Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Παρασκευή 8 Αυγούστου 2014

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ !!! ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΝ 01/01/2014 !!!

Αυτή είναι η διαδικασία διαγραφής των ανεπίδεκτων είσπραξης χρεών προς το δημόσιο !!!
Υπογράφηκε την 1η Αυγούστου η σχετική απόφαση από την Κ. Σαββαϊδου !!!Με βάση την Απόφαση της νέας Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων η εν λόγω οφειλή μπορεί να μπει με… απλούστερη διαδικασία στο ειδικό βιβλίο των ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών και να περιμένει την πολυαναμενόμενη διάταξη νόμου που θα ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις διαγραφής!
Σύμφωνα με Απόφαση του περασμένου Δεκεμβρίου, που όριζε τη διαδικασία ξεκαθαρίσματος των εισπράξιμων και ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή άνω των 300.000 ευρώ και έως 1.500.000 ευρώ, η εισήγηση για την εγγραφή στο ειδικό βιβλίο των ανεπίδεκτων είσπραξης θα έπρεπε να περιλαμβάνει και την αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου οικονομικού επιθεωρητή. 
Με Απόφαση που υπέγραψε, ωστόσο, τη 1η Αυγούστου η Κ. Σαββαϊδου, η συγκεκριμένη προϋπόθεση για τις μεγάλες οφειλές απαλείφθηκε και πλέον αρκεί η αιτιολογημένη άποψη για τον χαρακτηρισμό μιας οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης και τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχουν εξαντληθεί όλες οι ενέργειες για την είσπραξη της οφειλής, προκειμένου αυτή να χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης. 
Κι αν υποστηρίξει κανείς ότι η κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης καθιστά ουσιαστικά ανενεργή και περιττή τη διατήρηση μιας τέτοιας προϋπόθεσης, είναι προφανές ότι για λόγους επικοινωνιακούς αλλά και ουσίας, θα έπρεπε να βρεθεί μια εναλλακτική οδός (π.χ. άλλη υπηρεσία) που να διασφαλίζει την αυστηρότερη μεταχείριση των μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου.
Υπενθυμίζεται ότι από την ημερομηνία καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης και για χρονικό διάστημα δέκα ετών από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο έγινε η καταχώριση, επέρχονται οι ακόλουθες έννομες συνέπειες :
-αναστέλλεται αυτοδίκαια η παραγραφή της οφειλής
-δεν χορηγείται στον οφειλέτη και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία. Εφόσον πρόκειται για είσπραξη χρημάτων που θα διατεθούν για την ικανοποίηση του Δημοσίου ή για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, το προϊόν των οποίων θα διατεθεί για τον ίδιο σκοπό, χορηγείται βεβαίωση οφειλής.
-δεν χορηγείται στον οφειλέτη και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα άλλο προβλεπόμενο από το νόμο πιστοποιητικό για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, εκτός αν πρόκειται για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, το προϊόν των οποίων θα διατεθεί για τον ίδιο σκοπό. Οι αρμόδιες κατά τη χορήγηση των ανωτέρω πιστοποιητικών υπηρεσίες πρέπει να εξετάζουν αν η οφειλή έχει καταχωρισθεί στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης.
-δεσμεύονται στο σύνολό τους οι τραπεζικοί και επενδυτικοί λογαριασμοί των παραπάνω προσώπων
ΠΗΓΗ
http://www.toxrima.gr/diefkolinete-i-diagrafi-iperogkon-chreon-pros-to-dimosio/

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates