103 βιομηχανίες ζητούν εξαίρεση από τις περικοπές φυσικού αερίου

 30/01/2023    04 : 17 : 47
ραε
73 / 100

Σε 103 ανήλθαν τελικά οι ελληνικές βιομηχανίες που έκαναν αιτήσεις στη ΡΑΕ, για να εξαιρεθούν ως σημαντικές βιομηχανίες από τις περικοπές στο φυσικό αέριο, αξιοποιώντας τη σχετική Οδηγία, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η προθεσμία της ΡΑΕ για την κατάθεση φακέλων αιτήσεων έληξε στις 10 Οκτωβρίου, και οι υπηρεσίες της Ρυθμιστικής Αρχής θα αξιολογήσουν τις αιτήσεις και θα καταρτίσουν τη σχετική λίστα προτεραιότητας εξαίρεση από τις περικοπές μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Σημειώνεται, ότι οι πλέον σημαντικές βιομηχανίες της λίστας θα μπουν τελευταίες στη σειρά περικοπών, ενώ σύμφωνα με πηγές της ΡΑΕ τόσο η αξιολόγησή τους όσο και η κατάρτιση της τελικής λίστας θα είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη και πολυπαραγοντική διαδικασία. Στη λίστα, σύμφωνα με πληροφορίες περιλαμβάνονται όλες οι ενεργοβόρες βιομηχανίες, αλλά και πολλές μεσαίες και μικρές.

Πότε θα γίνουν περικοπές

Σημειώνεται ότι ο Κανονισμός για την εθελοντική μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου προβλέπει τη δυνατότητα για το Συμβούλιο να ενεργοποιήσει «ενωσιακό συναγερμό» σχετικά με την ασφάλεια του εφοδιασμού και σε αυτή την περίπτωση η μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου θα καταστεί υποχρεωτική. Η ειδοποίηση θα ενεργοποιηθεί με εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής. Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για την ενεργοποίηση «συναγερμού της Ένωσης» σε περίπτωση σημαντικού κινδύνου σοβαρής έλλειψης αερίου ή εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου ή εάν πέντε ή περισσότερα κράτη μέλη που έχουν κηρύξει συναγερμό σε εθνικό επίπεδο ζητήσουν από την Επιτροπή να το κάνει.

Η ειδοποίηση θα ενεργοποιηθεί με εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής. Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για την ενεργοποίηση «συναγερμού της Ένωσης» σε περίπτωση σημαντικού κινδύνου σοβαρής έλλειψης αερίου ή εξαιρετικά υψηλής ζήτησης αερίου ή εάν πέντε ή περισσότερα κράτη μέλη που έχουν κηρύξει συναγερμό σε εθνικό επίπεδο ζητήσουν από την Επιτροπή να το κάνει.

Οι εξαιρέσεις

To ελληνικό σχέδιο μείωσης της κατανάλωσης αερίου, που αναμένεται να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέλη Οκτωβρίου ( η προθεσμία της Κομισιόν λήγει στις 31 Οκτωβρίου) αναφέροντας και τις βιομηχανίες που θα μπορούν να εξαιρεθούν από τις περικοπές, με βάση κριτήρια που αποδεικνύουν τη σημασία τους.
Η επιλογή των βιομηχανιών που μπορούν να εξαιρεθούν από τις υποχρεωτικές μειώσεις κατανάλωσης φυσικού αερίου θα καταρτιστεί από τη ΡΑΕ. Πρόκειται για μια πολύ δύσκολη εξίσωση, που εξαρτάται από πολλά δεδομένα, αφού η Οδηγία για εξαίρεση από τις περικοπές φυσικού αερίου είναι πολύ ανοιχτή με κριτήρια που δίνουν τη δυνατότητα σε πολλές βιομηχανίες να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους. Οι μεγαλύτερες βιομηχανίες παρουσιάζουν πιο πλήρεις και επαγγελματικούς φακέλους έχοντας αναθέσει σε μεγάλους Συμβούλους τη διαδικασία, ωστόσο πρόθεση της ΡΑΕ είναι να μην αποκλείσει και μικρότερους αν πληρούν κάποια καθοριστικά κριτήρια.

Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα στα κράτη- μέλη να εξαιρούν μεγάλους καταναλωτές φυσικού αερίου που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες που αξιολογούνται ως κρίσιμα και στρατηγικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας. Ως κρίσιμοι κοινωνικοί τομείς ορίζονται η υγεία, η ασφάλεια και το περιβάλλον, η άμυνα, τα διυλιστήρια και τα τρόφιμα. Κρίσιμοι επίσης θεωρούνται οικονομικοί τομείς ή βιομηχανίες που είναι μέρη διασυνοριακών εφοδιαστικών αλυσίδων και προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες κρίσιμες όχι μόνο σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αξιολογείται επίσης η δυνατότητα υποκατάστασης του φυσικού αερίου με άλλα καύσιμα, καθώς και οι επιπτώσεις στις εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης από την υποχρεωτική διακοπή της λειτουργίας της.

Πλατφόρμα εθελοντικών περικοπών με αμοιβή

Στόχος του Ρυθμιστή είναι επίσης να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα όπου η κάθε εταιρεία που επιθυμεί να περικόψει την κατανάλωση φυσικού αερίου με αμοιβή, θα δηλώνει για πόσο χρόνο μπορεί να μειώσει την κατανάλωση και με τι αποζημίωση.

Με ένα αντίστοιχο τρόπο αποζημιώσεων, η Γερμανία πέτυχε τη μείωση στην κατανάλωση φυσικού αερίου κατά 1,5 BCM μέσα σε ένα μήνα τον Αύγουστο.

Με ενδιαφέρον αναμένεται πόσες ελληνικές επιχειρήσεις θα προσέλθουν στο κάλεσμα για εθελοντικές περικοπές, ώστε να προσδιοριστεί η συνολική δυνατότητα μείωσης της κατανάλωσης στη βιομηχανία. Σημειώνεται, ότι για κάποιες βιομηχανίες η μετάβαση σε εναλλακτικό καύσιμο , π.χ LPG (βουτάνιο και προπάνιο), είναι ευκολότερο από άλλες. Για μια βαριά βιομηχανία, μια τέτοια αλλαγή απαιτεί σχεδιασμό και επένδυση και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει σε 1-2 μήνες. Χρειάζεται νέο δίκτυο στο εργοστάσιο, δεν μπορεί το εναλλακτικό καύσιμο να περνάει στο δίκτυο φυσικού αερίου, χρειάζονται άλλες δεξαμενές, αντλίες και νέο σχεδιασμό από την αρχή, ειδική μελέτη που να προσδιορίζει πόσες μέρες μπορεί η μονάδα να δουλεύει με LPG και πόσες με φυσικό αέριο και να σχεδιάσει τον τρόπο που αυτό μπορεί να γίνει και κυρίως πολύ χρόνο.

Τι προβλέπει η Κομισιόν για τις σημαντικές βιομηχανίες που εξαιρούνται από τη μείωση

Το πλαίσιο της απόφασης για μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά 15%, δίνει τη δυνατότητα στα κράτη- μέλη να εξαιρούν κατά προτεραιότητα μεγάλους καταναλωτές, που παρέχουν αγαθά ή και υπηρεσίες, τα οποία αξιολογούνται ως κρίσιμα και στρατηγικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας και της οικονομίας.

Εκτός από την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, την άμυνα, τα διυλιστήρια και τα τρόφιμα, κρίσιμοι επίσης θεωρούνται οικονομικοί τομείς ή βιομηχανίες που είναι μέρη διασυνοριακών εφοδιαστικών αλυσίδων και προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες κρίσιμες, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Το σκεπτικό της εξαίρεσης σε αυτή την περίπτωση λέει ότι οι διαταραχές στη λειτουργία μιας επιχείρησης ενδέχεται να μην επηρεάσουν κρίσιμους τομείς σε ένα κράτος- μέλος, αλλά μπορεί να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό κρίσιμους τομείς σε άλλα κράτη- μέλη και άρα θα πρέπει να αξιολογούνται οι επιπτώσεις στη μείωση της παραγωγής σε παγκόσμιο ή ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μεμονωμένα.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}