Χρέη στην εφορία: Θα γίνει της…αυτόματης κατάσχεσης

 20/07/2024    06 : 07 : 36
68 / 100

Χρέη στην εφορία: Νέα μέτρα σχεδιάζει να εφαρμόσει η ΑΑΔΕ τους επόμενους μήνες. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η επιτάχυνση των διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών, με την αυτοματοποίηση της επιβολής κατασχέσεων σε καταθέσεις, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία οφειλετών του Δημοσίου.

Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, εντός των προσεχών μηνών αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία ενός νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση, τη διαχείριση και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, το οποίο φέρει την ονομασία EISPRAXIS. Ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ προβλέπει επίσης τη διενέργεια «έξυπνων» ελέγχων για τον εντοπισμό κυκλωμάτων που εκδίδουν πλαστές αποδείξεις από «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές, καθώς και για τον εντοπισμό φορολογουμένων που κυκλοφορούν τα αυτοκίνητά τους παράνομα.

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της ΑΑΔΕ
Αναλυτικά, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, οι προγραμματισμένες για τους προσεχείς μήνες δράσεις της Φορολογικής Διοίκησης έχουν ως εξής ανά τομέα αρμοδιοτήτων:
1 Για την περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης οφειλών θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση, διαχείριση και αυτοματοποίηση διαδικασιών ληξιπρόθεσμων οφειλών (EISPRAXIS). Ο στόχος του έργου αυτού είναι να καθιερωθεί μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που θα καθιστά δυνατή την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών εκούσιας και αναγκαστικής είσπραξης, εξοικονομώντας ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Με το σύστημα EISPRAXIS θα διασυνδεθούν όλα τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ -TAXIS, TAXISNET, ICISNET, ELENXIS- ώστε οι διαδικασίες επιβολής ηλεκτρονικών κατασχέσεων σε βάρος των ασυνεπών οφειλετών του Δημοσίου να επεκταθούν σε εύρος και να αυτοματοποιηθούν.

2 Βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ή πρόκειται να διενεργηθούν άμεσα ηλεκτρονικές διασταυρώσεις:

* για τον εντοπισμό φορολογούμενων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ είχαν δραστηριότητα,
* για τη συμμόρφωση φορολογουμένων με προσυμπληρωμένους κωδικούς αποδοχών-συντάξεων,

* για τον εντοπισμό υπόχρεων σε υποβολή ή τροποποίηση δηλώσεων Ε9 νομικών προσώπων,

* για τη συμμόρφωση φορολογουμένων όσον αφορά στην υποχρέωση αναγραφής στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των πρόσθετων αποδοχών,

* για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης,

* για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις φυσικών προσώπων με αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών που έχουν αποσταλεί στη Φορολογική Διοίκηση από όσους διαχειρίζονται ψηφιακές πλατφόρμες τέτοιων μισθώσεων.
3 Για τη βελτίωση της δράσης του φοροελεγκτικού μηχανισμού έχουν προγραμματιστεί τα ακόλουθα έργα:

* Διασύνδεση Ταμειακών Μηχανών με τα τερματικά POS για τη διασφάλιση ότι κάθε πληρωμή με κάρτα θα καταγράφεται και θα μεταδίδεται στην ΑΑΔΕ.

* Πλήρης ενεργοποίηση, μέχρι το τέλος του 2022, του συστήματος ηλεκτρονικής τήρησης φορολογικών βιβλίων, myDATA και αξιοποίησή του για ελεγκτικούς σκοπούς και για την αυτόματη προσυμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ.

* Λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για τον έλεγχο των αποδείξεων που εκδίδονται μέσω ταμειακών μηχανών, μέσω σάρωσης (QR code).

* Λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής μέσω κινητών συσκευών για τη σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων, προκειμένου να ελέγχεται το εάν τα κυκλοφορούντα οχήματα έχουν δηλωθεί «σε ακινησία».

4 Στο σχεδιασμό της ΑΑΔΕ περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες δράσεις που αποσκοπούν στην ψηφιοποίηση των φορολογικών διαδικασιών:

* Ανάπτυξη εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιάς.

* Αυτόματη ενημέρωση των στοιχείων του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου (των δηλώσεων Ε9) για τις μεταβολές περιουσιακής κατάστασης που προκύπτουν από όσες δηλώσεις φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myProperty.

* Πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας πίστωσης των υπερεισπράξεων στους λογαριασμούς των φορολογουμένων ή συμψηφισμού με άλλες οφειλές τους χωρίς την παρεμβολή οποιασδήποτε διοικητικής διαδικασίας.

* Πλήρης ψηφιοποίηση του φορολογικού μητρώου.

* Δημιουργία Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων και διασύνδεσή του με το Κτηματολόγιο.

* Εφαρμογή αυτοματοποιημένης διαδικασίας για τη διενέργεια άμεσων πληρωμών επιστροφών φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ χωρίς προηγούμενη υποβολή αίτησης για νομικά πρόσωπα που είναι φορολογικά ενήμερα.

* Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων ρευστών διαθεσίμων στις τελωνειακές αρχές.

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}