Χρέη στην εφορία: Έρχεται διπλασιασμός του αριθμού των δόσεων στην πάγια ρύθμιση;;

 19/06/2024    12 : 20 : 43
χρεη
75 / 100

Μετά την απόφασή του να «παγώσει» τα επιτόκια βάσει των οποίων υπολογίζονται οι προσαυξήσεις που επιβαρύνουν τους πολίτες στα ληξιπρόθεσμα χρέη τους, το υπουργείο Οικονομικών κάνει ακόμη ένα βήμα, ώστε να διευκολύνει τους οφειλέτες προκειμένου αυτοί να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων: Για τον επόμενο χρόνο παύει η υποχρέωση των πολιτών να προσκομίζουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Δεν αποκλείεται όμως αυτές οι κινήσεις να έχουν και συνέχεια.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Πληροφορίες του enikonomia.gr αναφέρουν πως ήδη έχει πέσει στο τραπέζι το ενδεχόμενο να διευρυνθεί ο αριθμός των δόσεων της πάγιας ρύθμισης: Και συγκεκριμένα να αυξηθεί από τις 24 δόσεις στις 48 για τις τακτικές οφειλές.

Ο «πάγος» στα επιτόκια των ρυθμίσεων

Σε κάθε περίπτωση ήδη έχουν γίνει δύο κινήσεις που σκιαγραφούν τη στρατηγική του υπουργείου Οικονομικών να διευκολύνει όσους χρωστούν στην Εφορία με τέτοιο τρόπο ώστε αυτοί να επιδείξουν συνέπεια στην αποπληρωμή των χρεών τους.

Η πρώτη κίνηση έγινε με τον «πάγο» που έβαλε το υπουργείο στα επιτόκια που επιβάλλονται σε όσους καθυστερούν να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις αλλά και για όσους έχουν ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση, αποπληρώνοντας τα χρέη τους σε έως 24-48 δόσεις.

Τα συγκεκριμένα επιτόκια αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η αύξηση των επιτοκίων του ευρώ από τον περασμένο Ιούλιο μέχρι και σήμερα κατά 1,5%, έσφιγγε τη θηλειά γύρω από το λαιμό των νοικοκυριών που αποπληρώνουν τα χρέη τους. Έτσι, κατ΄ εξαίρεση και για ένα έτος (έως 2 Νοεμβρίου 2023) το υπουργείο Οικονομικών δεν μεταβάλλει τα επιτόκια του άρθρου 53 του ΚΦΔ που αφορούν τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής φόρου και τους τόκους επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων. Αυτό σημαίνει ότι το επιτόκιο εκπρόθεσμης καταβολής φόρου παραμένει στο 8,76% ετησίως ή 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης και στο 6% ετησίως ή 0,50% για κάθε μήνα σε περίπτωση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων.

Σε ποια επίπεδα όμως διαμορφώνονται σήμερα τα επιτόκια;

  • Καθυστέρηση πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων. Ο,73% από την επόμενη μέρα της λήψης της φορολογικής υποχρέωσης
  • Πάγια ρύθμιση. Το επιτόκιο ανέρχεται στο 4,37% για όσους εξοφλήσουν την οφειλή σε 12 δόσεις και σε 5,87% για 24 δόσεις 5,87%. Το επιτόκιο της πάγια ρύθμισης θα επανεξεταστεί το 2023 με τη δημοσιοποίηση της ετήσιας έκθεσης του Διοικητή της ΤτΕ. Σημειώνεται ότι για οφειλές που ρυθμίζονται σε έως 12 δόσεις ο τόκος υπολογίζεται με βάση το τελευταίο δημοσιευμένο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ.
  • Ρύθμιση 120 δόσεων. Το επιτόκιο ανέρχεται στο 3%.
  • Χρέη πανδημίας. Τα χρέη που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας μπορούσαν να ρυθμιστούν σε έως και 72 δόσεις. Για όσους εξοφλήσουν την οφειλή τους σε 36 δόσεις δεν υπάρχει τόκος, ενώ για περισσότερες δόσεις το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 2,5%.

Η διευκόλυνση για όσους έχουν χρέη άνω των 50.000 ευρώ

Το υπουργείο έκανε όμως ακόμη μία κίνηση: Διευκολύνει όσους έχουν χρέη πάνω από 50.000 ευρώ να αποφύγουν την γραφειοκρατία και να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση.

Συγκεκριμένα βάσει νόμου, για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι απαραίτητη η αναλυτική δήλωση όλων των εισοδημάτων, περιουσιακών στοιχείων και τυχόν οφειλών προς τρίτα πρόσωπα, η διαπίστωση ότι έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας και η προσκόμιση στοιχείων από τα οποία προκύπτει η πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία και η δυνατότητα τήρησης των όρων της ρύθμισης, με υπογραφή για τον έλεγχο και την πιστοποίηση αυτών από ανεξάρτητο εκτιμητή, αν οι συνολικές βασικές οφειλές υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ

Η τρίτη αυτή προϋπόθεση που προβλέπει τη βεβαίωση από ανεξάρτητο εκτιμητή έχει ανασταλεί και πλέον η αναστολή παίρνει ακόμη ένα έτος παράταση σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Επείγουσες φορολογικές ρυθμίσεις – Τροποποίηση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου, η παράταση της αναστολής ισχύος της περ. γ΄ της παρ. 6 της υποπαρ. Α.2 της παρ. Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), για ένα έτος ακόμα, και συγκεκριμένα από τις 28.10.2022 έως και τις 27.10.2023 κρίθηκε απαραίτητη, προκειμένου η πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013 να προσαρμοστεί στην παρούσα οικονομική συγκυρία, να αρθούν τα εμπόδια υπαγωγής, που σχετίζονται με τη βεβαίωση εκτιμητή, τις εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες, στην εν λόγω ρύθμιση και να διευκολυνθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις για την τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους προς τη Φορολογική Διοίκηση.

Εγγυήσεις ή εμπράγματα βάρη που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν. Η εν λόγω διευκόλυνση των οφειλετών καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες πάγιες ρυθμίσεις, ενώ με την επανέναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων μετά τη λήξη της αναστολής, η υποχρέωση προσκόμισης των ως άνω δικαιολογητικών και εγγυήσεων δεν θα καταλαμβάνει τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της αναστολής.

Και το σενάριο για 48 δόσεις

Όπως όλα δείχνουν το υπουργείο Οικονομικών έχει επικεντρώσει στο πεδίο των χρεών προς το δημόσιο και επιχειρεί να διαμορφώσει τέτοιες συνθήκες που θα επιτρέψουν στους φορολογούμενους να κλείσουν τους ανοιχτούς τους λογαριασμούς με την Εφορία. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι στο τραπέζι έχει πέσει ο διπλασιασμός του αριθμού των δόσεων της πάγιας ρύθμισης για τα χρέη προς την Εφορία από τις 24 στις 48 δόσεις.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #5dacee;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 450px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}