Η εκδίκαση της αίτησης λήψης προληπτικών μέτρων, προσδιορίσθηκε για τις 28/1/2015 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρίας, με προσωρινή διαταγή του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ανεστάλησαν οι ατομικές και συλλογικές διώξεις των πιστωτών κατά της εταιρείας έως την εκδίκαση της αιτήσεως προληπτικών μέτρων. Σε όλη την διαδικασία η εταιρεία έχει την υποστήριξη της πλειοψηφίας των πιστωτριών τραπεζών.
Ηδη ο ορκωτός εκτιμητής είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στα αποτελέσματα του εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης, καθώς όπως ανέφερε στις παρατηρήσεις του «εφιστούµε την ̟προσοχή σας γεγονός ότι η εταιρεία και ο Όµιλος εµφανίζουν συνεχιζόµενες ζηµίες µεγάλου ύψους α̟ό την χρήση 2010 (αρνητικό EBITDA) καθώς και αρνητικές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες . Αυτές οι συνθήκες υποδηλώνουν την ύ̟παρξη ουσιώδους αβεβαιότητας ̟που μπορεί να εγείρει σηµαντική αµφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας και του Οµίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, εφόσον δεν υλο̟οιηθούν από τη ∆ιοίκηση, τα απαραίτητα µέτρα για τη βελτίωση των αποτελεσµάτων και της ρευστότητας».
Να σημειωθεί ότι στο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα της Pasal ανήλθαν σε ζημιές 677 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 551 χιλ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2013.
Τα λειτουργικά έσοδα (ενοίκια και παροχή υπηρεσιών) ανήλθαν σε 2,03 εκατ ευρώ έναντι 2,44 εκατ ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2013, ενώ τα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 2,7 εκατ ευρώ.
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές 3,23 εκατ ευρώ έναντι ζημιών 4,14 εκατ ευρώ ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου.
Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος της περιόδου μειώθηκε σε 137, 4 εκατ ευρώ έναντι 146,6 εκατ ευρώ.
Η αξία των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου στις 30.06.2014 ήταν 140,3 εκατ ευρώ και των συμμετοχών του στα 28,5 εκατ ευρώ.
Σύμφωνα πάντως με την εταιρία σε συνεργασία με τις πιστρώτριες τράπεζες σκοπεύει να αναδιαρθρώσει τον τραπεζικό δανεισμό της και να αξιοποιήσει το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων και τη συμμετοχή της στην TRASTOR ΑΕΕΑΠ.
Από τις ενέργειες υπαγωγής στο άρθρο 99 δεν προβλέπεται να επηρεαστεί η λειτουργία των θυγατρικών εταιρειών, των επενδύσεων και των συμμετοχών της εταιρείας καθώς και οι συναλλαγές της με τρίτους (πελάτες, προμηθευτές) ή το ελληνικό Δημόσιο.
Το μοντέλο διάσωσης της SATO θα ακολουθήσει και η Pasal
Πληροφορίες αναφέρουν ότι το μοντέλο διάσωσης της Pasal που θα ακολουθηθεί θα είναι το ίδιο με αυτό της Sato, η οποία είχε την στήριξη η ολόκληρου σχεδόν του ελληνικού τραπεζικού συστήματος (9 τράπεζες).
H συμφωνία διάσωσης της SATO, προέβλεπε:
• την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων ύψους 18 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες και μετατόπιση της περιόδου αποπληρωμής του υπολοίπου ποσού στο μέλλον
• τη μείωση των λοιπών υποχρεώσεων ύψους 12,4 εκατ. ευρώ σε 2,4 εκατ. ευρώ.
• την αγορά ακινήτων της SΑΤΟ από τις πιστώτριες τράπεζες σε Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη.
Οι μειωμένες πωλήσεις του Αthens Heart και η κόντρα με το River West

Η μεγάλη καθίζηση που υπέστη τα τελευταία χρόνια η αγορά ακινήτων είναι και ο λόγος που οδήγησε την Pasal στο άρθρο 99. Ειδικότερα το Athens Heart καταγράφει χαμηλές πτήσεις, έχοντας παρουσιάσει για τη χρήση του 2013 έσοδα από μισθώματα ύψους 4,8 εκατ. ευρώ (3,2 εκατ. ευρώ έσοδα από μισθώματα και 1,6 εκατ. ευρώ από παροχή υπηρεσιών), μέγεθος που είναι μειωμένο κατά 27,5%, σε σχέση με το 2012.
Μάλιστα πληροφορίες ανέφεραν ότι τον τελευταίο καιρό ο ιδιοκτήτης της Pasal Σ. Θεοδωρίδης βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με τρία κορυφαία brands, ώστε να αποτρέψει το ενδεχόμενο αποχώρησής τους.
Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι το Athens Heart δημιουργήθηκε σε μία δύσκολη οικονομικά συγκυηρία και σε μία δύσκολη περιοχή του (η κρίση είχε ξεκινήσει, το κέντρο της Αθήνας αποτελεί δύσκολη αγορά και ο ανταγωνισμός κυρίως από τα malls της Lamda Development ήταν αδυσώπητος).
Ισχυρό επίσης ήταν το χτύπημα που δέχτηκε και από το εμπορικό κέντρο River West στον Κηφισό, αφού και τα δύο στοχεύουν κυρίως στους 500.000 καταναλωτές των δυτικών προαστίων.
Επίσης η Pasal αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες στην προώθηση των άλλων project που είχε στα σκαριά και αφορούσαν στην δημιουργία νέων εμπορικών κέντρων (Λάρισα, Θεσ/κη, Εύβοια, Βαλκάνια), τα οποία «σκόνταψανν» στην κρίση, την γραφειοκρατία και τις αντιδράσεις τοπικών φορέων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επένδυση 20 εκ. ευρώ στην Νέα Λάμψακο Ευβοίας για την δημιουργία εμπορικού κέντρου, το οποίο ακόμη είναι «κολλημένο» στην χορήγηση των αδειών.
ΠΗΓΗ
http://www.athensmagazine.gr/portal/newsnpeople/126814

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates